Yeteneklerini Geliştir Toptalent

Başarılı Liderlerin 9 Ortak Özelliği

Yeni CV örneklerini incele

Başarılı liderlerin hemen hepsi donanımlı ve yetenekli kişilerdir. Ancak, sadece bir kısmı istisnai özelliklere sahiptir.  En iyiler arasında yer almak istiyorsanız, aşağıdaki vasıfları her zaman taşıyor ve uyguluyor olmanız gerektiği gerçeğini unutmayın. Tabi bunu başarmak hiç de kolay değildir. Ama unutmayın, bu başarı sizin cömertçe ödüllendirilmenizin de anahtarıdır.

1. Farkındalık

İdareciler, memurlar, patronlar ve çalışanlar arasında büyük farklar vardır. Liderler, bunların arasındaki farkları iyi bilen ve ilişkilerini kurup geliştirirken bu farkındalığı temel alan kişilerdir. Bu durum onların tutum, davranış, konum ve sosyal ilişkilerini belirler. Sahip oldukları özelliklerle kendilerini çalışanlardan ayrı bir yere koyarlar, ancak bunu asla takım arkadaşlarına onlardan daha iyi oldukları izlenimi vererek yapmazlar. Bu da onların, yönettikleri organizasyonlarda olup biten her şeye daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlar.

2. Kararlılık

Liderler, bulundukları pozisyonun doğası gereği, karar alma süreçlerinde, zor seçimler yapmak mecburiyetinde kaldıkları durumlarla karşı karşıya kalırlar. Başında bulundukları organizasyonun çıkarlarını da gözetmek durumunda oldukları için, bazen çoğu kişi tarafından da memnuniyetsizlikle karşılanabilen hızlı, zor ve sert kararlar almak durumunda kalırlar. Gerçek liderler, bu tip otorite ve netlik gerektiren kararlar alma konusunda hiç tereddüt etmezler. Ayrıca, ne zaman tek taraflı davranmamaları gerektiğini de çok iyi bilirler.

3. Empati

Gerçek liderler, gerçekleşen kurumsal veya kişisel problemleri tüm yönleri ile ele alır, inceler ve çözmeye çalışırlar. Çalışanların karşılaştıkları zorluklarda onlara rehberlik eder, organizasyon başarısının devamını sağlayabilmek için çalışanlarını cesaretlendirecek çözümler üretirler. Problemlerle karşılaşıldığı zaman insanları suçlamak ya da kişisel çözümler bulmak yerine, yapıcı ve çoğulcu çözümler elde etmenin yollarını bulup ve daima daha ileriye gitmeye odaklanırlar.

4. Sorumluluk Sahibi Olma

Gerçek liderler, kendilerinden önceki işlerin sorumluluğunu üstlenirler. Henüz tamamlanmamış iş olup olmadığını takip eder, çalışanları denetler, şirket politika ve prosedürlerinin etkili ve kurallarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini gözlemlerler. Her şey yolunda gider ise bundan memnuniyet duyarlar. Şayet problemler ortaya çıkarsa, hemen sebeplerini araştırıp, konuyla ilgili gerekli tedbirleri alır, bu duruma uygun çözümler üretirler.

5. Güvenilir Olma

İyi bir lider, sadece güvenilen kişi değildir, aynı zamanda karşısındakine güvendiğini hissettirebilendir. Her şeyden önce, kendisine güvenilen biri karşısındakini kazanmış demektir. Bu güvenin bir sonucu olarak, bu tipteki liderlerin tavsiyelerine uyulur. Gerçek bir lider, her hangi bir zorluk karşısında kolay kolay pes etmez, çünkü uzun çalışmalardan sonra elde edilmiş sağlam fikirleri ve güçlü stratejileri vardır. Hata yapmaları durumunda ise derhal sorumluluğu üstlenip kendi yetkileri çerçevesinde sorunun üstesinden gelmeye çalışırlar.

6. İyi Niyet Sahibi Olma

Gelmiş geçmiş en iyi liderlerin, pozitif enerji kaynakları yine kendileridir. İnsanlarla kolaylıkla iletişim kurarlar. Yapmacıklıktan uzak, samimi, yardım sever ve insanların mutluluğunu önemseyen bir tablo çizerler. Her zaman ve her konuda çözüm üretebilirler ve insanlara güven vermenin ve onları canlandırmanın yollarını iyi bilirler. Kişisel eleştirilerden ve kötü niyetli düşüncelerden daima uzak dururlar. Fikir birliği sağlamanın yollarını ararlar. İnsanları etkili bir şekilde takım bilinciyle çalışamaya sevk ederler.

7. Dürüstlük

Güçlü bir lider kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa karşısındakine de o şekilde davranır. Başarılarının temelinde etik davranışları, dürüstlükleri ve güvenirlilikleri yatar. Bu özelliklerini net bir şekilde karşısındakine yansıtır. Bu sebepten dolayı, kimse bir an olsun kendilerinden şüphe duymaz. Elindeki bilgileri açıkça paylaşır, yanlış bilgi vermekten daima kaçınır.

8. Odaklanma Ve Alternatif Planlar Üretme

İyi bir lider, geleceği ayrıntılı bir şekilde planlamıştır. Mükemmellik derecesinde programlı çalışır. Kararlarının olması muhtemel etkilerini düşünerek birden çok senaryo kurgular. Olası alternatiflere göre planlar yapar, stratejiler düşünür. Hedefi sadece başarılı olmaktır. Önce bir konuda hazırlanır ve daha sonra karşılaşılabilecek durumlar ve sürecin işleyişi konusunda stratejiler üretir. Bu sebeple elle tutulur ve somut sonuçlar elde ederler. Sonuçta rol oynayacak kritik kişilerle planlarını paylaşırlar. Son dakika değişiklikler, olaylara yeni bir yön verebilir bundan dolayı olasılıklar için yedek planlar yaparlar.

9. Örnek Ve İlham Kaynağı Olma

Saydığımız bütün bu özellikleri bir araya getirirseniz, örnek bir liderin resmini ortaya çıkarmış olursunuz. Her zaman en iyisini yapma konusunda, insanları en iyi şekilde motive eder, onlarla açık ve samimi bir şekilde iletişim kurar. Elde edilebilir standartlarda insanların en iyiyi ortaya koyması için mücadele eder ve bunun için onlara destek verir, onları eğitir, hedeflerine ulaşabilmeleri için onlara tolerans gösterir. Kendilerini ön plana çıkarmalarına yardımcı olur.