İş Hayatında Başarı Yaren Doğan

Agile Nedir? Agile Metodu Nasıl Uygulanır?

Yeni CV örneklerini incele

Agile (çevik) yöntem, yazılım geliştirmede kullanılan proje yönetimine özel bir yaklaşımdır. Bu yöntem ekiplerin yazılım geliştirme süreçlerinin öngörülemezliğine cevap vermesine yardımcı olur. Genellikle sprint olarak bilinen artımlı, yinelemeli iş dizilerini kullanır.

 

Agile sürecine ve yöntemine genel bakış:

Aşağıda, yazılım tasarımı ve geliştirmeye başlayanlar veya başlamak isteyenler için agile yönteme genel bir bakış ve bunun yanı sıra agile yöntem hakkında basit bir tanım bulacaksınız. Metodolojiyi kendi kurumsal ajansınıza veya web tasarım şirketinize entegre edebilirsiniz.

Agile metodunun tanımı:

Sprint, bir projenin belirli bir aşaması için ayrılan süredir. Sprintlerin süresi dolduğunda proje tamamlanmış sayılır. Ekip üyeleri arasında, gelişimin tatmin edici olup olmadığı konusunda anlaşmazlıklar olabilir; ancak, projenin belirli bir aşamasında bu konuda daha fazla çalışma yapılmayacaktır. Projenin kalan aşamaları, kendi zaman dilimleri içinde geliştirilmeye devam edecektir.

Agile metodunun genel prensipleri:

• Müşteriyi memnun etmek ve sürekli yazılım geliştirmek önemlidir. 
• Müşterinin rekabet avantajı için değişen gereksinimler benimsenmelidir. 
• Sık sık çalışan yazılımlar sunmaya odaklanılmalıdır. Teslimat, mümkün olan en kısa sürede  yapılmalıdır.
• Geliştiriciler ve iş adamları tüm proje boyunca birlikte çalışmalıdır. 
• Projeler motive olmuş insanlarla devam etmelidir. Onlara uygun ortam ve ihtiyaç duydukları destek sağlanmalıdır. İşlerini yapmak için güvende olmalıdırlar. 
• Yüz yüze iletişim, bir takıma bilgi aktarmanın en iyi yoludur. 
• Çalışan yazılım, ilerlemenin birincil ölçümüdür. 
• Çevik süreçler sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederler. Sponsorlar, geliştiriciler ve kullanıcılar belirsiz ve sürekli bir tempoyu koruyabilmelidir. 
• Teknik mükemmellik ve iyi tasarıma sürekli dikkat etmek çevikliği artıracaktır. 
• Sadelik, yapılmayan işi en üst düzeye çıkarma sanatı olarak kabul edilir ve esastır. 
• Kendi kendine organize ekipler genellikle en iyi tasarımları oluşturur. 
• Düzenli aralıklarla, takımın nasıl daha etkili olacağına dair düşünülmeli ve davranışlar buna göre düzenlemelidir.

Agile metodunun tarihi:

Agile fikirlerinin çoğu 1970'lerde ortaya çıkmıştır. Geleneksel proje yaklaşımlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkan Agile Metodu ile ilgili çalışmalar ve incelemeler yapılmıştır. 1970 yılında, Dr. William Royce, büyük yazılım sistemlerinin yönetimi ve geliştirilmesini tartışan bir makale yayınlayarak sıralı gelişim hakkındaki özel fikirlerini ana hatlarıyla belirtmiştir.

Royce bir projenin montaj hattındaki bir ürün gibi geliştirilebileceğini vurgulamıştır. Gelişimin her aşaması, bir sonraki aşama başlamadan önce tamamlanmalıdır fikrine dikkat çekmiştir. Tüm geliştiricilerin bir projenin tüm gereksinimlerini bir araya getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bir sonraki adımın ise projenin tüm mimarisini ve tasarımlarını tamamlamak olduğunu belirtmiştir. Bu adımlar tamamlandığında, projenin her aşamasını tamamlayan uzman gruplar arasında çok az temas olduğunu veya hiç olmadığını vurgulamıştır. Bu yüzden, agile metodunun öncüleri, eğer proje geliştiricileri süreci incelerlerse, bu yöntemi yazılım geliştirmenin en mantıklı ve yararlı çözümü olarak bulabileceklerine inanıyorlardı.

agile proje yönetimi ve scrum

Başarılı bir proje yöneticisi olmak istiyorsan kendini Agile Proje Yönetimi bilgi ve becerileriyle donatmalısın!

