İş Hayatında Başarı Pınar Yıldırım

Jack Ma Gibi 420 Milyar Dolarlık Şirket mi Kurmak İstiyorsunuz? Bunu Yapın

Yeni CV örneklerini incele

Başarılı bir iş kurmak, zannedildiği kadar kolay değil. Çünkü bu ancak ilham veren, destekleyici ve kendi iradeleriyle daha fazlasını yapmak için çabalayan çalışanlarla mümkün. Bunu başarabilmek için, çalışanların yalnızca şirketin misyonuna inanmaları değil aynı zamanda dünyayı değiştirebileceklerine de inanmaları gerekli. Konu çalışanların inançları olunca, bu konuda önemli bir lider olan Alibaba’nın CEO’su Jack Ma güzel bir örnek olabilir.

Logoyu aşmak

Ma şirket hissedarlarına şöyle bir mektup yazmış: “ 18. yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz tüm toplantılarda söylediğim gibi , küçük firmalar ve az gelişmiş ülkelerin genç ve kadınlarının küreselleşmeye katılıp faydalanabileceği bir ekonomi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden işimizi devam ettireceğimiz alanlar başkalarıyla aynı olmayacak. Kapsamlı bir ekonomide ticaret için altyapıyı oluşturmaya kararlıyız, çünkü Alibaba, ideallerimiz ve vizyonumuz tarafından yönetiliyor.

Sürdürülebilir ve güçlü ekipler yaratmak, şirketinizi çalışanların gözünde farklılaştırmakla ilgilidir. Bir lider, sosyal iyiliğe ve çeşitliliğe yenilikçi ve tutarlı bir şekilde samimi bir şekilde bağlılık gösterdiğinde, bu eylem, çalışanlarının kendi işyerinin hedeflerine ulaşmalarını sağlar; çünkü çabaları kendinden daha büyük bir şey olduğuna inanırlar.”

Buna ek olarak Ma şunu ekliyor; "100 milyon iş olanağı yaratmayı, iki milyar tüketiciye hizmet vermeyi ve 10 milyon kârlı küçük işletmeyi destekleyecek bir platform olmayı hedefliyoruz. Daha gelişmekte olan ülkeler, küçük işletmeler ve genç insanlar için küreselleşmenin ve serbest ticaretin faydalarını paylaşmayı umuyoruz. " 

Bu, liderlerin ekibini heyecanlandırmak ve karşılaştırma ölçütlerini aşmak için istihdam edebileceği vizyon ve dil çeşididir. Bu, tüm dünyada doğada dönüşüm yaratan büyük görevlerin tanıtılması ve yönlendirilmesiyle ilgili. Küçük bir işletme bile, yerel çabalar ve şirketinizin bugünkü anlatımın bir parçası haline gelmesi için küresel etkiye sahip ortaklıklar yoluyla bu stratejiyi kolayca uygulayabilir.

Standarttan uzak durmak

Ma ayrıca, Alibaba'nın bu kadar büyük hedeflere nasıl ulaşacağını açıklayacak hiçbir sözcüğün olmadığını söylüyor. Günümüz liderlerinin ihtiyaç duyduğu, yenilik uygulamasını derinlemesine anlayabilen bir özellik gösteriyor.

"Hedeflerimize ulaşabilmek için teknoloji geliştirme ve yenilik yatırımımızı artıracağız."  Geleceğin başarılı şirketleri, büyük pazarlama bütçeleri yerine yenilikler vasıtasıyla pazar kazanacaklar. Teknoloji ve yenilik, teknolojinin canlılığı için kaynak sağlayacak. Paylaşım ve kapsayıcılık Alibaba ekonomisinin temel değerleri olacaktır. "

Bu sadece son teknolojiyi kullanarak finansal başarıyı sağlamak için değil, aynı zamanda "yumuşak" ölçütlerle toplumun dokusuna tam entegre bir iş yaratmak için de önemli . Günümüzün güçlü liderleri, ortaya çıkan teknoloji ile şirketlerinin günlük işlerinin yanında sosyal koşulları iyileştirmek isteyecektir. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra, kurumun toplumdaki yeri ve katkıları açısından düşünmenin gerekliliği, zamanımızın en büyük anlatılarından biri haline gelmeye devam edecektir.

Gerçekten de liderliğin yeni eğilimi kamuoyunun dikkatli bir şekilde farkına varmaktır ve bunu yalnızca sadece satışları artırmak için değil, şirketin öncü olmasını sağlamak için eksiksiz bir kültürel zihniyet içine girmek için yapmaktır. Son olarak  Ma'nın dediği gibi, "Sadece topluma değer katan bir şirket, sürdürülebilir bir iş yaratabilir "