Yeteneklerini Geliştir Toptalent

Algı Yönetiminin Hayatımızdaki Yeri

Yeni CV örneklerini incele

Bugün son zamanlarda sıkça telaffuz edilen algı yönetimi kavramına ve algıların hayatımızdaki yerine göz atmak istedik. Algı yönetimini sosyal hayatımızda, iş hayatımızda, özel hayatımızda her  an her yerde kullanıyoruz. Peki nasıl?

Algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından ortaya konmuş bir tanımdır. Algı yönetimini Amerika Savunma Departmanı aşağıdaki gibi tanımlanıyor:

İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri, dış ilişkileri ve resmi eylemlerini etkilemenin yanında, toplumların duygularını, motivasyonlarını, etkilemek amacıyla yapılan yayınlar ya da seçilen bilgileri ve göstergeleri inkar etme eylemidir.

Aslında algı yönetimi her ne kadar yakın bir zaman diliminde ABD Savunma Bakanlığına bağlı birimler tarafından terminolojiye kazandırılmış olsa da söz konusu kavrama yüklenen içerik incelendiğinde oldukça eski bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Zira algı yönetiminin özünü “ikna ve inandırma faaliyetleri” oluşturmaktadır.

Bu çerçevede tarih boyunca gerek kişiler tarafından gerekse de kurumlar tarafından hedef kitleleri etkilemek için bu metot sıkça kullanılmıştır.

Daha sonra algı yönetimini biraz daha detaylı anlamak için Zeynep Sarılar’ın TEDxReset 2014‘te gerçekleştirdiği güzel konuşmasını izleyebilirsiniz. Sarılar, hayatın içinden verdiği örneklerle algı yönetimini çok güzel anlatıyor: