Yeteneklerini Geliştir Toptalent

İngilizce Sayılar

Yeni CV örneklerini incele

İngilizce sayabilir misin? Yeni bir dilde sayıları telaffuz etmeyi ve yazmayı öğrenmek, telefon numarası gibi bilgileri veya bir restoranda sipariş vermek gibi günlük aktiviteleri iletmek için önemlidir. Bu içeriğimizde, sıfırdan yüze kadar olan (0-100) İngilizce sayıları yazmayı, okumayı ve telaffuz etmeyi öğreneceğiz.


🇬🇧 İngilizce sertifikası almak ister misin?

İngilizce seviye testi ile seviyeni ücretsiz öğren, İngilizce sertifikanı hemen al!

Ücretsiz Başla


İngilizce sayılar hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi, İngilizce dilinde de harflerden sonra ilk olarak İngilizce sayılar öğretilir ve öğrenilir. Sayıları İngilizce olarak ifade etmek hem İngilizce öğrenenler hem de dinleyenler için kafa karıştırıcı olabilir.

Aşağıda sıraladığımız kuralları ve önerileri izleyerek sayıları İngilizce dilinde nasıl ifade edeceğini kolaylıkla öğrenebilir, hatırlayabilirsin:

 • Genel olarak konuşursak; İngilizce'de dokuzdan büyük sayma sayıları her zaman rakamlarla yazılarak; 10'un altındaki sayılar ise harflerle yazılı olarak ifade edilmelidir.
 • İngilizce sayıları öğrenmek için ilk önce İngilizce rakamları 0-9, 10-19 vb. şekilde bölerek ezberlemeye çalış.
 • İngilizce 13-18 sayıları da dahil olmak üzere, bunlar arasındaki tüm sayıların sonuna “teen” eki gelir.
 • 20'li sayılar itibariyle 100'e kadar, İngilizce sayma sayıların başına kendi grubundaki ilk sayı yazılır. Örneğin; twenty-four, thirty-seven gibi.
 • İngilizce sayılarda belli bir mantık olmasına rağmen Türkçe'den farklı olarak 11 ve 12 sayılarında bir istisna mevcut. Bunun üzerine fazla düşünmeden sayıları ezberlemeni öneriyoruz.
 • 0-100 arasındaki İngilizce sayıları kolaylıkla öğrenebilmek için ilk olarak 10 ve katlarını (20,30,40 gibi) bölerek öğrenebilirsin.

Bu kuralların yanı sıra, İngilizce sıra sayıları için de özel kurallar mevcut:

 • İngilizce sıra sayılarının sonuna genellikle “th” harfleri eklenir.
 • İngilizce'de sıfır sıra sayısı olarak ifade edildiğinde yalnızca ''0'' rakamıyla yazılır ve okunur. 
 • Sayının sonu 1 ile bitiyorsa “st”, 2 ile bitiyorsa “nd”, 3 ile bitiyorsa “rd” harfleri eklenir.
 • İngilizce sıra sayılarında 11, 12 ve 13 için özel bir kural olduğu için bu sayıların sonuna “th” eklenir.

0'dan 100'e kadar İngilizce sayılar nasıl yazılır?

İngilizce sayıları, 0'den 100'e kadar sayma ve sıra sayısı olarak aşağıdaki tabloda listeleyeceğiz.

