Türkiye İş Bankası
Bankacılık

Uzman Yardımcısı

Bankamızın İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere 19 Ekim 2019 Cumartesi ve izleyen günlerde Uzman Yardımcısı alım sınavı düzenlenecektir.

Sınav başvuruları 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar kabul edilecek olup sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir.

Başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu sadece uygun bulunan adaylara, 16 Ekim 2019 Çarşamba günü sürece ilişkin davet gönderilecektir.

Alım süreci ve pozisyon ile ilgili detaylı bilgiler ik.isbank.com.tr adresinde bulunan sınav broşüründe yer almaktadır.

Aranan Nitelikler

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, ik.isbank.com.tr adresinde yer alan sınav broşüründe belirtilen yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirlenen sonuçları elde etmiş ve söz konusu durumu 31.03.2020 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesiyle belgeleyebilecek durumda olmak(Sınavın tüm aşamalarında başarılı olan adaylar süreç sonunda yabancı dil sertifikalarını ibraz edemezlerse göreve başlatılamayacaktır.) (Tüm aşamalarda başarılı olarak işe başlamaya hak kazananların, 06.09.2019 tarihinden sonra katıldığı ve beklenen asgari puanı aldığı sınavın ücreti, Bankamızca karşılanacaktır.)

- Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (19 Ekim 1989 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir)

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken Şubat 2021 celp dönemine kadar tecilli ya da muaf olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2019 Kasım ayı içinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir)

- Üniversitelerin, sınav broşüründe belirtilen 4 yıllık eğitim verilen bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen  adayların da başvuruları kabul edilmektedir). Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 2019 Kasım ayı içinde mezun olup bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

- Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat ya da değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak

- Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak

- Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum, evrak hazırlama aşamasında adaylardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir)

 - Kamu haklarından yoksun bulunmamak

- Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak

- Resmi dairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Bankacılık
Lider, güvenilir ve Türkiye’nin en büyük özel bankası.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İŞ İLANLARI

SEVECEĞİN BENZER İŞ İLANLARI

bimilim