Yeteneklerini Geliştir Ayşenur Hepgüven

Gönüllülük Nedir? Nasıl Gönüllü Olunur?

Yeni CV örneklerini incele

Gönüllülük ve sivil toplum kuruluşları, bireylerin toplum hizmetine katılarak sosyal sorunları çözme ve toplumsal fayda sağlama amacıyla yaptıkları faaliyetlerdir. Bu yazıda, gönüllülük faaliyetlerinin önemi ve etkisi, gönüllü olmanın faydaları, gönüllülük projelerine nasıl katılınabileceği ve sivil toplum kuruluşlarının rolü üzerinde durulmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları, çeşitli alanlarda faaliyet göstererek toplumsal sorunların çözülmesi, eğitim, sağlık, çevre, insan hakları gibi konularda çalışmalar yürütür. Bu yazıda ayrıca, sivil toplum kuruluşlarına destek olmanın yolları ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmanın önemi vurgulanmaktadır. Gönüllülük ve sivil toplum kuruluşları, toplumun gelişimi ve refahı için önemli bir role sahip olup, bireylerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine ve toplumsal değişime katkıda bulunmalarına olanak sağlar.

Gönüllülük nedir?

Gönüllülük, bir kişinin kendi isteğiyle, karşılık beklemeden toplum yararına çalışmalara katılmak ve bir kurum veya organizasyonda gönüllü olarak görev almak anlamına gelir. Gönüllü olmak, sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmek, insanlara yardım etmek veya çeşitli projelere destek sağlamak gibi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Gönüllüler, sosyal ihtiyaçları karşılamak, toplumda farkındalık yaratmak, dezavantajlı gruplara destek olmak gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaparlar.

Kimler gönüllü olabilir?

Gönüllü olmak için herkes potansiyel bir adaydır. Gönüllülük; her yaş, meslek, cinsiyet veya sosyal statüden insanlar için açıktır.

Öğrenciler, boş zamanlarını değerlendirmek veya sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla gönüllü faaliyetlere katılabilirler. Okul projelerinde veya yerel toplum merkezlerinde gönüllü olarak çalışabilirler.

Çalışanlar, iş saatleri dışında veya şirketleri tarafından teşvik edildiği durumlarda gönüllü faaliyetlere katılabilirler. Şirketler genellikle sosyal sorumluluk projeleri veya kuruluşlarla işbirliği yaparak çalışanlarını gönüllü çalışmalara teşvik eder.

Emeklilik döneminde olan insanlar, birikimli deneyim ve bilgilerini topluma faydalı olmak amacıyla kullanabilirler. Emekliler, sağlık merkezlerinde, eğitim kurumlarında veya sosyal hizmet projelerinde gönüllü olarak görev alabilirler.

Ev hanımları, ev işlerinin yanı sıra gönüllü faaliyetlere katılarak topluma hizmet edebilirler. Çocuk bakım merkezleri, huzurevleri veya yardım kuruluşları gibi yerlerde gönüllü olarak çalışabilirler.

Gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek gönüllü çalışmalara katılabilirler. Okul kulüpleri, gençlik merkezleri veya çevre koruma projeleri gibi alanlarda gönüllü olarak görev alabilirler.

Gönüllü olmanın herhangi bir sınırlaması veya kısıtı yoktur. İnsanların gönüllü olmak için istekli olmaları, topluma ve başkalarına yardım etmeye karar vermeleri yeterlidir. Herkes kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir gönüllü faaliyet bulabilir ve katkıda bulunabilir.

Nasıl gönüllü olunur?