Sayma Sayısı Sayma Sayısı İngilizce Yazılışı Sıra Sayısı Yazılışı Sıra Sayısı Türkçe Karşılığı
0 Zero 0 Sıfırıncı
1 One 1st: First Birinci
2 Two 2nd: Second İkinci
3 Three 3rd: Third Üçüncü
4 Four 4th: Fourth Dördüncü
5 Five 5th: Fifth Beşinci
6 Six 6th: Sixth Altıncı
7 Seven 7th: Seventh Yedinci
8 Eight 8th: Eighth Sekizinci
9 Nine 9th: Ninth Dokuzuncu
10 Ten 10th: Tenth Onuncu
11 Eleven 11th: Eleventh On birinci
12 Twelve 12th: Twelfth On ikinci
13 Thirteen 13th: Thirteenth On üçüncü
14 Fourteen 14th: Fourteenth On dördüncü
15 Fifteen 15th: Fifteenth On beşinci
16 Sixteen 16th: Sixteenth On altıncı
17 Seventeen 17th: Seventeenth On yedinci
18 Eighteen 18th: Eighteenth On sekizinci
19 Nineteen 19th: Nineteenth On dokuzuncu
20 Twenty 20th: Twentieth Yirminci
21 Twenty-one 21st: Twenty-first Yirmi birinci
22 Twenty-two 22nd: Twenty-second Yirmi ikinci
23 Twenty-three 23rd: Twenty-third Yirmi üçüncü
24 Twenty-four 24th: Twenty-fourth Yirmi dördüncü
25 Twenty-five 25th: Twenty-fifth Yirmi beşinci
26 Twenty-six 26th: Twenty-sixth Yirmi altıncı
27 Twenty-seven 27th: Twenty-seventh Yirmi yedinci
28 Twenty-eight 28th: Twenty-eighth Yirmi sekizinci
29 Twenty-nine 29th: Twenty-ninth Yirmi dokuzuncu
30 Thirty 30th: Thirtieth Otuzuncu
31 Thirty-one 31st: Thirty-first Otuz birinci
32 Thirty-two 32nd: Thirty-second Otuz ikinci
33 Thirty-three 33rd: Thirty-third Otuz üçüncü
34 Thirty-four 34th: Thirty-fourth Otuz dördüncü
35 Thirty-five 35th: Thirty-fifth Otuz beşinci
36 Thirty-six 36th: Thirty-sixth Otuz altıncı
37 Thirty-seven 37th: Thirty-seventh Otuz yedinci
38 Thirty-eight 38th: Thirty-eighth Otuz sekizinci
39 Thirty-nine 39th: Thirty-ninth Otuz dokuzuncu
40 Forty 40th: Fortieth Kırkıncı
41 Forty-one 41st: Forty-first Kırk birinci
42 Forty-two 42nd: Forty-second Kırk ikinci
43 Forty-three 43rd: Forty-third Kırk üçüncü
44 Forty-four 44th: Forty-fourth Kırk dördüncü
45 Forty-five 45th: Forty-fifth Kırk beşinci
46 Forty-six 46th: Forty-sixth Kırk altıncı
47 Forty-seven 47th: Forty-seventh Kırk yedinci
48 Forty-eight 48th: Forty-eighth Kırk sekizinci
49 Forty-nine 49th: Forty-ninth Kırk dokuzuncu
50 Fifty 50th: Fiftieth Ellinci
51 Fifty-one 51st: Fifty-first Elli birinci
52 Fifty-two 52nd: Fifty-second Elli ikinci
53 Fifty-three 53rd: Fifty-third Elli üçüncü
