Burs Veren Kurumlar

Türkiye’deki tüm burs veren kurumlar, burs veren vakıflar, burs veren şirketler ve burs veren dernekler hakkında buradan bilgi alabilir ve burs başvurusu yapabilirsin.

Adana Ticaret Odası Vakfı (ATOSEV)

Adana Ticaret Odası, üyelerinin ve personelinin eğitim sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, her kademede eğitime destek vermek.

Adana Ticaret Odası Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Adayla Sağlık Eğitim Ve Kültür Vakfı

Antalya'da ikamet eden üniversitelilere burs imkanı sağlayan vakıf.

Adalya Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Afyon Eğitim Vakfı (AEV)

Afyonkarahisar'lı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Afyon Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Ahlat Kültür Ve Eğitim Vakfı (AKEV)

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olup ailesi Bitlis ili veya ilçe nüfusuna kayıtlı olan öğrencilere burs veriyor.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı (AZEV)

Maddi imkanlardan yoksun, hiçbir geliri olmayan, başka bir yerden burs almayan, başarılı öğrencilere burs verir.

Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Akın Global Eğitim Ve Yardım Vakfı (AGEYV)

İlkokul, ortaokul,lise ve lisans öğrencilerinin başarılı olanlarına ve maddi desteğe ihtiyacı olanlara burs vermektedir.

Akın Global Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla

Akhisar Sağlık Eğitim Kültür Vakfı (AK-SEK)

Eğitim bireysel yeteneklerin oluşumu gelişimi ve korunmasına yöneliktir. 

Ak-El Eğitim Ve Kültür Vakfı (AK-EL)

Vakıf Akçadağ ve Elbistanlı Üniversite öğrencilerine (4 yıllık lisans) burs vermektedir.

AK-EL Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Aktaş Eğitim Vakfı

Aktaş Eğitim Vakfı, Aktaş anlayışının küresel değer ve ilkelerle devam eden çalışmalarının daha da büyümesini sağlar.

Aktaş Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla

Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı (Antçev)

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV), 1996 yılından bu yana başarılı, yetenekli ancak yeterli ekonomik imkana sahip olmayanlara destek olmayı amaçlamaktadır.

ANTÇEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Anadolu Vakfı

Vakıf, kuruluşundan beri insana, özellikle de gençlere yatırım yapmanın önemine inanmakta.

Anadolu Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Alp Havacılık

Şirketin faaliyet alanına uygun bölümlerinde okuyan,başarılı,maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerine burs verir.

Alp Havacılık Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV)

ALİKEV, vizyonu doğrultusunda politik karar alıcılar tarafından gençlik alanından başvuru kaynağı olarak görülen, ulusal bir vakıftır.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı (ATEG)

Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde rolü olan eğitimi desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışır.

ATEG Vakfı'na burs başvurusu yapmakiçin tıkla!

Argüden Yönetişim Akademisi

Toplumun her kesiminde yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Vakıf.

Argüden Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Antalya Vakfı

Antalya ilinde orta öğrenimini tamamlamış, İstanbul’ da yükseköğrenimine devam eden öğrencilere burs verir.

 

 

Alarko Eğitim-Kültür Vakfı (ALEV)

ALEV maddi ve manevi destekleri ile gençleri desteklemeye devam etmektedir.

Alarko Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Araştırma Dayanışma Ve Eğitim Vakfı (ARDEV)

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine burs verir.

ARDEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

Aydın Doğan Vakfı (ADV)

Aydın Doğan Vakfı’nın amacı, eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için çalışmaları desteklemektir.

 Aydın Doğan Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Atlas Sağlık Eğitim Vakfı (ATASEV Vakfı)

Farklı bir yaşam mümkün… Yeter ki hayal edin, karar verin, çalışın. ATLAS Vakfı olarak biz size destek olalım.

ATASEV Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Askev Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğiti... (ASKEV)

Ayvalık ve Kuzey Ege öncelikli olmak üzere, ülke genelinde yetenekli, çalışkan gençleri eğitim bursu ile destekliyoruz.

ASKEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

 
 

As Çelik Döküm İşleme San. Ve Tic. A.Ş. (Asçelik)

As Çelik başarılı üniversite öğrencilerine burs veriyor!

