CV Hazırla Pelin Özbilgin

Ön Yazı Nedir? Ön Yazı Nasıl Yazılır?

Yeni CV örneklerini incele

Ön yazı, üç veya dört paragraftan oluşan, iş başvurusunda bulunan kişilerin, iş pozisyonuna ve şirkete olan ilgilerini yazdıkları, kişi ve kişinin başvurduğu iş pozisyonuna olan uygunluğunu gösteren becerilerinin bulunduğu bir kısa yazıdır. Ön yazı, özellikle kişinin söz konusu iş pozisyonuna başvurmadaki temel amaçlarını ve beklentilerini anlatırken, aynı zamanda kişinin işe uygunluğunu da kısa ve net bir üslupla ortaya koymalıdır. Buradan kolaylıkla ön yazının kısa tutulması ve anlatmak istediklerini birkaç paragrafta anlatması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu açıdan, ön yazıda kullanılan kelimeler ve üslup şekli büyük önem arz etmektedir. İş başvurusunda bulunurken, özgeçmişin yanında mutlaka ön yazı verilmelidir.

Ön yazı nedir?

Ön yazı, bir kişinin işe başvururken özgeçmişinin yanında ek bir belge olarak verdiği, birkaç paragraftan oluşan, kişinin işe başvurma amacını, iş için gerekli becerilerini, işten ve şirketten beklentilerini kısa ve açık bir üslupla anlattığı, iş başvurusunu diğer başvurulardan farklılaştıran ve başvuranı diğer rakiplerinin önüne geçirme potansiyeline sahip olan kısa bir metindir.

Ön yazı nasıl yazılır?

Yazının ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz üzere, ön yazının kendine özgü belirli bir formatı bulunmasına karşın, kişinin kendi öznel yetkinliklerine ve farklılıklarına değinmek temel amaç olduğu için, birçok farklı türde ön yazı hazırlanabilir. Zaten ön yazının temel amacı, başvuran kişiyi diğerlerinin önüne geçirmek olduğu için, her ön yazının başvurulan işe, değinilmek istenilen temel noktalara göre ve kişinin kendi öznel becerilerine göre değişmesi oldukça normaldir. Bu sayede benzer özellikler taşıdığınız diğer başvuranların önüne geçmek için bir fırsatın olur.

Ön yazı, ilk izlenim açısından da işe alımlarda çok önemli olduğu için, niçin işle ilgilendiğini ve bu işe ne açıdan en uygun kişi olabilme potansiyeli taşıdığını seni tanımayan karşı tarafa göstermek için, en uygun dille yazılmalıdır. Bunu da mümkün olduğunca ana konudan sapmadan, iş için istenilen kriterlerin senin becerilerinle orta noktada kesiştiğini örnekler vererek yapabilirsin.

Ön Yazı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ön yazı yazarken mutlaka ön yazı örneklerine göz atmalısın fakat onun yanında şunlara dikkat etmeni öneririz:

 1. Sadece gereken bilgileri ver.

Eğer ön yazını online olarak başvurduğun şirkete gönderiyorsan, elden teslim edeceğin bir ön yazıda olması gerektiği gibi iletişim bilgilerini ekstradan yazmana gerek yoktur. Örneğin; ön yazıyı mail üzerinden gönderiyorsan, mail bilgilerini tekrardan vermen kısa olması gereken bir yazıyı boşuna uzatmak anlamına gelir.

 1. Genellemelerden kaçın.

Ön yazı, kendi farklılıklarını göstermek adına en önemli araç olduğu için, yeteneklerinden ve becerilerinden bahsederken mutlaka spesifik örnekler vermeli, genel geçer konuşmamalısın. Örneğin; bu işe yeteneklerimin çok uygun olacağını düşünüyorum gibi bir cümle hiçbir şekilde ön yazında bulunmamalıdır. Bunun yerine, özellikle o işe uygun yeteneğinin ismini vermeli, bu yeteneğin bu işle olan bağlantısını örnekler vererek açık ve öz bir şekilde ön yazıda yazmalısın.

 1. Ön yazıyı kısa tut ve amaçtan sapma.

İşe alım sırasında bahsedilmediği takdirde ön yazı için özel bir uzunluk bulunmamasına rağmen, genel anlamda kısa olmasının daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Amaç kişinin işe en uygun olan başvuran olduğunu kanıtlamak olduğu için, bu amaç doğrultusunda, iş tanımına uygun yeteneklerin yer aldığı ve işe başvurmaktaki beklentilerin yazıldığı, lafın dolandırılmadan anlatıldığı açık ön yazılar her zaman bir adım öne çıkar.

