İş Hayatında Başarı Toptalent

Koçluk ve Mentorluk Arasındaki Benzer ve Farklı Yanlar Nelerdir?

Yeni CV örneklerini incele

 

Benzer Yanlar

Farklı Yanlar

Her ikisi de üstün kişilerarası beceriyi gerektirir.

Mentorluk bir diğerinin uzmanlığından yola çıkarak bir gelecek inşa eder, Koçluk ise kişinin kendi potansiyelinden yola çıkarak bir geleceğe odaklanır.

Her ikisi de kişinin daha üretken olması için performansını geliştirmeye odaklanır.

Mentorlar genelde üst düzey yönetici seviyesinde deneyimlidirler ve organizasyonel yapı, yönetmelik, kültür ve güç dağılımı bazında derin bilgi birikimleri vardır.

Her ikisi de kişinin kendisini aşması için destek verir.

Mentorlar stratejilere ve yönetmeliklere dair rahatça tavsiyede bulunabilirler, oysa Koçlar kişilerin kendi cevaplarını bulmalarını destekler.

Her ikisi de belli bir seviyede organizasyonel “know-how” sahibi olmayı gerektirir.

Mentorlar kişilerin kariyerini ilerletmede ve terfi etmelerinde belli bir seviye güce ve etkiye sahiptirler.

Her ikisi de yetkinlik ve beceri gelişimi için öğrenmeye ve ilerlemeye odaklanır.

Mentorlar uzmanlıklarının/organizasyonlarının standartlarını, normlarını ve değerlerini örnekler ve aktarırlar. Koçluk daha çok kişinin kendi değerlerini, vizyonunu ve standartlarını irdeleme ve geliştirme ile ilgilidir.

Her ikisi de rol model oluşturur.

Mentorluk genelde tamamıyle kariyer odaklıdır ve Mentor kendi alanında uzman olarak tanımlanır.