Sektörünü ve Departmanını Seç Toptalent

Gençlerin En Popüler Mesleği Mühendislik

Yeni CV örneklerini incele

Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Türkiye çapında 18 ilde 18 yaş ve üzeri 1514 kişi ile yüz yüze olarak Nisan 2016 döneminde gerçekleştirilen araştırmaya göre lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yüzde 38,9’u “iş seçiminde kriteri olmadığını belirterek, fark etmez” yanıtını verdi. 18-34 yaş arasındaki gençlerin %31’i çalışırken yüksek lisans eğitimine devam etmek isterken, gençlerin %25’i “mezun olduktan sonra henüz ne yapacağını bilmediğini, henüz düşünmediğini” ifade ediyor.

Gençler arasında en popüler mesleğin de sorulduğu araştırmada; %16 ile mühendislik en gözde meslek oldu. Çalışanlara sorulan mesleğinizi değiştirmek isteseniz hangi mesleği seçerdiniz sorusunda ise polisliği seçenler, gerekçe olarak %25 ile sevdiği için tercih edeceklerini belirtti.

 

20150826162409-young-entrepreneurs-working-millennials

İş Seçiminde Kriter Aranmıyor
Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yüzde 38,9’u departman/ bölüm ya da şirket ayırt etmeden iş seçimi yapacaklarını belirtti. Yüzde 38,9’luk fark etmez yanıtını, şirket ismine göre (%25), bölüm/departmana göre (%20), sektöre göre (%17) yanıtları takip etti.
18-24 yaş gençlerin gençlerin %20’si sektörüne göre çalışacağım yeri seçerim derken, bu oran 25-34 yaş arası gençlerde %4’e düştüğü gözlemlendi. 25-34 yaş gençler ayrıca %53,4 ile kriter önemli değil diyen grup olarak dikkat çekti.
İş seçiminde kriter aramayanların oranı lise mezunu gençlerde %40,7 olurken, üniversite mezunlarında bu oran %29,4 oldu. Kırsal kesim de %64,5 ile yeter ki iş olsun diyen kesim oldu.

 

Gençlerin gözde mesleği mühendislik, doktorluk ve avukatlık

millennials-manual
18-34 yaş arası gençler arasında son yılların en popüler mesleği %16 ile mühendislik olurken, bunu %15,4 ile doktorluk, %8,4 ile avukatlık, % 8,3 ile öğretmenlik takip etti.
Tüm yaş gruplarında ise Türkiye’nin gözde mesleği %17 ile doktorluk oldu. Avukatlık %25,6 ile Ege bölgesi için en gözde meslek olurken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde mesleği ise Türkiye ortalamasının üstünde (%26,4) doktorluk olarak öne çıktı.

 

Türk halkı: “Mesleğimi değiştirme imkanım olsaydı doktor olurdum”
Türk halkı ise mesleğini seçme şansı verilse tercihini %15,5 ile ilk sırada doktorluktan yana kullandı. Halkın %11,8’i mevcut mesleği yerine öğretmen olmak isteyeceğini belirtirken, avukat olmak isterdim diyenlerin oranı yüzde 9,8 oldu.
Doktorluğu meslek olarak seçmek isteyenlerin ilk 5 tercih sebebi ise şöyle; %13’ü kazancı iyi olduğu için , %12’si saygın bir meslek olduğu için, %9’u sevdiği, %8 iş imkanı çok olduğu için, %6’sı ise hayalindeki meslek olduğu için bu mesleği tercih etmek isteyeceğini belirtti.

Öğretmenliği seçmek isteyenler ise; %23 oranla sevdiği için bu mesleği tercih etmek isteyeceğini söylüyor. Avukat olmak isteyenlerin %13’ü sevdiği için, %11’i kazancı iyi olduğu için tercih edeceğini belirtiyor.
Polis olmak isterdim diyenlerin %25’i sevdiği için, %21’i ise hayalindeki meslek olduğu için seçmek istediklerini belirtti. İş imkanının çokluğu sebebiyle polisliği seçenlerin oranı %8 olurken, saygın bir meslek olduğu için seçerim diyenlerin oranı %4 oldu. Polisliği maddi getirisi için seçmek isteyenlerin oranı ise sadece %1.

 

Doktorlar da değiştirmek istiyor
Araştırma kapsamında görüşülen doktorların sadece %1,1’i mesleğini değiştirmek istemediğini belirtirken, öğretmenlerin %24,2’si mesleğimi değiştirmek istemezdim dedi. Avukatların %4,3’ü mesleğinde kalmak istediklerini ifade etti. Gazetecilerin ise %3,3’ü tekrar seçecek olsa yeniden gazeteciliği seçeceğini belirtti.

 

Gençler Eğitime Devam Etmek İstiyor
Araştırma kapsamında görüşülen lise ve üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak 3’te 1’i,  hem çalışıp hem yüksek lisans yapacağını belirtiyor. Gençlerin %31’i çalışırken yüksek lisans eğitimine devam etmek istediğini belirtirken, %24,9’u henüz ne yapacağını bilmiyor, %24,3’ü ise bir şirkette çalışmak istiyor.
Kırsal kesimde yüksek lisans yaparken çalışmak isteyenlerin oranı %55,7 iken bu oran kentte %25,5’e düşüyor.

 

“Sevdiğiniz İşin Peşinden Gidin”
Yanlış tercihler sebebiyle birçok gencimizin sevmediği meslekleri icra etmek durumunda kaldığının altını çizen Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe popüler bölümler yerine sevilen bölümleri tercih ederek üniversite okumanın başarılı bir meslek hayatını da beraberinde getirdiğini ifade etti.
Göktepe, ”Üniversite tercihi yapacak gençlerimizin hangi bölümü severek okurum, hangi mesleği heyecanla ve istekle yaparım diye kendilerine sormaları ve buna göre karar vermeleri çok önemli. Araştırmamızın sonuçlarında da gördüğümüz gibi ülkemizde meslek sahibi çok sayıda insanımız hayalindeki mesleği icra edemiyor ve değiştirmek istiyor. Yolun başındaki gençlerimizin hayatlarını etkileyecek bu kararın ardından aynı pişmanlığı yaşamamaları için neyi tercih ederlerse etsinler mutlaka severek, isteyerek okuyup yapabilecekleri meslekleri tercih etmelerini ve mutlu olmalarını öneriyoruz” dedi.