Sektörünü ve Departmanını Seç Tuğçe Salır

Dil Bölümü Meslekleri Nelerdir? Dil Bölümü Mesleklerinin Maaşları Nelerdir?

Yeni CV örneklerini incele

Dil, karşılıklı iki insanın derdini aktarabilme ve anlayabilme yeteneğidir. 2023 verilerine göre ise dünya üzerinde ortalama 7000 dil konuşulduğu bilinmektedir. Günümüz teknolojileriyle ulaşımın kilometreleri aşan uzaklıkları birbirine yaklaştırması neticesiyle insanlar birçok yere kolayca seyahat edebilmekte ve farklı dil konuşan insanlarla iletişime girme mecburiyetine girmektedirler. Böylece doğup büyüdüğü toprakların dilini bilmek insana yeterli gelmemektedir. İkinci hatta daha fazla dil bilmek insanlara hem günlük hayatlarında hem de mesleki hayatlarında çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır.

Bu yazımızda, kendisine farklı dil konuşan insanlarla iletişime geçmeyi gerektirecek bir meslek tercihi yapan kişilerin hangi meslekleri tercih ettiklerini, ülkemizdeki üniversitelerin dil bölümlerinde okumuş ve mezun olmuş kişilerin meslek hayatında atılabileceği alanları ve kazançlarını ele alacağız. Dileriz dil bölümlerini seçmiş ve seçecek olanlara yol gösterici olur.

Yabancı dil bölümleri nelerdir?

Ülkemizin her ilinde en az bir adet olmak üzere üniversite bulunmaktadır. Bunlar devlet veya özel üniversitelerdir. Dil bölümleri ise hemen hemen her üniversitede bulunmaktadır. Şimdi üniversitelerin dört ve iki yıllık bölümlerinde okutulan dil bölümleri nelermiş bakalım;

Lisans Dil Bölümleri

4 yıllık dil bölümlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Bulgar Dili ve Edebiyatı
 • Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Çin Dili ve Edebiyatı
 • Fars Dili ve Edebiyatı
 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı
 • Japon Dili ve Edebiyatı
 • Latin Dili ve Edebiyatı
 • Leh Dili ve Edebiyatı
 • Romen Dili ve Edebiyatı
 • Urdu Dili ve Edebiyatı
 • Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Rus Dili ve Edebiyatı
 • Kore Dili ve Edebiyatı
 • Alman Dili ve Kültürü
 • İngiliz Dili ve Kültürü
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • Almanca Öğretmenliği
 • Arapça Öğretmenliği
 • Fransızca Öğretmenliği
 • İngilizce Öğretmenliği
 • Japonca Öğretmenliği
 • Rusça Öğretmenliği
 • Dil Bilimi
 • İngiliz Dil Bilimi
 • Hindoloji
 • Hungaroloji
 • Mütercim – Tercümanlık

Ön Lisans Dil Bölümleri

Ön lisans, yani, 2 yıllık dil bölümlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Turist Rehberliği
 • Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
 • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
 • Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
 • Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Dil bölümü meslekleri nelerdir?

Yukarıda gördüğümüz bölümlerden birini tercih eden ve bölümünü bitirmiş olan kişilerin iş hayatında hangi meslek dallarını tercih ettiklerine bakalım.

Öncelikle bazı bölümlere bakacak olursak öğrenciler, bölümlerine daha başlamadan meslek tercihlerini yapmış oluyorlar. Çünkü bazı bölümler direkt iş hayatına yönelik bir isimle adlandırılmışlardır ve bu yönde eğitimlerini vermektedirler. Ancak öğrencilerin iş hayatına girmeleri için çoğu zaman bölümlerini bitirmeleri yeterli olmaz. Kamu kuruluşlarının veya özel sektörün bazı sınavları da bulunmaktadır. Bu sınavlarda şirketlere göre istenen puanları alan öğrenciler istedikleri mesleği yapma yolunda şanslarını artırmış olurlar. İş hayatına atılacak olanlar, bazı kurum ve kuruluşların sınav puanlarına ek olarak başka şartlar da arayabileceğini göz önünde bulundurması gerekir.