Asçelik sitesine burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Aydın Ticaret Odası

Aydın il sınırları içerisinde doğan ya da 10 yıldır ikamet eden üniversitelilere burs veriyor.

Aydın Ticaret Odası sitesine burs başvurusu yapmak için tıkla!

Baldaner Vakfı

Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı, 2015 yılında kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, korunmaya muhtaç yetim çocuklarımıza, yardım etmektir.

Baldaner Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Bandırma Ticaret Odası

Bandırma Ticaret Odası, faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde şeffaf, tarafsız, hızlı ve kalite odaklı şekilde yürütmektedir.

Bandırma Ticaret Odası'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Bolu Bağışçılar Vakfı (BBV)

Bolu da yaşayan insanlığa hizmeti görev edinmiş ve sosyal sorumluluk duygusu var olan bir vakıftır.

Bolu Bağışçılar Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (BUCOSEV)

1988’den bu yana ülke sanayisine kesintisiz hizmet veren vakıf, eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

Coşkunöz Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Bitlis Eğitim Ve Tanıtma Vakfı (BETAV)

BETAV, eğitim düzeyini yükseltmenin en önemli mesele olduğu inancıyla kurulmuş bir vakıftır.

BETAV'a burs başvurusu yapmak için tıkla!

Beykoz Gümüşsuyu Vakfı (BGV)

Sosyal dayanışmayı sağlayarak çalışkan, Atatürk ilkelerine bağlı, yeterli maddi imkanları olmayan öğrencilere burs verir.

Beykoz Gümüşsuyu Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Borusan Kocabıyık Vakfı (BKV)

BKV, eğitim, kültür sanat ve kadını güçlendirme alanlarında çalışan bir vakıftır. 

Borusan Kocabıyık Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Besni Eğitim Vakfı (BEV)

Üniversitelerin 4 yıllık bir bölümünde okumayı hak kazanmış olan ve okumakta olan ihtiyacı olanlara burs verir.

Besni Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV)

Mensuplarını gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Buldan Eğitim Ve Dayanışma Vakfı (BV)

Buldan Vakfı, eğitimin önemine inanan bir grup gönüllü tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Buldan Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Cansızoğlu Sosyal Dayanışma Ve Kültür Vakfı

Eğitim ve öğrenime yönelik faaliyetler kapsamında orta ve yüksek öğrenim görmek isteyen kimsesiz ve yoksul öğrencilere burs vermektedir.

Cansızoğlu Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Cevdet İnci Eğitim Vakfı (İnci Vakfı)

Eğitime olan inançla; Hayallerin hedeflere dönüşüp heyecanla hayata geçirilmesi için ilham veren deneyimler tasarlarız.

İnci Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Çamlıca Kültür Ve Yardım Vakfı

Ülkeminizin en önemli konuların başında gelen eğitim vb. alanlarında karşılıksız hizmet vermek için kurulmuştur.

 

Çağdaş Eğitim Vakfı

Aklın ve bilimin yolunda, cumhuriyetin değerlerini özümsemiş nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Çağdaş Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Çaykara Ve Dernekpazarı Eğitim Vakfı (ÇADEV)

Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermektedir.

ÇADEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

Çelikel Eğitim Vakfı (ÇEV)

Çelikel Eğitim Vakfı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştirir ve bunları uygular.

Çelikel Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Çerkezköy Ticaret Ve Sanayi Odası

Tekirdağ Çerkezköy, Kapaklı veya Saray’da ikamet eden üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Darüşşafaka Cemiyeti

 

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşudur.

Darüşşafaka Cemiyeti'ne burs başvurusu yapmak için tıkla! 

 

Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK)

İş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global yetenekli öğrencilere yardım amacıyla kurulan vakıftır.

Deloitte Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Değer Eğitim Vakfı

Yetenekli ancak maddi imkânları kısıtlı çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak için burs verir.

Değer Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)

Eçev, İzmir’de yerleşik devlet üniversitelerine burs veren bir kurumdur.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Eget Vakfı (EGET)

Her düzeyde eğitim görmekteyken maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilere burs imkanı sağlamaktadırlar.

EGET Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Eskişehir Ticaret Odası (ETO)

Eskişehir'deki liselerden veya il dışındaki Anadolu/Fen liselerinden mezun, ailesinin ikametgahı Eskişehir olanlara burs verir.