Agile Proje Yönetimi ve Scrum eğitimine git ↪


Agile yöntemini kullanan firmalar:

Agile metodunu, projeleri için kullanan hiçbir resmi şirket listesi bulunmamakla birlikte, IBM, yazılımı geliştirmek için bu yöntemi açıkça kullanan şirketlerden biridir. Birçok şirket, bu yöntemin kullanımını geliştirme yapıları içinde benimsemelerine rağmen kullanmayı tercih etme konusunda her zaman açık değillerdir. IBM'e göre, agile metodunun kullanılması, önemli organizasyonel değişikliklerin gerçekleşeceği anlamına gelir.

Birçok agile yazılım geliştirme ekibinin, güvenilir bir rehberle ortaklık kurarak başarı şanslarını artıracağına inanıyorlar. Müşterilerin projeleri için onlara uygun agile yazılım geliştirme stratejilerini uygulamalarına yardımcı olurlar. Agile yazılım geliştirme ekiplerinin ortak genişletme ve uygulama tuzaklarından kaçınmasına yardımcı olarak rehberlik sağlarlar.

Agile metodunu kullanmanın yararları:

Agile metodu, önde gelen yazılım uzmanlarının gerçek yaşam projelerindeki deneyimlerinden ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, geleneksel kalkınmanın zorlukları ve sınırlamaları ortadan kaldırılmıştır. Daha sonra agile metodu, endüstri tarafından proje geliştirmeye daha iyi bir çözüm olarak kabul edilmiştir. Hemen hemen her yazılım geliştirici, agile metodunu bir biçimde kullanmıştır. Bu yöntem yardımcı ekipler için hafif bir çerçeve sunar. Hızlı teslimat üzerinde çalışmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olur. Bu odaklanma yetenekli kuruluşlara yazılım geliştirme ile ilgili genel riskleri azaltma konusunda yardım sağlar.

Agile metodu, bu değerin geliştirme süreci boyunca optimize edilmesini sağlar. Yinelemeli planlama ve geri bildirim kullanımı, bir müşterinin istenen ihtiyaçlarını yansıtan bir ürünü sürekli olarak düzenleyebilen ekiplerde sonuçlanır. Bir projenin durumunu ölçerek ve değerlendirerek süreç boyunca değişen gereksinimlere kolayca adapte olur. Ölçme ve değerlendirme, her projenin gelişimine doğru ve erken görünürlük sağlar.

Agile metodunun şirketlerin doğru ürünü oluşturmalarına yardımcı olduğu söylenebilir. Yazılı olmadan önce yazılımı pazarlamaya çalışmak yerine, agile metodu, geliştirme sırasında sürümleri optimize etmek için ekipleri yetkilendirir. Bu, ürünün pazarda mümkün olduğunca rekabetçi olmasını sağlar. Kritik pazarın düzeyini korur ve bir ekibin çalışmasının geride kalmamasını sağlar. Bu nedenle agile metodu hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için cazip bir seçenektir. Agile metodunun birçok eleştirisi vardır; ancak, bu yöntem müşterilerin memnun olacakları sonuçlar verir.

Bir proje tam olarak müşterinin öngördüğü şekilde ortaya çıkmasa da, üretilmesi gereken sürede teslim edilecektir. Süreç boyunca müşteri ve ekip, müşterinin ihtiyaç duyduğu kaliteyi üretmek için gereksinimleri değiştirir. Müşteriler sonuçlardan memnun kalırlar ve ekip müşterinin ihtiyaçlarını karşılar. Devam eden değişim bazen hem müşteriye hem de takıma, ürün için öngördüğünden daha fazlasını verebilir. Agile Metodu, gerçekten yazılım geliştirmeye katılan herkes için kazandıran bir çözümdür.

Agile metodu ile ilgili eleştiriler:

• Kullanıcı merkezli yerine geliştirici merkezlidir.
• Agile, gereksinim alma ve kod geliştirme süreçlerine odaklanır ve ürün tasarımına odaklanmaz. 
• Agile metodolojiler büyük kuruluşlarda ve belirli türdeki projelerde yetersiz olabilir.