Bunlarla sınırlı olmasa da aşağıdakiler yabancı dil bölümlerinde okuyanların çoğunlukla tercih ettiği meslek dalları ve alanlarıdır:

Yabancı Dil Öğretmenliği

Bir yabancı dil öğretmeni bir okulda veya toplum kuruluşunda çalışır. İngilizce, Almanca, İspanyolca vb. herhangi bir dile ait bölümde okuyarak bu meslek yapılabilir. Öğrencilere dilbilgisi, kelime bilgisi, konuşma, yazma, dinleme ve okuduğunu anlama becerilerine odaklanarak başka bir dilde nasıl yazacaklarını, okuyacaklarını ve sohbet edeceklerini öğretirler. Yabancı bir dili akıcı bir şekilde konuşan dil uzmanları, bir okulda o dili öğretmek için bir öğretmenlik sertifikası veya ilgili yeterliliği takip edebilirler.

Mütercim Tercümanlık

Bir mütercim bir dildeki yazılı içeriği alır ve başka bir dile dönüştürür. Tercüman ise aynı işlemi sözlü olarak yapan kişidir. Birçok sektörde çeşitli şirketler için çalışabilirler. Genellikle bir veya daha fazla yabancı dilde akıcı konuşmaktan, çevirideki kültürel faktörleri daha iyi anlamak için araştırma yapmaktan ve çevirdikleri içeriğin doğru, kolay okunur ve orijinal mesaja sadık olmasını sağlamaktan sorumludurlar. Bir veya daha fazla yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilen bir dil uzmanı, yazma uzmanlığını, okuduğunu anlama becerilerini ve kültürel farkındalığını bu role uygulayabilir.

Akademisyenlik

Her bölümde olduğu gibi dil bölümlerinden mezun olanların da yüksek lisans ve doktora yaparak akademi de kalmaları mümkün. Fakat akademisyen olmak için de belirli sınavlara girmek ve yeterli puanları almak zorunlu. Sınavlara girip yeterli puanı alan kişiler üniversitelere başvuru yaparlar ve mülakatlara tabi olurlar. Kabul edilenler, önce Araştırma Görevlisi olarak mesleğe başlar ve literatüre sağladığı katkılarla puanlar alarak derecesini yükseltmeye hak kazanır. Oldukça zor ama bir o kadar da statüsü yüksek bir meslek grubudur. Akademisyenler ülkemizde sadece literatüre katkı sağlamaz aynı zamanda üniversite öğrencilerine yetkin olduğu alanlarda eğitimler verirler. Birçok üniversitelinin lisans derecesinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlarlar.

Editörlük ve Metin Yazarlığı

Bir editör veya metin yazarı, pazarlama alanında çalışabilir. Bir markayı tanıtan ve izleyici katılımını teşvik eden makaleler, bloglar, sosyal medya metni, web sitesi bilgileri ve ürün açıklamaları gibi içerikler oluşturur. Bu profesyoneller dünya çapında birçok sektörde çalışabilir. Uluslararası kitlelere, tüketicilere veya iş ortaklarına sahip şirketler; kadrolarında iki dil bilen metin yazarlarından yararlanabilir. Dil uzmanları çekici içerik oluşturmak için yabancı dil bilgilerini, yazma becerilerini, araştırma becerilerini birleştirebilirler.

Müşteri Hizmetleri

Yerli ve yabancı çok sayıda kitlesi bulunan ticari amaçlı online siteler veya şirketler bu meslek grubu adı altında birçok çalışanı bünyesinde bulundurur. Müşteriler; ürün değişimi, ürün iadesi, öneri veya sorun bildirimi gibi konular dolayısıyla şirketle müşteri temsilcileri vasıtasıyla iletişime geçer. Şirketler hitap ettikleri kitlelerin dil bilgilerini göz önüne alarak farklı diller bilen kişileri işe alarak oluşabilecek aksaklıkların önüne geçerler.

