İnsan Kaynakları Toptalent

İç İletişim Nedir? İç İletişim Örnekleri ve Uygulamaları Nelerdir?

Yeni CV örneklerini incele

İç İletişim Nedir?

İç İletişim, kurum içerisinde etkili bir iletişim sisteminin kurulması ve yönetilmesi sürecidir. Çalışandan üst yönetime kadar, kurum içerisinde yer alan tüm paydaşları kapsayan bu süreç, aynı kurumda bir araya gelen insanların işbirliğini ve uyumunu amaçlar. Bununla birlikte çalışan bağlılığını sağlamayı ve motivasyonu artırmayı da hedefler.

Aynı zamanda bu amacın, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine hizmet ettiğini de söylemek gerekir. Motivasyonu ve bağlılığı yüksek bir çalışanın performansı da doğru orantılı olarak yükselmekte ve kurumun başarısına katkı sağlamaktadır.

Ücretsiz İş İlanı Ver
Toptalentco'da ücretsiz iş ilanı verin, en iyi yetenekleri işe alın.

İç İletişim Örnekleri 

İnteraktif İletişim

Çalışana gönderilen mesajdan ibaret olan tek taraflı iletişimin yerini; çalışanın da geri bildirimde bulunabildiği, gerek iş arkadaşları gerek üst yönetimle paylaşımda bulunabileceği interaktif bir iç iletişim süreci aldı. Bu süreçte çalışanlara da söz hakkı verecek iletişim platformlarının yaratılması önemli. Kurum içinde kullanılan intranet ve portallar, çalışanlara bu paylaşım platformunu oluşturuyor. Özellikle yaygın ve geniş yapılanmalarda, fiziki olarak başka coğrafyalarda bulunan ama aynı kurum için emek harcayan çalışanların paylaşımda bulunmasına olanak veriyor. Diğer yandan da çalışanın sesini duyurmasını, anında ilgili çalışana ulaşmasını ve üst yönetimle de iletişim kurmasını sağlıyor.

Uygun Dil ve Mecra

Başarılı bir iç iletişim süreci sağlanması için, hedef kitleye uygun olan dilin seçilmesi ve her mesaj için doğru mecranın belirlenmesi gerekir. Örneğin; imaj konusunda yönlendirme yapmak için hazırlanan bir imaj kılavuzu doğru mecra iken, markanın yol haritasının açıklanması için tüm idari kadronun katılım gösterdiği bir toplantı doğru mecradır.

Bu konudan bahsederken, şirketlerin büyüklüğü ve yapısıyla kullanılan mekanizmaların çok ilişkili olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle yaygın ve geniş örgütlerde, doğru bilgi ve mesajların doğru kanaldan paylaşılabilmesi iç iletişimin yetkinliği ile mümkün. Şirketin içinde ortak bir iletişim dilinin oluşması ve kültürün benimsenmesi açısından, sağlanan iç iletişim önem taşıyor.

Samimiyet ve Süreklilik

İç iletişimin başarılı olabilmesi için önemli iki unsur da samimi ve sürekli olmasıdır. Zaman zaman kesintiye uğrayan bir iç iletişim süreci, çalışanlarda kendilerine değer verilmediği düşüncesini yaratabilir. Samimiyet ise olmazsa olmazdır, çünkü inancı getiren samimiyet algısıdır. Tüm mesajların net şekilde aktarılması,  güvenilir ve tutarlı olması da oldukça önemlidir.

Kurum Kültürü ile Uyum

Amaçlanan etkinin yaratılabilmesi için iletişim faaliyetlerinin kurum kültürü ile uyumlu olması gerekir. Aynı zamanda çalışanların demografik özelliklerine uygun bir iletişim planlaması yapılması, istenen etkinin sağlanmasını mümkün kılar. Kurumun kültürü çalışanları ile bir aile yapısını işaret ediyorsa, çalışanların aileleri de unutulmamalı onlara yönelik iç iletişim faaliyetleri de gerçekleştirilmelidir.

Ücretsiz İş İlanı Ver
Toptalentco'da ücretsiz iş ilanı verin, en iyi yetenekleri işe alın.

İç İletişim Uygulamaları Nelerdir?

 Bir iç iletişim uygulaması , çalışanlarınızın e-posta ve telefon görüşmeleri gibi geleneksel kanalların ötesinde konuşması, paylaşması ve birbirleriyle iletişim kurması için bir platformdur. Kurumlar açısından verimlilik, olumlu imaj ve itibar sözcüklerinde karşılık bulan iç iletişim, çalışanlar açısından önemsenme, aidiyet ve kararlara katılma anlamına gelmektedir . İki çeşit sosyal medya uygulamasından söz edilebilir. Bunlardan bir tanesi Facebook, Instagram gibi kamuoyuna açık uygulamalar, bir diğeri ise sadece çalışanlara açık olan kurum içi sosyal medya uygulamalarıdır. Kurum içi sosyal medya uygulamaları, özellikle yeni çalışanlara işlerini, meslektaşlarını ve organizasyonu öğrenmelerine yardımcı olma konusunda kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Kurum içi iletişim aracı olarak sosyal medya uygulamaları, şirketlere çalışanlarıyla işbirliği geliştirme ve çalışan katılımını arttırma konusunda fırsatlar sağlamaktadır. Kurum içi sosyal medya uygulamaları, çalışanlara iletişim kurmak, kişisel iş ve mesleki bilgileri diğer iş arkadaşlarıyla paylaşmak için kolay bir yol sağlar. Sosyal medya teknolojileri, kuruluşlar için çalışanlar arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak değer yaratma fırsatı sunar.

Daha fazlası için Toptalent İnsan Kaynakları Platformu'nu ziyaret edebilirsiniz.