54 Fifty-four 54th: Fifty-fourth Elli dördüncü
55 Fifty-five 55th: Fifty-fifth Elli beşinci
56 Fifty-six 56th: Fifty-sixth Elli altıncı
57 Fifty-seven 57th: Fifty-seventh Elli yedinci
58 Fifty-eight 58th: Fifty-eighth Elli sekizinci
59 Fifty-nine 59th: Fifty-ninth Elli dokuzuncu
60 Sixty 60th: Sixtieth Altmışıncı
61 Sixty-one 61th: Sixty-first Altmış birinci
62 Sixty-two 62nd: Sixty-second Altmış ikinci
63 Sixty-three 63rd: Sixty-third Altmış üçüncü
64 Sixty-four 64th: Sixty-fourth Altmış dördüncü
65 Sixty-five 65th: Sixty-fifth Altmış beşinci
66 Sixty-six 66th: Sixty-sixth Altmış altıncı
67 Sixty-seven 67th: Sixty-seventh Altmış yedinci
68 Sixty-eight 68th: Sixty-eighth Altmış sekizinci
69 Sixty-nine 69th: Sixty-ninth Altmış dokuzuncu
70 Seventy 70th: Seventieth Yetmişinci
71 Seventy-one 71st: Seventy-first Yetmiş birinci
72 Seventy-two 72nd: Seventy-second Yetmiş ikinci
73 Seventy-three 73rd: Seventy-third Yetmiş üçüncü
74 Seventy-four 74th: Seventy-fourth Yetmiş dördüncü
75 Seventy-five 75th: Seventy-fifth Yetmiş beşinci
76 Seventy-six 76th: Seventy-sixth Yetmiş altıncı
77 Seventy-seven 77th: Seventy-seventh Yetmiş yedinci
78 Seventy-eight 78th: Seventy-eighth Yetmiş sekizinci
79 Seventy-nine 79th: Seventy-ninth Yetmiş dokuzuncu
80 Eighty 80th: Eightieth Sekseninci
81 Eighty-one 81st: Eighty-first Seksen birinci
82 Eighty-two 82nd: Eighty-second Seksen ikinci
83 Eighty-three 83rd: Eighty-third Seksen üçüncü
84 Eighty-four 84th: Eighty-fourth Seksen dördüncü
85 Eighty-five 85th: Eighty-fifth Seksen beşinci
86 Eighty-six 86th: Eighty-sixth Seksen altıncı
87 Eighty-seven 87th: Eighty-seventh Seksen yedinci
88 Eighty-eight 88th: Eighty-eighth Seksen sekizinci
89 Eighty-nine 89th: Eighty-ninth Seksen dokuzuncu
90 Ninety 90th: Ninetieth Doksanıncı
91 Ninety-one 91st: Ninety-first Doksan birinci
92 Ninety-two 92nd: Ninety-second Doksan ikininci
93 Ninety-three 93rd: Ninety-third Doksan üçüncü
94 Ninety-four 94th: Ninety-fourth Doksan dördüncü
95 Ninety-five 95th: Ninety-fifth Doksan beşinci
96 Ninety-six 96th: Ninety-sixth Doksan altıncı
97 Ninety-seven 97th: Ninety-seventh Doksan yedinci
98 Ninety-eight 98th: Ninety-eighth Doksan sekizinci
99 Ninety-nine 99th: Ninety-ninth Doksan dokuzuncu
100 One-hundred 100th: Hundredth Yüzüncü