Çağrı Merkezi Çalışanı

Çağrı merkezinde çalışan adaylar, İngilizce veya başka bir dil konuşan müşterilerle telefon görüşmeleri yaparlar. Bu kişiler, çağrı merkezinin kullanım amacına göre teknik destek verebilir, müşteri işlem ve hesaplarını yönetebilir ya da ürün ve hizmet satışı yapabilirler. Dil derecesine sahip adaylar, müşteri sorunlarını çözmek ve satış yapmak için belirli bir dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilirler.

Tur Rehberliği

Bir tur rehberi konaklama endüstrisinde çalışır ve gruplara bir yer etrafında rehberlik eder, simge yapılar, binalar, siteler ve genel alan hakkında bilgi verir ve soruları yanıtlar. Birincil hedefleri bilgi kaynağı olmak, turistleri eğlendirmek ve grupları güvende tutmaktır. Bir müzede, sanat galerisinde, konaklama şirketinde veya bağımsız olarak çalışabilirler. Dil uzmanları, yetkin veya akıcı oldukları herhangi bir dilde turlar düzenleyebilir ve turlarını bilgilendirmek için tarih ve kültür bilgilerini kullanabilirler.

Seyahat Acentesi Çalışanı

Bir seyahat acentesi, seyahat ve ağırlama alanında çalışır, müşterileri için seyahatler planlar, hava ve kara ulaşımını düzenler, konaklama yerleri bulur, etkinlik ve geziler için rezervasyon yapar. Hedefleri, ilgi alanlarını ve bütçeleri belirlemek, en iyi fırsatları ve fırsatları güvence altına almak, gezi gündemleri oluşturmak için müşterileriyle iş birliği yaparlar. Dil uzmanları bu pozisyonda başarılı olmak için kültürel bilgilerini, iletişim becerilerini ve aktif dinleme becerilerini kullanabilirler.

Bunlara ek olarak, kapsam alanı çok geniş olasa da diğer dil bölümü mesleklerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Uluslararası hizmet veren kurumlarda uzmanlık
 • Gümrük memuru
 • Gazetecilik
 • Medya
 • Blog yazarlığı

Dil bölümü mesleklerinin maaşları & kazançları nelerdir?

Yabancı dil bölümü dendiğinde oldukça fazla bölüm ve meslek grubu var. Yabancı dil mesleklerini yukarıda inceledik. Her bir meslek grubunun maaş skalası değişkenlik gösteriyor. Bazı bölümler kamuda iş imkânı bulurken bazıları özel sektörde iş imkânı bulmaktadırlar. Kamuda aynı alanda çalışan kişilerin aldıkları maaş resmi kurumlarla belirlendiği için aynıdır. Ancak özel sektör çalışanları; çalıştıkların büyüklüğü, çalışanın kendi yetkinlik düzeyi, iş yükünün ağırlığı gibi nedenlerle farklılık gösterebiliyor.

Resmi olmamakla birlikte, işte dil bölümü mezunlarının en çok tercih ettiği meslek dallarının ortalama en yüksek ve en düşük maaş oranları:

Yabancı Dil Bölümü Meslekleri En Düşük Maaş En Yüksek Maaş
Öğretmen 12.400 TL 15.793 TL
Tercüman 13.600 TL 48.550 TL
Mütercim 17.010 TL 72.030 TL
Akademisyen 23.980 TL 51.410 TL
Editör 11.330 TL 24.280 TL
Metin Yazarı 11.510 TL 24.110 TL
Müşteri Hizmetleri 9.150 TL 19.650 TL
Çağrı Merkezi 8.950 TL 19.140 TL
Tur Rehberi 18.640 TL 57.670 TL
Seyahat Danışmanı 8.850 TL 17.810 TL
Gümrük Memuru 13.030 TL 19.220 TL
Gazeteci 13.560 TL 34.890 TL
Reklamcı 13.840 TL 24.990 TL
Halkla İlişkiler 10.000 TL 17.220 TL

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.