İş Hayatında Başarı Toptalent

10 Maddede Türkiye’nin Dijital Haritası

Yeni CV örneklerini incele

Türkiye’ de hem daha çok kişi internete bağlanıyor, hem de internet artık günlük hayatın her anında daha çok kullanılıyor: İnterneti ayda en az 1 kez kullananların sayısı, 2 yıl içinde %25 arttı. İnternet kullanıcısı haftada ortalama 17 saat internete giriyor ve bunun yaklaşık 13 saati mobilden gerçekleşiyor.

Consumer Connection System (CCS), çerçevesi ve içeriği global ve lokal Dentsu Aegis Network uzmanları tarafından geliştirilen ve yönetilen bir araştırma, iç görü ve planlama sistemleri bütünü olarak tanımlanıyor.

CCS Dentsu Aegis Network tarafından ilk kez 15 yıl önce lanse edildi, Türkiye’de 2010’dan itibaren yapılıyor ve 2016 Türkiye CCS, bu araştırmaların beşincisi.

CCS sistemi ile, Dentsu Aegis Network müşterileriiçin, tüketici ve ürün kategori içgörüleri geliştirmede, bu içgörülerin medya, temas noktası ve diğer pazarlama verileri ile birleştirilerek, veriye dayalı iletişim planları dizayn ediliyor.

CCS sisteminin en önemli veri kaynağını CCS araştırması oluşturuyor. Bu araştırma, hızla değişen medya ortamındaki temas noktası tanımları ve özellikleri ile tüketicilerin yaşam biçimleri, tutumları ve davranışlarını daha derin biçimde anlamak ve bu veriler ışığında Dentsu Aegis Network müşterilerinin iş ve pazarlama hedeflerine uygun iletişim planlarını hayat geçirebilmek için tasarlanmış bir araştırma.

turkiyenin-dijital-haritasi

CCS araştırması Türkiye’nin djital mecra tüketimi ve dijital temas noktaları ile ilgili geniş bir yelpazeye yayılan veri içeriyor.

Farklı demografik özelliklere ve yaşam tarzlarına sahip tüketiciler için, internet kullanım alışkanlıkları ve cihaz penetrasyonu gibi bilgiler başta olmak üzere, rutin bir günde tüketicilerin internet ve sosyal medyaya nasıl ve hangi amaçla bağlandığına, ağa bağlı cihazların hangi sıklıkta kullanıldığından, dijital medya formatlarının nasıl tüketildiğine kadar detaylı veri ve içgörüye ulaşma imkanı sunuyor. Ayrıca birçok detaylı dijital temas noktası sorusu ile, tüketicilerin hem bir mecra izleyicisi hem de bir kategori veya marka tüketicisi olarak, dijital mecraların iletişim kampanyalarında hangi farklı fonksiyonları yerine getirdiği, tüketici karar verme ve satın alma yolculuğunda hangi djital temas noktasının nerede rol aldığına ilişkin de ipuçları elde edilebiliyor.

CCS 2016 Türkiye’nin Dijital Haritası raporunda yer alan bazı temel dijital verilere bakıldığında, şunlar öne çıkıyor. 

  1. Türkiye’nin 15-55 yaş grubu ABC1C2 sosyo-ekonomik grubunda yaşayan nüfusun internet kullanım oranı %70 seviyesine çıkmış.
  2. İnternet kullanıcılarının 3 ana büyük kentteki oranları ise şöyle; Ankara, Türkiye ortalamasına yakın bir internet kullanıcısı nüfusa sahipken, İstanbul ve İzmir’de oranın %80’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Toplam Türkiye internet nüfusunun %40’ından fazlası bu 3 büyük ilde yaşıyor.
  3. En temel ve beklenen trend Türkiye’ de internet popülasyonun artması, ancak bunun yanısıra, CCS’de internet kullanıcılarındaki kadınların oranının artması başka bir önemli veri olarak öne çıkıyor.
  4. 2016’da kadınların internet popülasyonundaki oranı 2 sene önceye göre %5 artarak %46 seviyesine gelmiş. Bunda kadınların akıllı telefon ve tablet sahipliklerinin artması ve yeni sosyal medya alternatifleri ile ilk kez internet kullanmaya başlamaları da bir etken.
  5. Kadınların internete bağlanma oranı ve süresini artıran en önemli faktör, akıllı telefon ve tablet sahipliklerindeki artış olarak görülen araştırmada, kadınların akıllı telefon kullanımında ve tabletlerde artık erkeklerin önüne geçtikleri görülüyor.
  6. Türkiye’ de hem daha çok kişi internete bağlanıyor hem de internet artık günlük hayatın her anında daha çok kullanılıyor. İnternete bağlananların %80’i her gün internete mutlaka bağlanıyor.
  7. Haftada en az 1 kez bağlananlar bazında, cihazlar arasında akıllı telefon, 2 yıl öncesine göre hızlı biçimde penetrasyon kazanarak, ilk sıraya yerleşti.
  8. Bunun dışında tablet ve TV üzerinden internete erişim de 2 kat artmış durumda. Bu trend kullanım sıklığındaki artışın yanısıra, çoklu cihaz seçeneklerinin de internet deneyimini zenginleştirdiğini ifade ediyor.
  9. İnternet kullanan nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, 15-24 yaş grubunda, interneti ayda en az 1 kez kullananların %90 seviyesine geldiğini, 2 yıl öncesine göre ise aylık 1 kez kullanımda en çok gelişen yaş grubunun ise 45-55 yaş grubu olduğunu görüyoruz.
  10. Dijital medya ile geçirilen zaman ve dijital içerikler de CCS’de sorgulanan konulardan. CCS 2016 verilerine göre haftada 17 saatimiz internette geçiyor. Mobil ise 13 saate yakın süre ile en çok vakit geçirilen cihaz. Online Videonun izlenme süresi de çok hızlı arttı ve 2016’da günde ortalama 1.5 saati geçti. Online Video içeriği olarak ise en çok tüketilenler, toplam 80 dakika ile TV ve Youtube içerikleri.

Sonuç olarak Türkiye internet popülasyonu profilinin, artık genel nüfus profiline hızla yaklaştığını , kadınlar ya da daha olgun yaş gruplarında da, internetin sık temas edilen bir iletişim ortamı olduğunu söyleyebiliriz.

* 2016 CCS Türkiye Araştırması’nın sahası Ipsos Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi 4941, temsiliyeti 15-55 yaş ABC1C1 sosyo-ekonomik grubu Türkiye popülasyonudur.