Sektörünü ve Departmanını Seç Emine Oflaz

Endüstri 4.0 Nedir? Endüstri 4.0 Uygulamaları

Yeni CV örneklerini incele

1800'lerden bu yana üç sanayi devrimi yaşandı. Her biri devrim niteliğindeki yeni bir teknoloji tarafından harekete geçirildi: montaj hattının yaratıcılığı, buhar motorunun fiziği ve bilgisayarın hızı. Bunlara endüstriyel "devrimler" deniyordu çünkü arkalarındaki buluş, yalnızca üretkenliği ve verimliliği biraz artırmakla kalmayıp, malların nasıl üretildiğini ve işin nasıl yapıldığını önemli ölçüde değiştirdi.

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0 nedir? Kısaca dördüncü sanayi devrimi veya "Endüstri 4.0", üretimin siber-fiziksel dönüşümüdür. Peki endüstri 4.0 ne zaman başladı? 2011 yılında, "Endüstri 4.0" ifadesi, Almanya'da ağ bağlantılı üretimi ve iş, endüstri ve diğer operasyonların dijital olarak birleştirilmesini teşvik eden bir hükümet projesinden geliyor.

Kısaca Endüstri Tarihi

18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de başlayan ilk sanayi devrimi, sadece insan ve hayvan gücünün yerine su ve buhar gücünü koyarak seri üretimi mümkün kıldı. Bitmiş ürünler, özenle elle yapılmak yerine makineler tarafından üretildi.

Montaj hatları, gaz, petrol ve elektrik kullanımı, bir asır sonra meydana gelen ikinci sanayi devrimi sırasında tanıtıldı. Bu yeni güç kaynaklarının ve daha sofistike telefon ve telgraf iletişiminin tanıtılmasıyla birlikte, üretim süreçleri otomatikleştirilmeye ve seri üretime geçmeye başladı. 20. yüzyılın ortalarında başlayan üçüncü sanayi devrimi, bilgisayarları, modern telekomünikasyonu ve veri analizini birleştirerek üretim süreçlerini iyileştirdi. Bazı süreçleri otomatikleştirmek, veri toplamak ve paylaşmak için kullanılan programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC'ler), endüstride dijital devrimin ilk adımı olarak makinelere dahil edildi.

Yaygın olarak Endüstri 4.0 olarak bilinen dördüncü sanayi devrimi şu anda devam ediyor. Akıllı makinelerin ve fabrikaların kullanımıyla, bilgilendirilmiş veriler, değer zinciri boyunca malların üretiminin daha üretken ve verimli olmasını sağlar. Artan esneklik, üreticilerin müşteri isteklerini daha iyi karşılamak için toplu özelleştirmeyi kullanmalarını sağlar ve sonuçta çoğu durumda tek parti boyutuyla verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Akıllı bir fabrika, üretim katından daha fazla veri toplayarak ve bunları diğer şirketin operasyonel verileriyle birleştirerek bilgi şeffaflığı ve daha iyi yargılar elde edebilir.

Endüstri 4.0 bileşenleri nelerdir?

Endüstri 4.0 devrimi oldukça farklı teknolojilerin gelişmesini sağlamıştır ve bunlar Endüstri 4.0 bileşenleri haline gelmiştir. Peki Endüstri 4.0 bileşenleri nelerden oluşur?

