İnsan Kaynakları Toptalent

ChatGPT İnsan Kaynakları Operasyonlarını Nasıl Dönüştürecek?

Yeni CV örneklerini incele

İnsan Kaynakları (İK) departmanları, bir şirketin en değerli varlığı olan çalışanlarının yönetiminde kritik bir rol oynar.

İK ekipleri, yeni yetenekleri işe almaktan çalışanların sosyal haklarını ve ücretlerini yönetmeye kadar, bir şirketin işgücünün bağlı, üretken ve motive olmasını sağlamaktan sorumludur.

Bunun yanında, ChatGPT ve diğer yapay zeka türleri yeni bir çalışma çağına doğru ilerliyor. OpenAI tarafından yaratılan ChatGPT, kullanıcı istemlerine yanıt olarak "insan benzeri" diyaloglar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan son teknoloji bir sohbet robotu teknolojisidir. Güçlü yetenekleri birçok iş sürecini otomatikleştirebildiği için dünyanın her yerindeki şirketlerin dikkatini çekebiliyor.

İK departmanları artık süreçlerini kolaylaştırmak ve daha fazla verimlilik elde etmek için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarından yararlanabilir. ChatGPT, İK uzmanları için tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, çalışanlara gerçek zamanlı destek sağlamak ve genel çalışan deneyimini geliştirmek gibi çeşitli şekillerde güçlü bir araç olabilir.

Şimdi, ChatGPT'nin insan kaynaklarındaki bazı özel kullanım örneklerini inceleyelim ve bu tür dil modellerinin İK departmanlarına ve bir bütün olarak şirkete sağlayabileceği faydalar  ve İK'nın geleceği için ne anlama geldiği hakkında konuşalım.

ChatGPT insan kaynakları departmanında nasıl kullanılabilir?

ChatGPT insan kaynakları profesyonelleri için oyunu değiştirebilir. İş yerinde verimliliğe duyulan ihtiyaç giderek artarken, şirketler ChatGPT'yi görevleri kolaylaştırmak, üretkenliği artırmak ve genel iş deneyimini iyileştirmek için kullanabilir.

İşte ChatGPT'nin insan kaynaklarında nasıl kullanılabileceği ve İK departmanlarına, bir bütün olarak şirketlere sağlayabileceği faydalar:

İşe alım

ChatGPT, insan kaynakları liderlerinin işe alım operasyonlarını kolaylaştırmasına ve tekrar eden görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olabilir. Bu, adayların deneyimlerini iyileştirebilir ve insan kaynakları profesyonellerinin stratejik faaliyetlere odaklanmaları için zaman kazandırabilir.

1. İş ilanları oluşturun.

Bir iş ilanı genellikle bir adayın bir şirket ve açık bir pozisyon hakkındaki ilk izlenimidir. Rol için beklentileri belirler; bu nedenle, hedefleri ve deneyimleri şirketin ihtiyaçlarıyla uyumlu olan nitelikli bireyleri çekmek için iyi hazırlanmış olmalıdır.

ChatGPT, bir pozisyonun niteliklerini ve sorumluluklarını sergileyen ilgi çekici iş ilanlarının yazılmasına yardımcı olabilir. ChatGPT'ye girilen bilgiler en azından iş unvanını ve şirketin bir adayda aradığı özellikleri içermelidir.

Örnek girdi: Şu alanlarda en az bir yıllık deneyime sahip bir Pazarlama Yöneticisi arıyoruz: pazarlama stratejisi, sosyal medya, içerik oluşturma, veri analitiği, proje yönetimi ve liderlik. Rolün temel sorumluluklarını ve niteliklerini vurgulayan bir iş tanımı oluştur.

ChatGPT’nin cevabı:

İnsan kaynakları ve ChatGPT

ChatGPT hızlı bir şekilde iyi yazılmış bir iş ilanı oluştursa da, bu ilan şirketin kesin ihtiyaçları, gereksinimleri ve markasıyla uyumlu olmayabilir. Alternatif olarak, şirketin özelliklerine göre özelleştirilmiş bir iş ilanı şablonu talep edin.

Örnek girdi: Bir iş ilanı taslağı oluştur.

ChatGPT’nin cevabı:

İnsan kaynakları yönetiminde ChatGPT

2. İş tanımları için anahtar kelimeler oluşturun.

Şirketler, bir iş ilanına ilgili anahtar kelimeleri ekleyerek, ilanlarının iş arayanların arama sonuçlarında görünmesini sağlar. ChatGPT girdisi tam bir iş tanımı veya pozisyon hakkında genel bilgiler içermelidir. "Bu alanda bir uzman gibi davran" veya "bir araştırmacı gibi davran" gibi "gibi davran" ipuçlarını kullanmak, ChatGPT'nin bağlama daha uygun yanıtlar üretmesine yardımcı olabilir.

