İnsan Kaynakları Toptalent

Başarılı Şirketlerin 5 Özelliği

Yeni CV örneklerini incele

Tüm dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor. Haber döngüsü çok hızlı ve iklim değişikliği yangınlarla, sellerle ve kıtlıkla büyük hasarlara yol açıyor. Artan eşitsizlik ve siyasal huzursuzluk, kutuplaşmaları ve şiddeti beraberinde getiriyor. Teknoloji yıkıma neden oluyor ve marketler sürekli değişkenlik gösteriyor. Böyle bir hızlanmayı ve belirsizliği siz nasıl yönetirsiniz?

Öngörü ve strateji danışmanlığı yapan Globescan şirketinin CEO’su Chris Coulter, David Grayson ve Mark Lee ile birlikte yazdıkları “ All In : the Future of Business Leadership” adlı kitabında şirketinize nasıl “savaşma şansı” vereceğinizi anlatıyor. 

Coulter “Metrikler gösteriyor ki bir şirket için herhangi bir endekste ortalama görev süresi 50 sene öncesinden ve 100 sene öncesinden çok daha kısadır,” diyor. “CEO’ların görev süreleri de kısalıyor. Dünya her türlü değişimden geçiyor; çok fazla şey olup bitiyor. Eğer bir şirket önümüzdeki 100 yıl daha ayakta kalmak istiyorsa, farklı düşünmeli ve farklı hareket etmelidir. Bunu stratejik olarak başarmak içinse sürdürebilirlik, işin temel çerçevesi olmalıdır,” diyerek ekliyor. 

Sürdürebilirlik ise, iş dünyasında yeni sayılabilecek bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik yönetimi kapsıyor ve bir şirketin bütün hissedarları için değer yaratımının önemini vurguluyor.

Coulter “Kitabın başlığındaki ‘All In’ kısmı; her türlü zorluk ve fırsat sebebiyle, sürdürebilirliği tamamen benimsemenin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Çünkü şirketler ancak bu şekilde geleceğe adapte olabilir,” diyor. “ Yalnızca biraz içeri girdiğinizde, çalışanlarınızı yeterince katalize edemez, yetenekleri çekemezsiniz, düzenleyici çevrelerde ya da ideal ortakları seçmede etkili olamazsınız. Ayrıca müşterilerinizin pazar payıyla ilgili herhangi bir bilgi alamazsınız çünkü yalnızca şimdiki zamanda yaşıyorsunuzdur ve bir amacınız yoktur.”

Kitap, 20 yılı aşkın süredir yapılan kapsamlı şirket anketlerinin bilgilerini kullanarak bir kuruluşun, uzun vadeli sağlığı için nasıl yönetilmesi gerektiğine dair çıkarımlarda bulunuyor:

1. Amaç

Şirketinizin amacı, onun kutup yıldızıdır. Bu amaç, şirketinizin yaptığı işi ve toplumsal etkisini belirler. Coulter, “biliyorsunuz ki bu, küçük bir iş değildir. Stratejik olmak ve sonrasında amacınızı katalitik yapmak zaman alır. İnsanlar bunun karar verme üzerindeki gücünü anlamak zorundadır. Yapmayacağınız ve farklı şekilde yapacağınız şeyler olacaktır ve bu temel yönelim oldukça kritiktir,” diyor.

2. Plan

Şirketinizin planı, 5-10 yıllık stratejisidir ve şirketinizin amacını besleyen şey, bu plandır. Sürdürebilirlilik çerçevesini takip ederken şirket, mümkün olduğunda, çevre alanında bilime dayalı hedefler dahil olmak üzere, iddialı hedefler belirlemelidir. Aynı zamanda, risk yönetimi araçlarını da uygulamaya koymalı ve şirketin hedeflerine doğru ilerlemesine ve hissedarları için değer yaratmasına yardımcı olan metrikler oluşturmalıdır.

