Yeteneklerini Geliştir Onur Ekrem Şafak

Daha İyi Bir Lider Olabilmek İçin Gerekli 19 Sosyal Beceri

Yeni CV örneklerini incele

Günümüzün giderek daha da kompleks bir hal alan iş dünyasında başarılı olabilmek için artık teknik beceriler iyi bir lider olmak için tek başına yeterli değil. Teknik becerilerin yanı sıra sosyal beceriler de hem işe alımda hem de girdiğiniz işte kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanma konusunda son derece büyük bir öneme sahip.

İşte altın değerindeki 19 sosyal beceri:

1. Dinleme

En etkili iletişimciler, fikirlerini iyi ifade  etmelerinin yanı sıra iyi birer de dinleyici olma özelliğine sahiptirler. Genellikle en çok konuşan olmayı en güçlü olma ve odanın kontrolünü elimizde tutmayla ilişkilendiririz ancak karşı taraf(lar)a da ,onları iyi anlayabilmek için, kendilerini yeterince ifade etme fırsatı sunmalıyız.

İpucu: Tüm dikkatinizi konuşmacıya verin, gereken yerlerde notlar alın. Karşı taraf hakkında ön yargılı olmayın, kendisini konuşmasını bitirdikten sonra değerlendirin. Yeni ve farklı düşüncelere açık olun.

2. Sözlü İletişim 

Sözlü iletişimi etkili bir biçimde kurma becerisi hem yeni ilişkiler kurmanın hem de bu ilişkileri devam ettirmenin ön koşuludur.

İpucu: Nezaket kurallarına uyun, öz güvenli olun, fikirlerinizi verilerle destekleyin, ve belki, olası, muhtemelen gibi belirsiz ifadelerden kaçının.

3. Sözsüz İletişim

Bir kişinin çoğu zaman beden dilinin söyledikleri sözel ifadelerinden daha önemlidir. Yapılan araştırmalara göre beden dili iletişimin %55-60’ını oluşturmaktadır.

İpucu: Karşı tarafla konuşurken saygı ve içtenliğin bir ifadesi olarak göz teması kurmaya dikkat edin, dik ve öz güvenli bir duruş sergileyin, kolları iki yana bağlama ya da herhangi bir eşyayla (kolye vb.) oynama gibi dikkat dağıtan ve/veya karşı tarafa rahatsızlık verebilecek davranışlardan kaçının ayrıca karşı tarafa yollamak istediğiniz mesajla yüz ifadenizin uyuşmasına dikkat edin.

4. Kötü Haber Vermek

Kimse karşı tarafa kötü haberleri ileten olmak istemez ancak iyi liderler bilirler ki bu da işin bir parçasıdır. Talihsiz haberleri uygun ve nazik bir biçimde verebilmek iyi liderleri ayıran bir özelliktir.

İpucu: Kötü haberleri e-mail veya telefon yerine yüz yüze verin. Mümkün olduğunca dürüst olun ve çalışanlara  tepkilerini ifade etme olanağı sağlayarak bu durumun onlara olan/olacak etkisini tartışın.

5. Hayır Demek

Herhangi bir liderlik pozisyonunda astlarınıza ve fikirlere hayır diyebilmek işin önemli bir parçasıdır. İnsanları gerektiğinde nazik bir şekilde çevirebilmek kritik öneme sahiptir.

İpucu: Karşı tarafa durumu anladığınızı ancak sebeplerinizi de belirterek hayır demeniz gerektiğini ifade edin ve konuşmayı alternatif bir çözüm önerisi üreterek sonlandırın.

6. Müzakere

Pek çok lider günlerini müşterileriyle, çalışanlarıyla, arkadaşlarıyla ve aileleriyle müzakere ederek geçirirler. Müzakere konusunda en başarı olanların sırrı ise bir yandan istediğini almak için bastırırken diğer yandan karşı tarafın isteklerini anlamaya çalışarak öncelikle kazan-kazan formülü üretmeye çalışmalarıdır.

İpucu: Duruma karşı tarafın gözlerinden bakmaya çalışın, birden fazla seçenek sunmaya hazır olun, karşı tarafa onu dinlediğinizi ve anladığınızı davranışlarınızla ifade edin, ayrıca karşı tarafa iyi bir takım arkadaşı olduğunuzu gösterecek şekilde gereken yerde yardım teklif edin.

7. Çalışanlar ve İş Arkadaşları ile İyi İlişkiler Kurmak 

Yöneticiler ve çalışanlar arasında sıkı ilişkiler kurmak birbirine bağlı ve üretken bir iş çevresi kurmanın temel şartıdır.

İpucu: Çalışanlarla konuşurken onlara daima isimleriyle hitap edin, çalışanların katkılarını belirtin ve onları takdir edin. ayrıca iş arkadaşlarınıza kendilerini özel hissettirin.

8. Eleştiri Getirme 

Liderler için gerekli performansı sergilemeyen çalışanlara olumsuz feedback vermek belirlenen yüksek standartlara ulaşabilmek ve bu standartları daha da ileriye taşıyabilmek için oldukça önemlidir.

İpucu: Eleştiriyi bire bir özel olarak yapın ve değiştirmek istediğiniz konu hakkında açık olun ve karşı taraftan da kendisini çözümün bir parçası hissetmesi için  bu konu hakkındaki görüşünü alın.