 • Yapay Zekâ: Endüstri 4.0'da; üretim makineleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) aygıtları, ERP ve CRM sistemleri, hava durumu ve trafik uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan büyük veriler toplanır. Tedarik zinciri planlaması, lojistik yönetimi, üretim, Ar-Ge ve mühendislik, kurumsal varlık yönetimi (BEAM) ve tedarik dahil olmak üzere tedarik zinciri yönetiminin her alanında karar verme ve otomasyonu geliştirmek için, yapay zekâ (AI) tarafından desteklenen analitik ve makine öğrenimi verilere gerçek zamanlı olarak uygulanır.
 • Dikey ve yatay entegrasyon: Bu iki kavram Endüstri 4.0'ın temelidir. Yatay entegrasyonun "saha düzeyi", üretim zeminini, çeşitli üretim tesislerini ve operasyonların sıkı bir şekilde birbirine bağlı olduğu tüm tedarik zincirini ifade eder. Tüm organizasyon katmanlarını birbirine bağlayan dikey entegrasyon sayesinde veriler, üretim katından en üst seviyeye ve tekrar geri akabilir. Diğer bir deyişle; üretim, Ar-Ge, kalite güvencesi, satış, pazarlama ve diğer departmanlar gibi kurumsal faaliyetlerle yakından bütünleştiği için veri ve bilgi siloları artık bir sorun değil.
 • Bulut bilişim: Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün "büyük etkileştiricisi" bulut bilişimdir. Modern bulut bilişimin yetenekleri ölçeklenebilirlik, maliyet etkinliği ve hızın çok ötesine geçer. Endüstri 4.0'ın merkezinde yer alan siber-fiziksel sistemler, iletişim ve koordinasyon için bulutu kullanır ve bu teknolojilere güç veren veriler orada depolanır.
 • Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT): Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Endüstri 4.0'ın önemli bir bileşeni olan Nesnelerin İnternetinin (IoT) bir alt kümesidir. Endüstri 4.0'da fiziksel nesnelerin (cihazlar, robotlar, makineler, ekipman ve ürünler) çoğunluğu, durumları, işlevleri veya konumları hakkında gerçek zamanlı bilgileri iletmek için sensörler ve RFID etiketleri kullanır. Şirketler bu teknolojiyi tedarik zincirlerini daha verimli yönetmek, ürünleri daha hızlı tasarlamak, uyarlamak ve çok daha fazlasını yapmak için kullanabilir.
 • Otonom makineler: Endüstri 4.0 ile yeni nesil otonom robotlar ortaya çıkıyor. Bu robotlar, gelişmiş yazılımlar, yapay zeka, sensörler ve yapay görme sayesinde çevrelerinden aldıkları bilgileri tanıyabilir, analiz edebilir ve hareket edebilirler.
 • Dijital ikizler: IoT sensöründen gelen verilere dayanan dijital ikiz, gerçek dünyadaki bir makine, ürün, süreç veya sistemin sanal bir simülasyonudur. Endüstri 4.0'ın bu temel unsuru, şirketlerin endüstriyel sistemlerin ve malların işlevselliğini ve bakımını anlamalarını, değerlendirmelerini ve geliştirmelerini sağlar. Örneğin; bir dijital ikiz, bir varlık operatörü tarafından belirli bir hatalı bileşeni, öngörülebilir sorunları saptamak ve çalışma süresini artırmak için kullanılabilir.
 • Siber Güvenlik: Endüstri 4.0'ın artan büyük veri bağlantısı ve kullanımı göz önüne alındığında, etkili siber güvenlik çok önemlidir. Şirketler, sıfır güven mimarisi, makine öğrenimi ve blok zinciri gibi teknolojiler uygulayarak tehdit algılamayı, önlemeyi ve müdahaleyi otomatikleştirebilir ve ağların genelinde veri ihlali yapması ve üretim gecikmeleri riskini azaltabilir.

Endüstri 4.0 özellikleri ve avantajları nelerdir?

Endüstri 4.0 getirdiği yenilikler ile önemli faydalar sağlamaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Rekabet avantajları: Endüstri 4.0 akıllı çözümleri ve hizmetleri, bu yeni strateji ve teknolojileri başarıyla hayata geçirebilen şirketler için çok çeşitli rekabet avantajları sunar.
 • Operasyonel verimlilikte artış: Endüstri 4.0 için umut, aynı kaynak girdisinden daha fazla çıktı elde edebildikleri için, gelecek nesil sanayi devriminin şirketler için daha da fazla karlılık sağlamasıdır.
 • Daha iyi ürünler ve hizmetler: İster ürün kalitesi ister güvenlik veya müşteri deneyimleri olsun, Endüstri 4.0 operasyonlar için daha fazla görünürlük ve verim sağlayarak müşterilerin işlerini sürdürmeleri için değer yaratmaya devam etmelerini sağlayacak.
 • Pazarların ve yeni pazarların büyümesi: Herhangi bir teknolojik devrimle birlikte, şirketlerin dönüşümünü desteklemek için yeni hizmetlere, ürünlere ve yazılımlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu, tamamen yeni ürün kategorileri, yeni işler ve daha fazlasını yaratacaktır.
 • Genel olarak yaşamları iyileştirme: Yeni teknolojiler ile insanların yaşamları bir bütün olarak daha iyi hale gelir. Çünkü büyüyen ekonomi ile gelir artar, daha iyi sağlık çözümleri ve genel olarak daha yüksek bir yaşam kalitesi oluşur.

Endüstri 4.0 Uygulama Örnekleri

Endüstri 4.0 farklı alanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Endüstri 4.0 uygulamaları aşağıdaki alanlarda önemli gelişimlere yol açmıştır;

 • Lojistik

Endüstri 4.0, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi açısından çok önemli bir konuma sahiptir çünkü raflar ve depolar birbirleriyle haberleşebilen robotlar tarafından yönetilirken, işleri kolaylaştırıyor. Ayrıca, robotların sağladığı veriler kullanılarak üretim geliştirilebilir. En etkili raf yerleşimlerini koruyarak zamandan ve mekândan tasarruf etmek mümkün hale gelir. Hava durumu, yol, trafik, doğal afetler gibi veriler analiz edilerek sevkiyatlar ve envanter durumu için planlar geliştirilebilir.