Örnek girdi: Bir araştırmacı gibi davran. Bilgisayar bilimleri veya mühendisliği alanında lisans derecesine ve Java ile en az üç yıllık deneyime sahip bir yazılım mühendisinin iş tanımı için bana bir anahtar kelime listesi ver.

ChatGPT'nin cevabı:

ChatGPT İnsan Kaynakları departmanında nasıl kullanılır?

3. Potansiyel adaylara erişmek için e-mail hazırlayın.

Belirli adayları işe alan şirketler için, onlarla doğrudan iletişime geçmek ilgiyi göstermenin etkili bir yoludur. ChatGPT, şirketlerin potansiyel adaylara göndermesi için e-posta kopyası yazabilir. Girdi, şirket ve iş rolü hakkında bilgi içermelidir.

Örnek girdi: Bir medya ajansıyız ve ekibimize katılacak pazarlama uzmanı arıyoruz. Potansiyel adaylara göndermek için onları başvurmaya teşvik edecek bir aday erişim e-postası yaz.

ChatGPT’nin cevabı:

İnsan kaynakları ChatGPT'den nasıl faydalanabilir?

Mülakat

Yetenek kazanımının çalışanlarla ilişki kurmanın başlangıcı olduğunu unutmamak önemlidir, bu nedenle şirketler işe alım sürecine insan etkileşiminin dahil olmasını sağlamalıdır. Ancak ChatGPT, mülakat soruları oluşturmak gibi bazı manuel işleri geliştirebilir.

4. Mülakat soruları taslağı hazırlayın.

Mülakatlar, özgeçmiş veya ön yazı incelemenin ötesinde, işe alım yöneticilerinin adaylara iletişim becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve çalışma tarzlarını gösteren sorular sormasına olanak tanır. Adayın işe uygun olup olmadığını belirlemek için anlamlı sorular hazırlamak kritik önem taşır ve ChatGPT bu sorular için beyin fırtınası yapılmasına yardımcı olabilir. Talepler, "20 davranışsal soru" veya "iletişim becerilerine odaklı 10 soru" istemek gibi daha spesifik olacak şekilde değiştirilebilir.

Örnek girdi: Bir satış temsilcisi pozisyonu için potansiyel bir adayla mülakat yapıyorum. Adayın deneyimini, niteliklerini ve role uygunluğunu değerlendirmek için 10 soru oluştur. Aday mükemmel iletişim ve müzakere becerilerine sahip olmalı.

ChatGPT'nin cevabı:

İK ve ChatGPT

5. İşe alım şartlarını yazın.

Şirketler net işe alım gereklilikleri belirleyerek pozisyonlara uygun olmayan adaylar için zaman ve kaynak israfını önler. ChatGPT, bir rol için işe alım gereklilikleri konusunda beyin fırtınası yapılmasına yardımcı olabilir.

Örnek girdi: İnşaat firmamız için giriş seviyesinde bir makine mühendisi işe almak istiyoruz. Adaylarda aramamız gereken temel beceri ve niteliklerin bir listesini oluştur.

ChatGPT'nin cevabı:

ChatGPT insan kaynakları departmanının geleceğini nasıl etkileyecek?

Onboarding

Etkili bir onboarding süreci, yeni işe alınanların başarıya ulaşması için çok önemlidir. ChatGPT'den yararlanmak, yeni işe alınanlar için daha tutarlı bir deneyim sunabilir. ChatGPT, gerçek zamanlı rehberlik sağlamak ve toplantıları planlamak veya doldurulması gereken formlar için hatırlatıcılar göndermek gibi idari görevleri otomatikleştirebilir.

6. Şirket politikaları oluşturun.

Şirket politikaları, çalışanların hesap verebilirlik, dürüstlük ve güvenlik uygulayan bir işyeri sürdürmeleri için yönergeler ve beklentiler belirler. ChatGPT, çalışan davranışları ve kıyafet kurallarından sosyal haklar ve izin prosedürlerine kadar çok çeşitli konuları kapsayan politikaların oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Örnek girdi: Şirketimiz bir dijital pazarlama uzmanı işe alıyor. Çalışan hakları, izin politikaları, işyeri güvenliği, gizlilik anlaşmaları ve daha fazlası dahil olmak üzere yeni işe alacağımız kişinin aşina olması gereken tüm temel politikaları ve yönergeleri kapsayan işe alım materyalleri oluştur.