Gönüllü olmanın bazı adımları şunlar olabilir:

 • İlgi ve yeteneklerini değerlendir: Kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini gözden geçir. Hangi konular veya faaliyetler hakkında tutkulu olduğunu ve hangi becerileri kullanmak istediğini belirle.
 • Araştırma yap: Gönüllü çalışma fırsatlarını araştır. Yerel topluluk merkezleri, sivil toplum kuruluşları, hastaneler, okullar ve diğer kuruluşlar genellikle gönüllüler ararlar. İnternet üzerindeki gönüllü platformları ve ilanları da kontrol edebilirsin.
 • İlgilendiğin alanlarda gönüllü faaliyetler bul: İlgi alanlarına uygun projeler veya faaliyetler bul. Eğitim, çevre koruma, sağlık, sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda gönüllü çalışmalar mevcuttur. Sana en uygun olanları seç.
 • Başvurunu yap: Seçtiğin gönüllü çalışmalar için başvuruda bulun. Başvuru süreci kuruluşlara bağlı olarak değişebilir. Başvuru formlarını doldur, gerekli belgeleri hazırla ve başvurunu gönder.
 • Eğitim ve oryantasyon sürecine katıl: Kabul edildiğinde, gönüllü olarak çalışacağın kuruluşun eğitim ve oryantasyon sürecine katılman istenebilir. Bu süreçte kuruluşun misyonu, çalışma prensipleri, beklentiler ve faaliyetler hakkında daha fazla bilgi edinirsin.
 • Gönüllü çalışmalara başla: Eğitim sürecini tamamladıktan sonra gönüllü çalışmalara başlayabilirsin. Belirlenen görevleri yerine getirerek topluma yardımcı olabilir, projelerde görev alabilir veya ihtiyaç sahiplerine destek sağlayabilirsin.

Gönüllülük, insanlara birçok fırsat sunar. Hem bireysel hem de toplumsal faydalar sağlar. Gönüllü olarak çalışmak, kişisel gelişimi destekler. AKUT, AFAD, Ahbap gibi gönüllülük esasına dayalı pek çok kurum ve kuruluş var, bu kurumlara nasıl gönüllü olunacağını detaylı şekilde anlattığımız içeriğimize buradan ulaşabilirsin.

Gönüllü olmanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?

Gönüllü olmanın hem bireysel hem de toplumsal faydaları vardır. İşte bunlardan bazıları:

Bireysel Faydaları

 • Gönüllülük, yeni beceriler öğrenme, liderlik yeteneklerini geliştirme, iletişim becerilerini güçlendirme gibi fırsatlar sunar. Gönüllü olarak çalışmak, özgüveni artırır ve kişisel büyümeyi destekler.
 • Gönüllülük deneyimi, CV'ye değer katar ve şirketler tarafından takdir edilir. Gönüllü çalışmalar, iş arama sürecinde fark yaratır ve iş başvurularında bir avantaj sağlar.
 • Gönüllülük, insanlar arasında yeni ilişkiler kurma ve geniş bir ağ oluşturma fırsatı sunar. Farklı insanlarla tanışma ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle bağlantı kurma imkânını sağlar.
 • Başkalarına yardım etme, topluma fayda sağlama ve olumlu değişimlere katkıda bulunma duygusu, bireylerde memnuniyet ve mutluluk hissi yaratır. Gönüllülük, insanların hayatlarında anlam ve amaç bulmalarını sağlar.

Toplumsal Faydaları

 • Gönüllülük, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün gelişmesine katkıda bulunur. İnsanlar, gönüllü çalışmalarla birlikte ortak amaçlar etrafında bir araya gelir ve toplumu daha birlikte hareket eden bir topluluk haline getirir.
 • Gönüllüler, dezavantajlı gruplara, hastalara, yaşlılara, çocuklara veya evsizlere yardım ederek toplumun ihtiyaç sahiplerine destek olurlar. Gönüllü çalışmalar, sosyal sorunlara duyarlılık yaratır ve toplumsal eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olur.
 • Gönüllüler, çevre koruma, eğitim, sağlık, kadın hakları, çocuk refahı gibi konularda çalışarak toplumsal değişimlere katkıda bulunurlar. Gönüllü çalışmalar, toplumda olumlu değişimlerin gerçekleşmesine yardımcı olur.
 • Gönüllülük, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesini sağlar. Farklı kültürlerden insanlar, gönüllü projelerde birlikte çalışarak sosyal bağları güçlendirir ve hoşgörü, saygı ve empati gibi değerleri pekiştirir.