 • Otomobil endüstrisi için Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ile üretim teknolojisi daha da gelişti. Ürün, üretim zinciri boyunca daha fazla değer kazanmadan önce hataları tespit eder; bu da maliyetlerin düşürülmesini sağlar. Üretim prosedürlerindeki iyileştirmelerin ve maliyet düşürmelerin ötesinde, Endüstri 4.0 teknolojileri artık otomobilin kendisinde de uygulanmaya başladı.

 • Robotlar

Önceden yalnızca büyük harcamaları olan büyük şirketler için mümkün olan robotik, artık her büyüklükteki şirket için daha erişilebilir hale geldi. Otonom robotlar, ürünleri bir depoda toplayıp sevkiyata hazırlayarak üreticilere hızlı ve güvenli bir şekilde yardımcı oluyor.

 • 3D baskı

Son on yılda, bu teknoloji çoğunlukla prototipleme için kullanılmaktan gerçek üretime kadar ilerledi. Metal katkılı imalat kullanımındaki gelişmeler sayesinde artık çok sayıda üretim seçeneği mevcut.

 • Nesnelerin interneti ve bulut bilişim

Bağlantılı cihazlardan oluşan Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0'ın temel bir unsurudur. Dahili operasyonlara yardımcı olmanın yanı sıra, verilerin depolandığı bulut ortamını kullanmayı veya daha küçük işletmelere aksi halde sahip olamayacakları teknolojiye erişim sağlayarak ekipman ve operasyonların en üst düzeye çıkarılmasını sağlar.

Türkiye'de Endüstri 4.0 Uygulamaları

Dünya, yeni endüstri çağı olan Endüstri 4.0 ile gelişmeye devam etmektedir. Ülkeler bu yeni endüstri çağına ayak uydurmak için atılımlar yapmaktadır. Türkiye bu endüstri çağına yönelik adımlar atmaktadır. Büyük veri bilimi, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik gibi Endüstri 4.0’ın yapı taşlarının Türkiye’nin imalat sanayisinde yer alması için çalışmalara başlanmıştır.

Endüstri 4.0 Türkiye uygulamaları en çok otomotiv sektöründe uyum sağlanabileceği görülmektedir. Endüstri 4.0 kullanımına bağlı, Türkiye otomotiv sektöründe ürünlerin, pazara çıkış sürelerini azaltmasında yardımcı olduğu gözlenmektedir.

Endüstri 4.0 dezavantajları nelerdir?

Endüstri 4.0, avantajlara sahip olduğu gibi dezavantajları da beraberinde getiriyor. Bu dezavantajlardan şu şekilde bahsedebiliriz:

 • Yüksek maliyetler: Teknolojinin uygulanmasını sağlamak için gereken uzmanlık da dikkate alınması gereken önemli bir maliyettir. Bu teknolojiler ciddi bütçe kısıtlamalarına neden olabilir.
 • Siber saldırı: Bu, bulut aracılığıyla verilere erişme yeteneğimizi artırsa da, bilgisayar korsanlarının ağlara erişmesini de kolaylaştırır.
 • Yüksek nitelikli iş gücü ihtiyacı: İnsan, bir bütün olarak imalat ve sanayide üretim için gerekli olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, bu teknolojiler ile yüksek eğitimli çalışanlara olan talepte bir artış olur ve bu da düşük vasıflı çalışanların olan talebin azalmasına neden olabilir.
 • Pazar ve endüstri bozulması: Yeni teknolojiler kullanıma sunuldukça, mevcut çözümler eninde sonunda geçerliliğini yitirecektir. Bazı sektörler, tıpkı dünyanın gişe rekortmeni filmleri gibi, Endüstri 4.0'ın pazara getirdiklerine dayanamayacak.

Endüstri 4.0 ve Eğitim

Endüstri 4.0 ile dünya değiştikçe bu süreç elbette eğitim sektörünü de etkileyecektir. Bu yüzden eğitimde birtakım değişiklikler meydana gelecektir. Yani Endüstri 4.0 ile daha geniş bir yüksek vasıflı çalışan tabanı oluşturacak ve kritik sektörlerdeki iş gücü eksikliklerini azaltacaktır. Ayrıca, bu yeni eğitim türü, işverenler ve okullar arasında daha derin bir bağ oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece, okul müfredatı iş yerinin gerçek ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak ve öğrencilerin istihdam edilme şansları daha yüksek olacaktır. Bu alanda daha fazla bilgi almak istersen, ''Endüstri 4.0 Eğitimi'' programına bakabilirsin.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.