ChatGPT'nin cevabı:

İşe alımda ChatGPT kullanımı

Alternatif olarak, politikaları şirket için özelleştirmek üzere bir taslak talep edin.

Örnek girdi: Yeni bir dijital pazarlama uzmanına sunacağımız şirket politikalarını kapsayan işe alım materyalleri için bir taslak oluştur.

ChatGPT'nin cevabı:

ChatGPT ve iş dünyasının geleceği

7. Onboarding anketleri oluşturun.

Onboarding anketleri, işe alım profesyonellerinin iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve gelecekteki işe alımlar için daha sorunsuz bir işe alım deneyimi sağlamak üzere gerekli ayarlamaları yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, yeni işe alınanlara görüş ve geri bildirimlerine değer verildiğini göstererek çalışan bağlılığını ve elde tutmayı artırabilirler. Anketin uzunluğu ve soru türü (çoktan seçmeli, kısa cevaplı, vb.) gibi özellikleri girdiye dahil edin.

Örnek girdi: Yeni işe alınanlar için, gelecekteki işe alım deneyimini iyileştirmemize yardımcı olacak beş soruluk açık uçlu bir onboarding anketi oluştur.

ChatGPT'nin cevabı:

İnsan kaynakları departmanında ChatGPT kullanmanın avantajları nelerdir?

Gelişim

Eğitim ve gelişim, iş gücüne güven aşılamak ve çalışanların mesleki gelişimini desteklemek için gereklidir. ChatGPT, eğitim materyallerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir ve çeşitli konularda rehberlik sunabilir.

8. Eğitim materyalleri üretin.

Eğitim materyalleri sağlamak üretkenliği en üst düzeye çıkarır ve çalışanların becerilerini şirketin ihtiyaçları ile uyumlu hale getirir. ChatGPT, belirli bir pozisyon için gerekli eğitimin neleri içerebileceğine dair bir taslak oluşturabilir.

Örnek girdi: Şirketimizde çalışmaya yeni başlayan grafik tasarımcı için eğitim materyalleri taslağı oluştur.

ChatGPT'nin cevabı:

ChatGPT'nin insan kaynakları departmanına sağladığı avantajlar

Performans

Performans yönetimi, şirketlerin çalışanlarının performansını izlemesini, ölçmesini ve geliştirmesini sağladığı için insan kaynaklarında çok önemli bir rol oynar. ChatGPT ile İK uzmanları, kapsamlı performans değerlendirme taslaklarını verimli bir şekilde hazırlayabilir ve yöneticilere ekip üyeleri için gerçekçi hedefler belirleme konusunda destek olabilir.

9. Performans değerlendirme taslakları hazırlayın.

Performans değerlendirmeleri, çalışanlar ile yöneticileri arasında açık bir iletişim hattı kurar. Çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını anlamalarına, gelecek için amaç ve hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. ChatGPT, girdi özelliklerine göre önceden tasarlanmış bir performans değerlendirmesi oluşturabilse de, içeriğin kişiselleştirilebilmesi adına bir rol için taslak talep etmeniz önerilir.

Örnek girdi: Bir satış temsilcisi için performans değerlendirmesi taslağı hazırla.

ChatGPT'nin cevabı:

10. Profesyonel hedefler belirleyin.

Geleceğe yönelik hedefler belirlemek, çalışanlara yön ve amaç verirken yöneticilerin ilerlemeyi ölçmesine olanak tanır. ChatGPT hedefler için beyin fırtınası yapılmasına yardımcı olabilir.

Örnek girdi: Bir muhasebe uzmanının bu görevdeki ilk yılında ulaşması gereken üç hedef belirlememe yardımcı ol.

ChatGPT'nin cevabı:

ChatGPT İK profesyonellerinin yerini alacak mı?

ChatGPT insan kaynakları profesyonellerinin yerini alacak mı?

‘‘Yapay zeka, insan kaynaklarındaki ‘insanın’ yerini alamaz.’’ Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, katılımcıların %39'unun ChatGPT'nin artan popülaritesiyle insani dokunuşun kaybolmasından korktuğunu fakat bu departmandaki profesyonellerin yakın zamanda tamamen değiştirilmesinin pek olası olmadığını ortaya koydu.