Agile (çevik) ve geleneksel (şelale veya spiral) yöntem arasındaki farklar:

Temel Varsayımlar:

Geleneksel: Sistemler tamamen tanımlanabilir, tahmin edilebilir, titiz ve kapsamlı bir planlama ile inşa edilebilir. 

Agile (Çevik): Hızlı geri bildirim sağlanarak değişime dayalı sürekli tasarım geliştirilir. Test etme ilkeleri kullanılarak küçük ekipler tarafından yüksek kaliteli, uyarlanabilir yazılım geliştirilebilir. 

Kontrol:

Geleneksel: Süreç merkezli 
Agile: İnsan merkezli 

Yönetim stili:

Geleneksel: Komuta Kontrol
Agile: Liderlik ve İşbirliği 

Bilgi yönetimi: 

Geleneksel: Açık 
Agile: Üstü kapalı 

Rol ataması:

Geleneksel: Birey - uzmanlaşmayı tercih eder 
Agile: Kendini organize eden ekipler - rol değişimini teşvik eder 

İletişim:

Geleneksel: Resmi 
Agile: Resmi değil 

Müşterinin rolü:

Geleneksel: Önemli 
Agile: Kritik 

Proje döngüsü:

Geleneksel: Görevler veya faaliyetler rehberliğindedir.
Agile: Ürün özelliklerine göre yönlendirilir.

Geliştirme modeli:

Geleneksel: Yaşam döngüsü modeli (Şelale, Spiral veya bazı varyasyonlar)                                      Agile: Evrimsel teslim modeli 

İstenilen organizasyonel form / yapı:

Geleneksel: Mekanik 
Agile: Organik 

Teknoloji:

Geleneksel: Kısıtlama yok 
Agile: Nesneye yönelik teknolojiyi destekler


Sözlük: Çevik metodolojilerin etkisi 

Kabul testi: Bir kullanıcı eylem senaryosunu istenen sonuçla eşleştirerek hikayenin tamamlandığını onaylar. Kabul testine beta testi, uygulama testi ve son kullanıcı testi de denir. 

Müşteri: Müşteri, gelişim sırasında rehberlik sağlar. Bir proje için hem iş gereksinimlerini hem de operasyonel kısıtlamaları anlayan bir kişidir. 

Etki alanı modeli: İşletme ile bilgi teknolojileri arasında paylaşılan bir dil oluşturmaktan sorumlu uygulama alanıdır. 

Yineleme: Yineleme, genellikle bir veya iki hafta olarak ölçülen, tek bir gelişim döngüsüdür. 

Planlama kurulu: Agile bir kalkınma projesinin ilerlemesini izlemek için kullanılır. Yineleme planlamasından sonra, hikayeler kartlara yazılır ve bir planlama tahtasında öncelik sırasına göre sabitlenir. 

Planlama oyunu: Bir planlama oyunudur, hem BT hem de iş ekiplerinin katılımı için öyküler seçmeye odaklanan bir organizasyondur. 

Yayın: Birkaç geliştirme sürecinin doruk noktası olan bir yazılım paketidir. 

Yayın planı: Gelecek sürümlerde hangi özelliklerin sunulacağını açıklayan gelişen bir akış şemasıdır. 

Spike: Bir geliştirme ekibi zamana dayalı bir soruşturma yürütene kadar tahmin edilemeyen bir durumdur. 

Stand-up: Geleneksel olarak bir gelişim alanı içinde yapılan günlük bir ilerleme toplantısıdır.

Hikaye: Yazılım geliştirme ekibine belirli bir iş atanması gerekiyor. Hikayeler, tek bir geliştirme yinelemesinde teslim edilebilecek kadar küçük parçalara bölünmelidir. 

Timebox: Görevin yerine getirilmesi gereken belirli bir süre. 

Hız: Bir geliştirme projesinin bir sonraki yinelemesini planlamak için kullanılabilecek hikaye birimlerinin bütçesi. Hız, önceki yineleme döngüleri sırasında alınan ölçümlere dayanır. 

Wiki: Wiki, kullanıcıların bir Web sitesinin içeriğini oluşturmada işbirliği yapmalarını sağlayan bir sunucu programıdır.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.