İş Hayatında Başarı Toptalent

Kariyer Planı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli

Yeni CV örneklerini incele

1. Hedef Koyma

Gerçekçi bir hedef önemlidir. Çok uç noktalara hedef koymak, ulaşılamadığı zamanlarda motivasyonu düşürür ve heves kaçırır. Çok alt noktalara hedef koymak da tatmin duygusunu yaşatmayacağından yine motivasyon sorunu yaşanabilir.

"Kısa vadede nerede olmak istiyorum, uzun vadede nerede olmak istiyorum, koyduğum hedefin sebebi nedir" gibi sorgulayıcı sorular bu aşamada büyük yarar sağlayacaktır.

2. Mevcut Durum Analizi

Amaçlanan hedefe ulaşmak için alınması gereken kararlar, bireysel yeterlilik ve değiştirilmesi gereken şartlar durum analizidir.

Mevcut durumu gözden geçirmek ve SWOT Analizi denilen güçlü ve zayıf yönleri belirlemek durum analizi yapmanın can alıcı noktalarıdır.

3. Stratejik Planlama

İlk iki aşamada belirlenen kısa ve uzun vadedeki hedeflerle beraber güçlü-zayıf yönler ve geliştirilmesi gereken noktalar planlamanın daha kolay hale gelmesini sağlayacaktır.

Planlamada öncelik sırası önemlidir ve önemliden, daha az önemliye gitmek gerekir.

Başlanan nokta, süreç, mevcut durum, gelinen nokta döngüsünü belirli aralıklarla kontrol etmek alınan yolu kontrol altında tutmaya yarayacaktır. Kararlı olunması durumunda mutlaka somut yararlar görülecektir.