Eskişehir Ticaret Odası'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

ETİ

Üniversitelerin ön lisans/lisans/master-doktora öğrencilerine maddi destekte bulunmaktadır.

ETİ Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Ferizan Peker Vakfı

Çağdaş, laik ve demokratik, Atatürkçü düşünce ışığında vmuasır medeniyete ulaşmada yoldan şaşmamayı ve bu hedefe ulaşmaya istekli kişilere burs verir.

Ferizan Peker Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV)

Çağdaş değerlere sahip köklü eğitim kurumlarında yetişen, başarılı, laik, ilkeli ve sorgulayan gençlerin ülkemizin geleceğine katkı sağlaması amacıyla destekler.

Galatasaray Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Garip Ve Zeycan Yıldırım Vakfı

Yıldırım Ailesi, yarım asrı geçen şirket kültürünün bir birikimi olarak öğrencilere burs vermektedir.

Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Güney Eğitim Vakfı

Başarılı maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencilerine destek vermektedir.

Güney Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Gürsoy Vakfı

Vakıf bilincinin doğurduğu sorumluluk ile insan odaklı hizmetlere talip olmaktadır.

Gürsoy Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)

"Bu topraktan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarına bağışlamak" ilkesiyle çalışmalar yürüten bir vakıfdır.

Sabancı Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (FV)

Çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, özgüveni yüksek bireyler yetiştirilmesini projelerle destekleyerek, topluma fayda sağlamak.

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olan veya Çanakkale’de ikamet eden öğrencilere burs verir.

Terzioğlu Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı (Özyeğin Vakfı)

Eğitim, sağlık ve kültür alanındaki projeleriyle bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye adamış bir vakıftır.

Özyeğin Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

İsmail Özseçkin Vakfı (ÖSEV)

İyi yetişmiş, kendine, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmeyi hedefleyen vakıf.

İsmail Özseçkin Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)

İstanbul Sanayi Odası üyeleri tarafından eğitimle ilgili çalışmalarla sosyal ve kültürel katkı amacıyla kurulmuştur.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV)

Yurtiçinde ortaöğretim, lisans ve lisansüstü, yurtdışında lisans ve lisansüstü seviyelerindeki öğrencilere burs verir.

İELEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürüten kurum.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na burs başvurusu yapmakiçin tıkla!

 

İş Dünyası Vakfı (İDV)

Yurt içinde lisans, lisans Üstü ve İlmi çalışmalar ( doktora ) öğrenimi yapan öğrencilere burs vermektedir.

İş Dünyası Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

İTÜ Geliştirme Vakfı

İTÜ Geliştirme Vakfı üniversite bünyesinde lisans eğitimlerini yapmakta olan öğrencilere burslar vermektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

İzmir Ticaret Borsası

Lise, yükseköğretim kurumlarına girme hakkını kazanmış ya da yükseköğretim kurumunda öğrencil olanlara burs vermektedir.

İzmir Ticaret Borsası'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Ispartalılar Eğitim, Kültür, Sağlık, Turizm Yardımlaşma Vakfı (ISVAK)

Burslar, Ispartalı olup Ankaradaki herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda öğrenim gören öğrencilere verilmektedir.

ISVAK'a burs başvurusu yapmak için tıkla!

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV )

M.E.B KASEV 1986 yılı ile kurulmuş ve tek amacı "İnsana Hizmet, Ülkeye Katkıdır."

KASEV Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Kandilli Kız Lisesi Kültür Ve Eğitim Vakfı (KANKEV)

Amacı Kandilli Kız Anadolu Lisesi’nin kalitesinin iyileştirilmesinin yanında, eğitim ve öğrenim düzeyinin yüceltilmesi.

KANKEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

Kafkas Vakfı

Kafkas kökenli,İstanbul‘daki üniversitedelerde öğrenim gören, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verir.

Kafkas Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)

Eğitimini sürdürebilmek için ihtiyacı olan okul öncesi, ilk, orta, lise öğretim ve üniversite öğrencilerine burs verir.

KAÇUV'a burs başvurusu yapmak için tıkla!

