Sektörünü ve Departmanını Seç Fatih Bildirici

Geliştirici ve Son Kullanıcı Arasındaki Köprü: İş Analizi

Yeni CV örneklerini incele

İş Analizi, özellikle son yıllarda farklılaşan enformasyon teknolojilerinin kazandığı önemle birlikte yeni bir perspektif kazanan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki yıllarda özellikle yürütülen ve planlanan çalışmaların optimizasyonu, fizibilite çalışmaları gibi etmenlerle direkt ilgiliyken şimdi yazılım sistemlerinin çözümlenmesi, kullanıcı ve uygulama geliştirici arasındaki iletişimin sağlanması alanında yapılan çalışmalar olarak özetlenebilir.

İş analizi uzmanları için meslek unvanları sadece iş analistliği değildir; aynı zamanda iş sistemleri analisti, sistem analisti, ihtiyaç mühendisi, süreç analisti, ürün yöneticisi, işletme analisti, işletme mimarı, yönetim danışmanı, iş zekası analisti, veri zekası uzmanı, veri bilimcisi ve yönetim bilişim sistemleri uzmanı gibi unvanlar da iş analistinin yaptığı işlerinin bazılarını konsept olarak içerir. Yönetim, proje yönetimi, ürün yönetimi, yazılım geliştirme, kalite güvencesi ve etkileşim tasarımı gibi birçok başka iş alanı da ağırlıklı olarak başarı için iş analizi becerilerine güvenir.

İş analizi basit düzeyde, bir kuruluşun mevcut durumunu anlamak ya da daha sonra iş gereksinimlerini tanımlamak için bir temel oluşturmak üzere yapılabilir. Ancak çoğu durumda ve daha gelişmiş bir perspektifte ele alırsak, işletme ihtiyaçları, hedefleri veya hedefleri karşılayan çözümleri tanımlamak ve doğrulamak için iş analizi yapılır.

Günümüzde özellikle Endüstri Mühendisliği dikeyinde yapılan çalışmalar İş Analizi alanına yakın olarak sıralanabilir. Geçtiğimiz yıllardaki roller ise Proje Yöneticileri ve Ürün Yöneticilerine aktarılmıştır. Ayrıca iş analizi kullanılan kurumsal sistemlerin ve projelerin otomasyonu ve optimizasyonu süreçlerini de kapsar. Günümüz iş dünyasında iş analizi genellikle uygulama geliştirme süreçlerinin içinde konumlanmıştır. Bu süreçlerin dökümantasyonu, gereksinimleri, son kullanıcı ve kullanıcı deneyimi etkileşimleri iş analizinin önemli aşamalarındandır. Ayrıca bu sürecin sonuçlarının analiz edilmesi, raporlanması ve yeniden yorumlanması esnasında yapılacaklar da iş analizi sürecinin parçalarındandır.

İş analizi her alanda yaşanan değişim furyasının öncü kuvvetidir ve kuruluşların nasıl çalıştığı konusunda değişiklik yapma ihtiyacı olup olmadığını tanımlamak ve bu değişikliği kolaylaştırmak için kullanılır. Aynı zamanda bir organizasyonun paydaşlarına sunduğu değeri en üst düzeye çıkaracak çözümleri belirleyen ve tanımlayan bir konsepte sahiptir.

Kuruluşa bağlı olarak farklı rol tanımları olmasına rağmen, çoğu iş analistinin çalıştığı bir ortak alan var gibi görünüyor. İş analizi süreci ve iş analistinin sorumlulukları ise şu şekilde sıralanabilir.

1. İş sistemlerini araştırarak duruma bütüncül bir bakışla yaklaşmak.

Bu, organizasyon yapılarının ve personel gelişim konularının yanı sıra mevcut süreçler ve BT sistemleri unsurlarının incelenmesini içerebilir.

2. Bir iş sisteminin çalışmasını iyileştirmek için yapılacakları değerlendirmek.

Yine, bu, önerilen herhangi bir süreç yeniden tasarımı ve BT sistemi geliştirmeyle uyumlu olmasını sağlamak için örgütsel yapı ve personel geliştirme ihtiyaçlarının incelenmesini gerektirebilir.

3. BT sistem desteğinin işletme gereksinimlerini belgelemek.

İş Analizi ve İş Analistliği her geçen gün değer kazanacak ve sektörel yaygınlığı ülkemizde de artacak bir kavramdır. Sadece BT firmaları veya sektörü değil bu teknolojileri kullanan her alanda performans iyileştirmesi ve kurumsal kaynak planlaması gibi alanlarda iş analizine ihtiyaç duyacaktır. Uygun dokümantasyon standartlarını kullanarak BT sistem desteğinin işletme gereksinimlerini belgelemek bu açıdan önemlidir.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.