 

0'dan 100'e kadar İngilizce sayıların Türkçe okunuşları nelerdir?

İngilizce sayıların Türkçe okunuşları şu şekildedir:

Sayma Sayısı Sayma Sayısı İngilizce Yazılışı Sayma Sayısı Türkçe Okunuşu
0 Zero Zirou
1 One Van
2 Two Tu
3 Three Tıri
4 Four For
5 Five Fayf
6 Six Siks
7 Seven Sevın
8 Eight Eyt
9 Nine Nayn
10 Ten Ten
11 Eleven Elevın
12 Twelve Tvelf
13 Thirteen Törtiin
14 Fourteen Fortiin
15 Fifteen Fiftiin
16 Sixteen Sikstiin
17 Seventeen Sevıntiin
18 Eighteen Eytiin
19 Nineteen Nayntiin
20 Twenty Tıventi
21 Twenty-one Tıventi van
22 Twenty-two Tıventi tu
23 Twenty-three Tıventi tıri
24 Twenty-four Tıventi for
25 Twenty-five Tıventi fayf
26 Twenty-six Tıventi six
27 Twenty-seven Tıventi seven
28 Twenty-eight Tıventi eyt
29 Twenty-nine Tıventi nayn
30 Thirty Törti
31 Thirty-one Törti van
32 Thirty-two Törti tu
33 Thirty-three Törti tıri
34 Thirty-four Tötri for
35 Thirty-five Törti fayf
36 Thirty-six Törti siks
37 Thirty-seven Törti sevın
38 Thirty-eight Törti eyt
39 Thirty-nine Törti nayn
40 Forty Forti
41 Forty-one Forti van
42 Forty-two Forti tu
43 Forty-three Forti tıri
44 Forty-four Forti for
45 Forty-five Forti fayf
46 Forty-six Forti siks
47 Forty-seven Forti sevın
48 Forty-eight Forti eyt
49 Forty-nine Forti nayn
50 Fifty Fifti
51 Fifty-one Fifti van
52 Fifty-two Fifti tu
53 Fifty-three Fifti tıri
54 Fifty-four Fifti for
55 Fifty-five Fifti fayf
56 Fifty-six Fifti siks
57 Fifty-seven Fifti sevın
58 Fifty-eight Fifti eyt
59 Fifty-nine Fifti nayn
60 Sixty Siksti
61 Sixty-one Siksti van
62 Sixty-two Siksti tu
63 Sixty-three Siksti tıri
64 Sixty-four Siksti for
65 Sixty-five Siksti fayf
66 Sixty-six Siksti siks
67 Sixty-seven Siksti sevın
68 Sixty-eight Siksti eyt
69 Sixty-nine Siksti nayn
70 Seventy Sevınti
71 Seventy-one Sevınti van
72 Seventy-two Sevınti tu
73 Seventy-three Sevınti tıri
74 Seventy-four Sevınti for
75 Seventy-five Sevınti fayf
76 Seventy-six Sevınti siks
77 Seventy-seven Sevınti sevın
78 Seventy-eight Sevınti eyt
79 Seventy-nine Sevınti nayn
80 Eighty Eyti
81 Eighty-one Eyti van
82 Eighty-two Eyti tu
83 Eighty-three Eyti tıri
84 Eighty-four Eyti for
85 Eighty-five Eyti fayf
86 Eighty-six Eyti siks
87 Eighty-seven Eyti sevın
88 Eighty-eight Eyti eyt
89 Eighty-nine Eyti nayn
90 Ninety Naynti
91 Ninety-one Naynti van
92 Ninety-two Naynti tu
93 Ninety-three Naynti tıri
94 Ninety-four Naynti for
95 Ninety-five Naynti fayf
96 Ninety-six Naynti siks
97 Ninety-seven Naynti sevın
98 Ninety-eight Naynti eyt
99 Ninety-nine Naynti nayn
100 One-hundred Van handırıd

 

İngilizce ondalık sayılar nasıl yazılır ve okunur?

İngilizce ondalık sayıları (Decimal numbers) yazarken ve okurken 0 ile başlıyorsa, başına ''point'' koyulur. Bunun yanında, 1 ve daha sonraki sayılar ile başlıyorsa, ilk olarak sayı daha sonra point ifadesi eklenir. Ve tüm bunlar teker teker rakam olarak okunur. Aşağıda verdiğimiz örneklerle bu mantığı daha iyi anlayacaksın:

Ondalık Sayı Ondalık Sayı İngilizce Okunuşu
0.75 point seven five
1.95 one point nine five
2.36 two point three six
14.82 fourteen point eight two
9.7841 nine point seven eight four one

 

İngilizce yüzdelik sayılar nasıl yazılır ve okunur?

İngilizce yüzdelik sayıları (Percent numbers) okumak için ilk olarak verilen sayı okunur ve yazılır, daha sonra percent kelimesi eklenir.

Yüzdelik Sayı Yüzdelik Sayı İngilizce Okunuşu
3% three percent
12% twelve percent
37% thirty-seven percent
45.85% forty five point eighty five percent
100% one hundred percent

 

İngilizce kesirli sayılar nasıl yazılır ve okunur?

İngilizce kesirli sayıların (Fractional numbers) okunuşunda diğer sayılar gibi belirli bir kural vardır. Pay kısmı sayma sayıları kullanılarak, paydası ise sıra sayıları kullanılarak okunur ve yazılır.