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV)

KKTC vatandaşı ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine destek bursu vermektedir.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Konya Eğitim Kültür Ve Sağlık Vakfı (KONEV)

Üniversite giriş sınavına girerek alanında yeterli puanı alan ve üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilere burs verir.

KONEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

Köksal Eğitim Vakfı (KEV)

İmkanları kısıtlı, çalışkan, gençleri maddi anlamda destekler; onların sanatsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunur.

Köksal Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV)

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı, Eğitim Fakültelerindeki, Öğretmen Adayı öğrencilere Burs imkanı sağlamaktadır.

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Limak Vakfı

Limak Vakfı, eğitim, kültür sanat ve spor alanlarında gerçekleştirdiği projelerle toplumsal fayda yaratmayı amaçlıyor.

Limak Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

Güncel teknoloji ile tıbbı uygulayan, eşit, adil, vatanperver hekimler yetiştirmek için tıp öğrencilerine burs veriyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

M. İhsan Arslan Vakfı

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans ve lisansüstü öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

M. İhsan Arslan Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Macahel Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı (Macahel Vakfı)

Vakfın en önemli faaliyetlerinden biri yüksek öğrenim öğrencilerine karşılıksız burs ve eğitim yardımı hizmetidir.

Macahel Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Malatya Eğitim Vakfı (MVE)

Başarılı, Atatürk ilkelerine ve demokrasiye inanmış üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla kurulmuştur.

Malatya Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Mavera Eğitim Ve Sağlık Vakfı

Üniversitede okuyan lisans öğrencilerine eğitim ihtiyaçları için burs desteği vermektedir.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Maysev (MAYSEV)

Vakıf, 2013 yılında İnşaat Müh. Mehmet Adil Yalçın ve eşi Macide Yalçın tarafından kurularak öğrencilere burs vermeye başladı.

MAYSEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV)

Eğitim, kültür ve sağlık alanında gençleri destekleyerek hayata bir adım önde başlamalarına yardımcı olmak.

Mehmet Zorlu Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO)

Mersin’deki liselerden mezun olan veya ailesi Mersin’de ikamet ediyor olanlara karşılıksız yükseköğrenim bursu veriyor.

Mersin Deniz Ticaret Odası'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Mesudiyeliler Vakfı (MESVAK)

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

Mesudiyeliler Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Milli Eğitim Vakfı (MEV)

MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve lise ile önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir.

Milli Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Mustafa Hasanoğlu Vakfı (MHV)

Yardımlaşma geleneğinin daimi olmasını ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile kurulmuştur.

Mustafa Hasanoğlu Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Mustafa Öncel Eğitim Kültür Vakfı

Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı; karşılıksız eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi imkânları yetersiz gençleri desteklemeye devam etmektedir.

Mustafa Öncel Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Mülkiyeliler Birliği

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans öğrencilerine burs vermektedir.

Mülkiyeliler Birliği'ne burs başvurusu yapmak için tıkla!

Nef Vakfı

Devlet üniversitelerinde lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir.

Nef Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Of Hayrat Kültür Vakfı (OFHAYRAT)

Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Of ve Hayrat kültürünü yaymaya çalışan, büyük bir sivil toplum hareketidir.

Of Hayrat Kültür Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Özler Vakfı

Yükseköğretim kurumlarında ve Özler ailesinin bir ferdinin adını taşıyan okullarda bulunan öğrencilere destekliyor.

Özler Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Rönesans Eğitim Vakfı (REV)

Bir lisans programına kayıt hakkı kazanan veya ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olan lisans öğrencilerine verilir.

Rönesans Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Rumeli Eğitim Vakfı (REV)

Öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuş vakıftır.

Rumeli Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Rüştü Akın Vakfı (RAV)

Her yıl başarılı, ihtiyaç sahibi İlköğretim, ortaöğretim ve lisans öğrencilerine burs vermektedir.

Rüştü Akın Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Salih Karagöz Vakfı (S.Karagöz Vakfı)

1970 yılında kurulmuş mimarlık ve mühendislik bölümlerindeki öğrencilere burs imkanı sağlayan bir vakıftır.

Salih Karagöz Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı

Herkese eşit, dengeli ve koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini etkili bir biçimde sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Sarbak Kayra Ve Eğitim Vakfı

Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı bursları Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere karşılıksız verilmektedir.

Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Sema Yazar Gençlik Vakfı

Sema Yazar'ın anılarını paylaşmak ve gençlere maddi anlamda hizmet vermek için babası Mehmet, annesi Kübra ve ablası Yasemin tarafından kurulmuştur.

Sema Yazar Gençlik Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Sıtkı Koçman Vakfı (SKV)

Muğla il merkezinde fakülte, yüksekokul ve enstitülerde okuyan öğrencilere burs vermektedir.

Sıtkı Koçman Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Sinop Eğitim Vakfı (SEV)

‘’Işığını Geleceğe Yansıt!’’ sloganıyla 2015 yılının Mayıs ayında faaliyetlerine başlamıştır.

Sinop Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Siyasallılar Vakfı

Ankara’da üniversitelerin SBF, İİBF ve Hukuk Fakültelerinde kayıtlı öğrencilere burs vermektedir.

Siyasallılar Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Suna Ve İnan Kıraç Vakfı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde kurulmuştur.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Sütaş Vakfı

Sütaş Eğitime Destek Bursu, ülke genelinde üstün başarı gösteren öğrenciler arasından seçilmektedir.

Sütaş Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Şahinler Vakfı

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Şahinler Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV)

Hukuk öğrencisi (lisans- lisansüstü veya doktora vb) veya hukuk alanında faaliyet gösteren kadınlara destek olmaktadır.

KAHUDEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

Tema Vakfı (Tema)

TEMA Vakfı amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verir.

Tema Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat Ve Doğal Vakfı (Tekfen Vakfı)

Tekfen Holding’in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından kurulan bir vakıftır.

Tekfen Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

Toplum Gönüllüleri Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

Türk Eğıtım Vakfı (TEV)

Maddi olanaklardan yoksun, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak başarılı gençleri destekleyen vakıf.

Türk Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Türkiye Engelliler Spor Yardım Ve Eğitim Vakfı (TESYEV)

İhtiyaç sahibi, %40 ve üzeri engelli bireylerin, eğitim, sağlık ve spor malzemesi ihtiyaçlarına destek olan vakıf.

TESYEV'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

 
 

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Diş Hekimliği Fakültelerinin 1.sınıflarında okuyan öğrencilere karşılıklı olarak Eğitim Bursu vermektedir.

Türk Diş Hekimleri Birliği'ne burs başvurusu yapmak için tıkla!

Türkiye Eğitim Sağlık Ve Araştırma Vakfı (TESA)

Her yıl sağlık ve tıp alanında öğrenim gören ihtiyacı olan lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim bursları vermektedir.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı)

Yürütmekte oldukları proje ve çalışmalarla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlar.

Türkiye Teknoloji Takımı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)

Kırsal kalkınma alanında yüksek lisans tezi yapan öğrencilere iki sömestr boyunca karşılıksız burs vermektedir.

Türkiye Kalkınma Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Türk Böbrek Vakfı (TBV)

Türkiye'deki tıp öğrencilerine burs desteği sağlayan ve böbrek sağlığı üzerine çalışmalar yapan bir vakıftır.

Türk Böbrek Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Türk Silâhlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı

Şehit subay,astsubay,uzman jandarma,uzman erbaşsivil memurların ortaöğrenim,önlisans ve lisans öğrencilerine burs verir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)

Ülkemizde bora dayalı ekonomik katkıyı arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten bir kurumdur.

BOREN'e burs başvurusu yapmak için tıkla!

Urla Eğitim Vakfı (UREV)

Urla yarımadasında yaşayan ve Urla’da okuyan öğrencilere burs verilir.

Urla Eğitim Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Vehbi Koç Vakfı (VKV)

Unutulmaya yüz tutmuş vakıf geleneğini canlandırmak amacıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel vakfıdır.

Vehbi Koç Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Yalova Ticaret Ve Sanayi Odası (YTSO)

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası; yaratıcı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile bursiyerlerinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

Yamantürk Vakfı

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız burs veren vakıf.

Yamantürk Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!

 

1884 Vakfı

Danışmanlık hizmetinin daha etkin olması amacıyla İstanbul'daki devlet üniversitelerinde lisans öğrencilerine burs verir.

1884 Vakfı'na burs başvurusu yapmak için tıkla!