Ön yazı formatı nasıl olmalıdır?

Ön yazının içeriği kadar, formatı da kişinin kendisini karşı tarafa en doğru şekilde yansıtıp istediği algıyı yaratabilmesi için önemlidir. Formatın olabildiğince profesyonelce hazırlanmış olması ve en açık anlatım tarzına uygun olması gerekmektedir. Genel olarak ön yazılar için kullanılan format aşağıda verilmiştir:

Başlangıç Kısmı

Bu bölümde başvuran kişi, işe başvurma sebebinden bahsederken, neden işe alım profesyonelinin onu farklı bir gözle değerlendirmesi gerektiğine değinir. Hangi iş pozisyonuna başvurulduğunun da bu bilgilere ek olarak verilmesi gerekir.

Orta Paragraf

Bu bölümde, başvuran kişi şirkete başvurduğu iş pozisyonuyla ilgili önerilerde bulunabilir. İşe en uygun özellikleri ve yeteneklerinden bu kısımda bahseden başvuran, işin gereklilikleri ve kendi becerileri arasındaki köprüleri burada kurar. Başvuran kişi, bu kısımda kendi becerilerini anlattığı kısımları mutlaka yaşamsal deneyimlerle desteklemelidir.

Orta paragrafta, özgeçmişle ön yazının tutarlı olması adına özgeçmişte geçen bilgileri doğrulayan cümleler kurulmalı, ancak okunabilirliğin güçlü olması adına tekrar aynı kelimeler kullanılmamalıdır. Kişinin işle ilgili beklentileri de yine isteğe bağlı olarak bu kısma eklenilebilinir.

Sonuç Kısmı

Ön yazının sonuç kısmına, isteğe bağlı olarak, başvuruyla ilgilenen yetkili kişiye teşekkür edilerek başlanılabilinir. İş başvurusuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi beklenildiği de yazılaraktan, isim ve soyad eklenilir. Teşekkür cümlesi yazılır ve imzayla ön yazı sonlandırılır.

Başarılı bir ön yazı nasıl olmalı?

CV hazırlama sürecinin önemli parçalarından biri olan ön yazının etkili olması için şunlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Ön yazıda, özgeçmişte hâlihazırda belirtilmiş olan bilgiler tekrarlanmamalıdır veya ön yazı özgeçmişin bir özeti olmamalıdır.
 • Ön yazı, başvurulan iş pozisyonunun gereklilikleri göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.
 • Başvuran kişinin, başvurduğu iş pozisyonuna uygun olmasının sebepleri ve bu konuda fayda sağlayabilecek güçlü yanları ön yazıda yer almalıdır.
 • Ön yazı en fazla 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Başvurulan iş pozisyonunun başvuran kişiye kazandıracaklarından çok, kişinin bu iş pozisyonuna ve şirkete kazandıracaklarından bahsedilmelidir.
 • Ön yazıda paragraflar kullanılmalı ve bu paragraflar kısa, net, çelişkisiz cümlelerden oluşmalıdır.
 • Ön yazıda kişi kendi hayatını bir otobiyografi gibi anlatmamaya özen göstermelidir. Ön yazının temel amacı, kişinin bu işe neden başvurduğunu, ne açıdan uygun olduğunu, becerilerin, niteliklerin, başvurulan işe yapılabilinecek olası katkıların açık bir dille anlatılmasıdır.

Bunların yanında başarılı bir ön yazı hazırlamak istiyorsan, mutlaka ön yazı örneklerine bakmanı öneririz. Böylece, nasıl bir ön yazı yazman gerektiğini daha net anlayabilirsin.

Ön yazı başlığı ne olmalıdır?

Ön yazı, iş başvurusu yapanlara kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri için verilmiş çok güzel bir fırsattır. Sadece kişinin kendisini daha iyi yansıtmasını sağlamakla kalmaz, ayrıca yetkili kişileri de gururlandırır. Bu anlamda ön yazı, iş başvurusunda yapılan bir kibarlık olarak, kişinin başvurusunu diğer başvurulardan ayırır. Ön yazıda kullanılan dil, nasıl bir kuruma başvurulursa başvurulsun kibar bir dilde olmalıdır. Hitap ifadelerinin ve genel başlığın profesyonel ölçeklerde yazılması, kibar ve yerinde iltifatlara sahip olması önemlidir. “Saygılarımla, iyi günler diliyorum, saygılarımı sunarım.” gibi cümleler, giriş ve bitiriş için ideal nitelikte kelimelerdir.