3. Kültür

Bir şirketin kültürünü tanımlamak daha zordur ve çoğunlukla şirket içindeki insanlara bağlıdır. Kurucuların ve yöneticilerin hangi değerleri beraberinde getirdikleri, insanların nasıl bir araya geldikleri ve benzeri etkenler, bir şirketin kültürünü belirleyen etkenlerdir. Ne Coulter, ne Grayson ne de Lee, bu etkenlerin anketlerinde bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını beklemiyorlardı. “ Her şeye sahip olabilirsiniz; iyi bir amaç, iyi bir plan… Ancak kültür olmadan şirketin işletim sistemi amacın, bilinen en önemli unsurlardan bazılarını, yönlendirmesine izin vermez. Yenilik, şeffaflık ve katılım bu unsurlara örnektir ve bunların tamamı birbiriyle bağlantılıdır. Kültür, bu unsurların şirket için başarılı olmasını sağlar,” diyor Coulter.

4. İş birliği

Amaç, plan ve kültür başarılı bir şirketin temelini oluştururken iş birliği, liderliği bir üst seviyeye taşır. İş birliği, değişimi etkilemek için hükümetler ya da vakıflar, tedarikçiler, müşteriler ve hatta rakipler gibi farklı kuruluş türleriyle ortaklık yapmak demektir. Günümüzde iş birliğiyle yapılan büyük çapta projeler gerçekleştiriliyor. Bu projeler, hem ormansızlaşma veya insan kaçakçılığı gibi toplumsal sorunların çözülmesine yardımcı oluyor hem de ortak çalışanlara temel faydalar sağlıyor. Aynı zamanda, iş birliği sayesinde şirketler en iyi uygulamalarını paylaştıkça, değişim süreci de hız kazanıyor.

5. Savunma

Gittikçe daha fazla CEO toplumsal sorunlar hakkında konuşuyor. Kendi markalarını, tolerans, farklılık, dahil etme, çevresel sorunlar ve insan hakları sorunları gibi değerlerle birleştiriyorlar. “Savunma, amaç ve planla birlikte hareket etmeli; yani stratejik olmalıdır. Önemli olan yalnızca en son düşündüğünüz şey değildir,” diyor Coulter ve ekliyor,“ sürdürülebilir ilerleme etrafında gerçekleşen sistematik değişime uygun olması gerekiyor.”

Buradaki çıkarım, gezegenimizin gelecekte, insanların ekolojik olarak dengeli bir ortamda gelişmesini sağlayacak şekilde yönetileceğidir.

Ancak o geleceğe buradan bakmak kolay değildir. “ Yakın zamanda yapılan bilimsel araştırma raporlarının birçoğu rahatsız edici,” diyor Coulter. “Stabil, güvenli ve kendi kendini yönetebilen bir toplum ve gezegene sahip olmak için yapmamız gereken şeylerin tam tersini yapıyoruz. İçerik aslında budur ve bu yüzden bu konuşmanın özünün gerçekten liderlikle ve gelecekteki iyi liderlik kavramını tanımlaya yardımcı olmakla ilgili olduğunu düşündük.”

Coulter, büyüyen bir sürdürülebilirlik liderliği dalgasının herkesi güvenli bir şekilde ileriye taşıyacağını umuyor. Ve ekliyor, “ geçmişe baktığımızda 20 yıl önce, ‘zararsız’ bir dönemden, yaklaşık 10 yıl önce sürdürebilirliğin stratejik uyumu dönemine geçtik ve şimdi de amaç odaklı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Umudumuz önümüzdeki 5-6 yıl içinde rejeneratif bir döneme geçmektir.”

Bu ne anlama geliyor? Coulter, üzerinde düşünülmesi gereken çok fazla keşfedilmemiş bölge olduğunu kabul ediyor. Fakat bu sayede bu zaman daha heyecan verici bir hal alıyor. Sonuçta, sürdürülebilirlik, bir yolculuktur.