Ek olarak, dikkat edilmesi gereken diğer bir kural daha mevcut. İngilizce kesirli sayılarda eğer pay 1’den büyükse, paydadaki sıra sayısı çoğul yapılarak okunur. Bu kural, 2 rakamı haricindeki tüm sayılar için geçerlidir. Paydadaki rakam 2 olduğunda, pay 1 ise “half” olarak, pay 1’den büyük ise “halves” olarak okunur.

Aşağıdaki örneklerle bu kuralları daha iyi anlayacaksın:

Kesirli Sayı Kesirli Sayı İngilizce Okunuşu
1/4 - 3/4 one quarter - three quarters
5/15 five fifteenths
3/8 three eighths
1/2 one half
7/2 seven halves

 

İngilizcede paraların yazılışı ve okunuşu nasıl olur?

İngilizce'de para miktarının ve biriminin nasıl okunduğunu aşağıdaki tabloda paylaştık.

İlk olarak, tüm sayı okunur ve ardından para birimi eklenir. Fakat eğer para tutarında ondalık sayı varsa, noktadan önceki ve sonraki kısımlar ayrı olarak okunur. Bununla birlikte, ondalık sayı içeren bir tutarsa ilk ve sonraki rakam arasına para birimi eklenir. Böyle bir durumda da para biriminin sembolü sayının başına yazılır fakat eğer ondalık bir sayı değilse, para biriminin sembolü sayının sonuna eklenir.

Para Tutarı Para Tutarının İngilizce Okunuşu
45$ forty five dollars
60€ sixty euros
180₤ one hundred and eighty pounds
$75.60 seventy five dollars and sixty cents
₤20.50 twenty pounds fifty

 

İngilizce ölçü birimleri nasıl yazılır?

İngilizce'de de Türkçe'de olduğu gibi ölçü birimleri kısaltılarak yazılır. Bunun yanında, İngilzce ölçü birimlerini okurken önce sayı sonrası da ölçü birimi okunur.

İngilizce Ölçü ve Birimi Ölçü Biriminin İngilizce Okunuşu
70 m seventy meters
55 km/h fifty-five kilometers per hour
20 ft twenty feet
10 L ten liters
5 tbsp five tablespoons
2 tsp 2 teaspoons

 

İngilizce'de yıllar nasıl okunur?

İngilizce yılların okunuşu farklılık göstermektedir. Eğer yıl 4 haneli ise; genellikle önce ilk iki hane bir tam sayı olarak okunur, daha sonra diğer iki hane başka bir tam sayı olarak okunur. Fakat dikkat edilmesi gereken birkaç kural mevcut, bunları aşağıda sırasıyla verip örnekler ile göstereceğiz:

 • İngilizce dilinde 1000'li yıllar okunurken yine ikiye ayrılır fakat iki tane onluk sayı söylüyormuş gibi okunur:

1881 - One thousand eight hundred eighty one

1071 - One thousand seventy one

 • 1000’li yıllar “00”’ ile bitiyor ise öndeki sayılar onluk halinde okur, sonrası “hundred” olarak okunur:

1900 - Nineteen hundred

1200 - Twelve hundred

 • 2000 ve 2010 arasındaki yıllar, binli sayıların okunduğu gibi okunur:

2005 - Two thousand and five

2010 - Two thousand and ten

 • 2010 yılından sonraki yıllar ise ya sayının kendisini okuyarak ya da sayıyı ikiye bölerek okunur:

2011 - twenty eleven veya twenty thousand eleven

2021 - twenty twenty one veye two thousand twenty one

2023 yılı İngilizce'de nasıl söylenir?

Tıpkı yukarıdaki örneklerdeki gibi 2023 yılını da two thousand twenty three veya twenty twenty three şeklinde söyleriz. İngilizce seviyeni ölçebileceğin testler şunlardır: Toptalent İngilizce Seviye TestiGlobal English Test.


🇬🇧 İngilizce sertifikası almak ister misin?

İngilizce seviye testi ile seviyeni ücretsiz öğren, İngilizce sertifikanı hemen al!

Ücretsiz Başla


En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.