9. Zor Çalışanlarla Başa Çıkma

Her iş yerinde davranış ve tutumlarıyla ofisin uyumuna zarar verebilen zor çalışanlar vardır. Liderler bu çalışanlarla nasıl başa çıkılacağını ofisteki otoritesini koruyabilmek için çok iyi bilmelidir.

İpucu: Problem doğar doğmaz problemi ele alın, kabul edilemez davranışa dikkat çekerken belgeye dayanan bilgileri kullanın, bu davranışı düzeltme ile ilgili planı uygulayın ve olumlu değişimin sürekli olması için ilgili kişinin davranışlarını takip edin.

10. Profesyonelliği Sürdürme 

Çalışanlarla iyi ilişkiler kuran liderler için profesyonelliği sürdürmek zor olabiliyor ancak iş hayatı ve kişisel yaşam arasındaki çizgiyi ayırt etmek ve ikisi arasında denge kurabilmek son derece önemlidir.

İpucu: Eğer arkadaşlarınızla beraber çalışıyorsanız gerekli net çizgileri önceden belirleyin, tüm astlarınıza ,arkadaşınız olup olmamanıza bağlı olmaksızın, adil davranın ve kişiye özgü muameleden kaçının.

11. Değişim Yönetimi

İnsanlar değişime çok farklı şekillerde tepki verirler. İş camiasında ise çalışanlar değişim dönemlerinde şüpheleri giderme, yol gösterme, istikrarı sağlama konusunda liderlerine güvenirler.

İpucu: Çalışanlara düşüncelerini ifade etme şansı tanıyın, pozitife odaklanın ve soruları uygun bir şekilde cevaplayın.

12. Dirençle Başa Çıkma

Liderler her zaman dirençle karşılaşabilirler. Dirençle başa çıkma yöntemleri de onların diğerleri tarafından nasıl algılandığını belirler.

İpucu:  Bir konuda dirençle başa çıkaran şahıslara değil konuya odaklanın ve zıtlaşmayın, eğer sizin bir hatanız varsa sorumluluk alın ve direnç gösterenlerin problemin çözümü için yardımına başvurun.

13. Yakınmalarla Başa Çıkma 

Liderler çalışanlarından sürekli yakınmalar alırlar. Güçlü liderler ise bu yakınmalarla başa çıkarken olası tüm sonuçları düşünerek sorunu çözmek için hem en etkili hem de en adil çözüm önerisini sunar.

İpucu: yakınan kişilere yakınarak karşılık vermeyin, onlara onların da çözümün bir parçası olmalarını sağlayacak sorular sorun ve kendinize probleme çözüm üretmedikçe yakınmayı yasaklayın.

14. İyi Davranış Sergileme

Kibar insanlar daha çok dikkat çeker ve takdir edilirler. İyi davranışlar sergilemek sadece çalışanlarla iyi ilişkiler kurmanızı sağlamaz bunun yanı sıra çalışanlara da takip edecekleri bir örnek oluşturur.

İpucu: Toplantılara geç kalmayın, telefonun hoparlörünün mecburi olmadıkça açmayın, lütfen ve teşekkür ederim kelimelerini kullanın.

15. Seviyeli Bir Şekilde Tartışmak 

Bir liderin tartışma sırasındaki davranışı onun sosyal becerileri hakkında çok şey söyler. En iyi liderler tartışma sırasında sakinliğini korur, diğer bakış açılarına açık olur,ve adil olmaya çalışırlar.

İpucu: Ortak bir zemin bulun, kibar olun, sakin olun,diğer insanları sinirlendirecek hareketlerden kaçının ve ilerlemeye bakın.

16. Görevlendirme 

Görevlendirmek kulağa kolay bir iş gibi gelse de aslında ustalık ve çalışanları işi etkili bir şekilde yapmaları için motive etmeyi gerektirir.

İpucu: Hedefi açık şekilde ifade edin ve beklenen sonucu spesifik bir şekilde belirtin. Çalışanların bu hedefi gerçekleştirmede karşılaşabileceği zorlukları tartışın ve hedefe giden en etkili yolu birlikte belirleyin.

17. Motive Etme

Liderlerin en önemli sorumluluklarından birisi iş yerinde moral motivasyonu sağlamak ve bunu sürdürmektir. Her şirkette bazen çalışanlar baskı altında veya yılgın hissedebilirler kendilerini böyle durumlarda onların duygusal ihtiyaçlarını önceleyen bir lidere ihtiyaç duyarlar.

İpucu: Çalışanların kendilerini olayın dışında hissetmemeleri için düzenli  aralıklarla gerekli konulardaki gelişmeleri çalışanlarla paylaşın. Gelişim fırsatları sağlayın ve onlara şirketin ve şirketin misyonları üzerindeki etkilerini anlatın.

18. İyi Çalışmayı Takdir Etme 

İyi liderler iyi çalışmaları takdir etme konusunda uzmandır.

İpucu:Diğer insanların da onları takdir etmesi için takdir etmeyi toplantıların başında veya sonunda yapın.

19. Kötü Davranışa Engel Olmak

Liderler müşteriler, verimlilik ya da motivasyon üzerinde olumsuz etkileri olan çalışan davranışlarını tespit edip bunların elimine edilmesini sağlamalıdırlar.

İpucu: İşe geç kalma, başkalarının lafını bölme, başkalarının kişisel alanını işgal etme, uygunsuz şakalar ve sürekli yakınma gibi davranışlara dikkat edilmeli.