İş Hayatında Başarı Yiğit Yasa

İyi Liderlerin Asla Yapmayacağı 1 Şey

Yeni CV örneklerini incele

Bazı hatalarınızı itiraf etmeye hazırlan.

Efsanevi yönetici gurusu Peter Drucker 2005’de ölümünden kısa bir süre önce, cesur bir beyanatta bulundu: Bilgi işçilerinin verimliliğini artırmak “21. Yüzyılda yönetimin yapması gereken en önemli katkıdır.”

“Bilgi işçisi” nedir? Drucker basit şekilde şu şekilde tanımlıyor:

Bilgi işçileri, patronlarının yaptıklarından çok, ne yaptıklarını bilen insanlardır.

Bilgi işçilerinin giderek arttığı bir döneme denk geldik. Özellikle teknolojik açıdan meraklı olan Y kuşağı, üst düzey liderlik yapılarını neredeyse eskimiş hale getiriyor. Bu iyi bir şey.

Günümüz liderleri farklı bir türden. Bu, başlığın içerisindeki soruyu yanıtlamam adına yol gösteriyor- büyük liderlerin asla yapmayacağı bir şey? Önderlik ettikleri insanlardan daha çok şey bildiklerini varsayalım.

21. yüzyıl liderleri, paylaşılan statü ve paylaşılan karar alma gücünü tanıyan hizmet liderleridir. “Uzman”olduklarını iddia etmezler. Ön tarafta bilgi çalışanlarının becerilerini ve eğitimlerini kullanırlar ve mükemmel müşteri deneyimine yol açan harika fikirlere katkıda bulunmalarını sağlarlar.

Bugünün liderlerinin uzman olmayabileceğinden beri, kendi sınıflarının hedeflerine ulaşmakta hala kritik bir rol oynamaktadırlar. İşte onlar günümüzün çok yetenekli bilgi işçilerinin başına böylece geldiler. Peki bunu nasıl başarıyorlar?

1. Koçluk ve kolaylaştırma yoluyla liderlik ederler.

“Sormak ya da anlatmak” yaklaşımı, bilgi ekonomisindeki liderler için mükemmel şekilde uygundur. Bilgi işçilerine ne yapacaklarını söylemezler, aksine kendi çözümlerini oluşturmalarını sağlayan güçlü sorular sorarlar. Bu düşünce süreci kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretmeyi tercih eden akıllı işçiler açısından iyi şekilde çalışır. Liderin rolü, kendi sınıflarının gelişimini artırmak ve koçluk yoluyla öğrenme sürecini kolaylaştırmak için çalışanlarını motive etmektir.

2. İşçilerini geleceğe hazırlarlar.

Küresel rekabetin artmasıyla birlikte, günümüz liderleri işlerinin yarınlara başarılı olmasına yardım ediyorken, geleceğe çalışanlarının etkili ve güncel konularla ilgili yeni yetenekler edinmeleri açısından bakarlar.

3. İşçileri profesyonel iş ağları kurmaları için izin verirler.

Bilgi işçileri, organizasyonun içinde ve dışında kendilerine güçlü iş ağı edinme özgürlüğü verildiği takdirde sadık çalışanlar haline gelirler. İşçilerin bilgilerinin çoğalması ve rekabet avantajı için yeni yeteneklerin organizasyona geri katılması profesyonel iş ağlarına değer katar.

4. Başkalarını aktif olarak dahil ederek liderlik ederler.

Büyük liderler, liderliğin çok yönlü olduğunu kabul ederler. Kritik zamanlarda tepeden aşağı doğru inilecekse de, en iyi senaryo, birikmiş bilgi işçilerinin görünürdeki gerçek sorunların çözülmesine yardım etmelerine, yaşıtlar arasında ya da aşağıdan yukarıya doğru gitmesine izin veriyor.

5. Kendi yetkilerini göstererek liderlik ederler.

Son olarak, bilgi çalışanları liderlerinin gereksiz ezik kimseler olduğu düşüncesini kafanızdan silin. Aksine, liderlik ve endüstriye ya da teknolojiye özgü iş anlayışına, kendi keskin bilgi, anlayış ve uzmanlıklarını sergileyerek büyük etki gösterirler. Liderlik anlamında, vizyonu ileriye götürecek, vizyonu iletebilecek ve vatandaşlarını vizyonunu sürdürmek için aktif bir şekilde toplayabilecektir. Bu, topluma yeterlilik verir ve kendilerine güvenmelerini sağlar. Ve onların sana karşı, liderlerine karşı güveni en sonunda mükemmellik derecesinde sağlanacaktır.