ChatGPT'nin üretkenlikte devrim yaratma potansiyeli yüksek olsa da ve süreçleri kolaylaştırabilse de insan odaklı bir topluluğa katkıda bulunan gerçek empati ve şefkat yeteneğine sahip değildir. Yapay zeka araçlarının işin geleceği üzerindeki etkisi, çalışanların yerini almak değil, insan işini iyileştirmek için yapay zekayı tamamlamakla ilgilidir. ChatGPT'nin yetenekleri, daha karmaşık işleri üstlenenlere daha üst düzey görevlere odaklanmaları için ekstra zaman kazandıracaktır.

ChatGPT'yi benimseyen ve keşfeden şirketler, verimliliği artırırken çalışanları için yeni fırsatlar yaratabilir. Upskilling, 2023'te CEO'lar için en önemli önceliktir ve ChatGPT, geleceğin liderlerini belirleme ve geliştirme, işe alım sürelerini kısaltma ve devam eden yetenek eksikliğini giderme konusunda güçlü bir araç olabilir.

İnsan kaynakları departmanında ChatGPT kullanmanın avantajları nelerdir?

ChatGPT kullanmanın maliyeti azaltma, çalışan katılımı, daha basit yönetim, daha iyi analitik ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli faydaları vardır. Çalışanlar, günün her anında her yerden özel bir sohbet robotu aracılığıyla sanal bir İK'ya erişebilir. Öyleyse, ChatGPT'yi İK departmanı için kullanmanın sağladığı sayısız faydasından daha ayrıntılı olarak bahsedelim.

İşveren markasını geliştirir.

ChatGPT tarafından sağlanan mükemmel destek, şirketteki çalışan deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur. Çalışanların işlerinden memnun kalmalarını ve şirketleriyle aktif olarak ilgilenmelerini sağlar. Bir chatbot'a sahip olmak, adaylar yapay zeka tabanlı bir chatbot ile yeni ve heyecan verici bir deneyim yaşadıkları için işe alımlara da yardımcı olur.

Yukarıda belirtilen nedenler, çalışanların etkin bir şekilde katılımını sağlamaya yardımcı olur ve bu da işlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Sonuç olarak, şirket tarafından sağlanan ürün veya hizmetlerin kalitesi önemli ölçüde artar; bu da gelişmiş bir marka ve işveren markası ile sonuçlanır.

Çalışanlar hakkında analiz yapmayı kolaylaştırır.

Çalışan veritabanını analiz etmek ve içgörüler elde etmek için ChatGPT'yi kullanın. Yapay zekalı chatbot, çalışanlarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak faydalı bilgiler de sunabilir. ChatGPT, yapay zeka tarafından desteklendiği için tahmine dayalı analizler bile sunabilir ve istenmeyen durumları önlemek için adımlar önerebilir.

Ek olarak, yapay zeka tabanlı analizler, bir şirketin başarısını etkileyen çok küçük bilgilerin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Örneğin, çalışanların izin, devamlılık ve mola eğilimlerini anlamanıza yardımcı olabilir ve işlerini aksatıyor olabilecek çalışanlara karşı sizi uyarabilir. Bu tür derinlemesine bilgiler, işgücünüzü koruyarak ve iş görevlerini optimize ederek operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Maliyetleri azaltır.

Sohbet robotları, İK departmanı için birden fazla kullanım alanı olan tek seferlik yatırımlardır. Bu nedenle, çeşitli görevleri otomatikleştirdiği ve çalışan bağlılığını artırdığı için inanılmaz derecede uygun maliyetlidir. Katılımcı çalışanlar, verimli süreçler ve gelişmiş çıktılarla sonuçlanarak ürün ve hizmetleri geliştirmek için gereken zaman ve maliyetleri daha da azaltır.

ChatGPT'nin interaktif doğasını sağlam bir HRMS ile birleştirmek de daha hızlı işlem ve daha hızlı çözüm sağlayacaktır.

Ek olarak, OpenAI ekibi chatbot'larını güncellemeye devam edecek ve güncel bilgilerle her türlü sorguya hazır olmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak, sohbet robotlarının kullanılması uygun maliyetli bir çözümdür.

ChatGPT'nin İK departmanları için tam teşekküllü olarak uygulanmasından hâlâ birkaç yıl uzakta olsak da, çalışanların katılımını sağlamak için gelecek parlak görünüyor. Bir şirketin chatbot ile çalışması, İK departmanının ve ekibin genel verimliliğini artırır.

Çalışanların etkin bir şekilde katılımını sağlayarak, şirketi başarıya doğru yönlendirmek için aktif olarak çaba gösteren sadık ve özverili çalışanlar sağlar. Halka açık en gelişmiş sohbet robotlarından biri olan OpenAI'nin ChatGPT'si, İK ekibini çalışanlarla ilgilenme konusunda desteklemek için mükemmel olacaktır.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.