Doğru ve Etkili Ön Yazı İçin 5 Altın Öneri

Ön yazı yazmak genellikle uğraştırıcı ve kafa karıştırıcı bulunur. Bu nedenle ya gerektiği kadar üstünde durulmaz ya da çok uzun ve karmaşık bir yazı ortaya çıkar. Doğru yazılmış bir ön yazı ise, başvurularda yeteneklerin daha çabuk fark edilmelerini sağlar.

Peki doğru ve etkili ön yazı nasıl yazılır?

 1. Teknik kuralları bil.

Ön yazı çok uzatılmadan 3 paragraf şeklinde yazılmalıdır. Paragraflar ise 4 cümleyi aşmamalıdır. İmla kurallarına mutlaka sıkı bir biçimde uyulmalı, noktalama işaretleri doğru kullanılmalıdır.

 1. İlk paragrafta çok dikkatli ol.

Ön yazıda en önemli bilgiler ilk paragrafa dâhil edilmelidir çünkü ön yazının tamamının yetkili kişi tarafından tamamen okunacağının hiçbir şekilde garantisi yoktur. Dolayısıyla ilk paragraf kilit noktasıdır. Etkileyici bir giriş cümlesi, kişiye ön yazısının etkili olması konusunda avantaj sağlar.

İlk paragrafta isimden ve benzeri bilgilerden bahsedilmemesi gerekmektedir. İsim, karşıdaki kişiyi etkileyecek bir unsur değildir. Bu bölümde asıl dikkat edilmesi gerekilen nokta, kişinin kendi yeteneklerinden ve bu yeteneklerin başvurduğu işin gerekliliklerine uygunluğundan bahsetmesidir.

 1. Yeteneklerini anlat.

Yeteneklerin anlatıldığı paragrafta en önemli püf nokta, tekrara düşülmemesidir. Bu kısımda kişi, başarılarından bahsetmeli ve yeteneklerini ön plana çıkarmalıdır. Fakat bunları yaparken, başvuran özgeçmişinde bahsettiği bilgileri tekrar yazmamalıdır. Bunun yerine, bu bilgilerin etrafında dönüp gelişen bir paragraf oluşturulmalıdır. Ayrıca üsluba dikkat edilmeli ve samimi bir dil kullanılmalıdır. Böylece yetkili kişi, başvuranın isteğinin derecesini daha iyi anlayabilir.

 1. Araştırma yaparak önceden hazır ol.

Ön yazıda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta özgün olmaktır. Başvuruda bulunulan şirket ve iş pozisyonu hakkında, başvuran kişinin araştırma yapması gerekmektedir. Kişi şirket ve çalışılmak istenen iş hakkında iyi bir araştırma yaptıktan sonra, edinilen bütün bilgilerin özümsenmesi ve birebir alıntılama yapılmadan ön yazıya dâhil edilmesi önemlidir. Asla kopyala yapıştır yapılmamalıdır.

 1. Yazını etkin biçimde sonlandır.

Yazıyı etkin bir biçimde sonlandırmak, bütün paragrafları doğru ve etkili bir biçimde yazmak kadar önem taşır. Eğer yazı etkili bir biçimde sonlandırılmazsa, istenilen etki yaratılamaz ve ön yazıya tam anlamıyla başarılı demek mümkün olmaz. Dolayısıyla, son kısımda bu iş için neden başvuran kişinin bu işe en uygun insan olduğu kısa ve net cümlelerle anlatılmalıdır. Bundan sonra da, “sevgiler” gibi kibar ve mesafeli bir bitiriş cümlesi eklenilip, ad-soyad yazılmalıdır.

Ön yazı yazmak, kısa bir yazıda kişinin yetkiliyi, başvurulan iş için en uygun insan olduğuna ikna etmesi gereken bir metin olduğu için, oluşturması oldukça zor olabilir. Çoğu insan için, bu kadar kısa bir yazıda kendini iş anlamında ifade etmek pek kolay bir iş değildir. Ancak bu rehberi kullanarak ve işin püf noktalarına dikkat ederek, sen de kısa, etkili, farklılık yaratan ve kendini en doğru şekilde yansıtacak mükemmel ön yazıyı yazabilirsin.

Unutma ki, her işin ve şirketin gerektirdiği ön yazılar farklı olabilir. Önemli olan nokta, başvurduğun işte temel olarak aranılan özellikleri yaptığınız geniş çağlı araştırmalarla tespit edebilmiş olmak ve karşı tarafa sende bu özellikleri karşılayabilecek o çok özel yeteneklerin olduğunu somut örnekler vererek kanıtlayabilmektir. Ön yazı, olabildiğince somut, net ve doğru üslupla yazıldığında mutlaka iş başvurularında fark yaratacaktır.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.