Gönüllülük, hem bireyler hem de toplum için önemli faydalar sağlayan bir etkinliktir. Bireylerin kendi gelişimlerine katkıda bulunurken toplumun da daha iyi bir yer haline gelmesine destek olur.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) nedir?

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kâr amacı gütmeyen ve toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmetler sunmak veya belirli bir amaç doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan örgütlerdir. STK'lar, toplumun refahını artırmak, sosyal adaleti sağlamak, insan haklarını korumak, çevreyi korumak, eğitim ve sağlık gibi alanlarda hizmet sunmak gibi çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere çalışırlar.

STK'lar genellikle gönüllü tabanlıdır ve toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, üyelerinin, bağışçıların ve gönüllülerin katkılarıyla faaliyetlerini sürdürürler. STK'lar, devletin ve özel sektörün dışında yer alarak bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine dayanırlar.

STK'lar farklı alanlarda faaliyet gösteren çok çeşitli kuruluşlardır. Örneğin, sağlık alanında faaliyet gösteren STK'lar hasta destek grupları, kanser vakfı gibi kuruluşları içerebilir. Eğitim alanında faaliyet gösteren STK'lar ise okul öncesi eğitim kuruluşları, öğrenci destek programları gibi çalışmalar yürütebilir. Ayrıca, çevre koruma, insani yardım, kadın hakları, engelli hakları, kültür ve sanat gibi çeşitli konularda STK'lar bulunmaktadır.

STK'lar, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme, sosyal dönüşüm sağlama, bilinç oluşturma, kamuoyunu etkileme gibi önemli roller üstlenirler. Bu kuruluşlar, genellikle projeler yürütür, kampanyalar düzenler, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaparlar. Ayrıca, STK'lar, politika oluşturma süreçlerine katılır, hükümet ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak toplumsal değişimi desteklerler.

STK'lar, toplumun sivil katılımını teşvik eder, vatandaşların sorunlarını dile getirebilme ve çözüm üretebilme imkânını sağlar. Demokratik değerlere ve insan haklarına önem veren STK'lar, toplumda aktif bir vatandaşlık bilincinin oluşmasına katkıda bulunurlar.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) nelerdir?

STK'lar, Türkiye ve dünya genelinde çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlardır. İşte Türkiye ve dünyadan bazı STK örnekleri:

Türkiye'den STK Örnekleri

 • Türk Kızılayı: Türkiye'nin en eski ve en büyük insani yardım kuruluşudur. Acil durumlar, sağlık hizmetleri, afet yardımı, kan bağışı gibi alanlarda faaliyet gösterir.
 • TOÇEV (Toplum ve Çocuk Eğitim Vakfı): Eğitim fırsatlarından yoksun çocuklara destek olmayı hedefleyen bir vakıftır. Eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarında projeler yürütür.
 • TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): Çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında çalışan bir vakıftır. Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, su kaynaklarının korunması gibi projeler yürütür.

Dünyadan STK Örnekleri

 • Amnesty International: İnsan hakları savunuculuğu yapan uluslararası bir STK'dır. İnsan hakları ihlallerine dikkat çekmek, adaleti sağlamak ve mağdurlara destek olmak amacıyla çalışır.
 • WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı): Doğal çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan bir uluslararası STK'dır.
 • UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu): Çocukların sağlık, eğitim, beslenme ve korunma haklarının sağlanması için çalışan bir BM programıdır. Dünya genelinde çocuklara yönelik yardım ve koruma sağlar.
 • Doctors Without Borders (MSF): Tıbbi insani yardım konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir tıpçılar ve sağlık profesyonelleri ağıdır. Acil durumlar ve sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bölgelerde faaliyet gösterir.
 • Greenpeace: Çevre aktivizmi yapan, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve nükleer enerji karşıtlığı gibi konularda çalışan uluslararası bir STK'dır.

Bu sadece birkaç örnek olup, Türkiye ve dünya genelinde birçok farklı amaç ve faaliyet alanında STK'lar bulunmaktadır. Her STK, belirli bir amaca odaklanarak toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.