Yeteneklerini Geliştir Ezgi Pür

Liderlik Özellikleri Ve İyi Bir Lider Olmak

Yeni CV örneklerini incele

Liderler milletleri, şirketleri, toplumları ve organizasyonları şekillendirir. Bizlere rehberlik edebilecek ve dünyayı hareket halinde tutan temel olarak büyük ölçekli kararları alabilecek iyi liderlere ihtiyaç duyarız. 

Doğanın ve yetiştirme dengesi içinde çok sert felsefi olmadan burada sadece büyük bir lider olmak için gerekli olan özelliklerin zaten sahip olduğun beceriler doğrultusunda mı yoksa üzerinde çalışabileceğin beceriler mi olduğunu bilmen gerekir. Zamanların en büyük liderleri kendi başlarına çalışmak ve nasıl liderlik edeceklerini öğrenmek zorunda mıydılar yoksa ekiplerini başarıya motive etmek için ne gerektiğini her zaman biliyorlar mıydı?

Lider kimdir, özellikleri nelerdir?

Liderlik özellikleri nelerdir?

Gerçek bir lider olan kişi, işlerini yapabilmek için insanları bir araya getirip organize eden kişidir. Başkaları üzerindeki güce değil, diğer insanların gerçek olan güvenine güvenirler. İnsanlar ile güven inşa ederler, iş birliğini kolaylaştırarak bununla beraber ortak bir hedefe ulaşabilmek amacıyla herkesi bir ekip olarak da bir araya getirirler.

Lider olabilmek için bir vizyon sahibi olunmalıdır. Lider, bir şeyler inşa etme, dünyaya yeni bir şey getirme arzusu ile hareket eder. Ayrıca, başkaları ile güçlü bağlantılar kuracak, herkesi doğru yolda tutabilecek empati ve anlayışa sahiptir. Bütün bu becerileri öğrenebilir, uygulayabilir ve hakim olunabilirdir.

İyi bir lider kişiliğe, cesarete, başarılı olma hırsına sahip net bir vizyona sahiptir. Ekibini her zaman en üst düzeyde performans göstermeye teşvik ederek bununla birlikte kurumsal başarıyı yönlendirir.

Liderlik özellikleri nelerdir?

Liderlik, üzerinde çalışabileceğin ve zaman geçtikçe ilerleyebileceğin bir şeydir. Liderliğin uygulama gerektiren birkaç yönü mevcuttur. Her şey doğuştan gelen kişilik özellikleri etrafında inşa edilmemiştir. Aklına gelebilecek herhangi bir lider bile ilk günlerde bu becerilerin hiç birine sahip değildi. Ekipleri ile birlikte çalışarak elde ettikleri başarıyı keşfetmelerini sağlayacak bir yol bulabilmeleri için biraz daha başarısız olmaları gerekiyordu. İlk zamanlarda hepsi iş yerlerine giremediler ve işlerini bugün oldukları yerlere dönüştüremediler, yol boyunca öğrenmek zorunda kaldılar. Sahip oldukları başarıyı bulmak için kendilerini geliştirmeleri ve bir lider olarak büyümeleri gerekiyordu. Bunların hepsine baktığımızda aslında sen de onlardan farklı değilsin!

Harika gruplar, ekipler veya takımlar, harika liderler tarafından yönetilir ve bu harika liderlerin hepsi liderlik yetenekleri için kesinlikle gerekli olan özellikleri paylaşır. Bu özellikler nelerdir şimdi onları açıklayalım.

İşte liderlik etme özellikleri:

 • Empati

Bir insanın sahip olabileceği en değerli özelliklerden biri, insanları anlama yeteneğidir. Başkalarının duygularını anlayabilenler, onlara yanıt verebilmek için daha donanımlıdır ve daha sonra ekiplerindekiler ile daha güçlü, daha sağlam ilişkiler geliştirir. Empati kurabilen liderler, çevrelerindekilerin desteğini daha kolay kazanarak çalışanlarının gözünde daha saygın hale gelebilirler.

 • Farkındalık

Öz farkındalık ve başkalarının eylemleri söz konusu olduğunda iç görü her zaman en iyi kararları vermenin anahtarıdır. Birisi sana açıkça söylemese bile veya hangi projelerin iyi gidip gitmediğini bilmese bile çalışanların nasıl hissettiği konusunda yeterli farkındalığa sahip olmak son derece değerlidir. İlk olarak sorunun farkında olmadan, onu düzeltebilmek imkansız olacaktır.

 • Dürüst olmak

Birinin güvenini zedelediğinde, nadiren o güven geri kazanılabilir. Bu hem günlük hayatımız içinde hem de profesyonel hayatımız içinde geçerli olan bir özelliktir. Büyük liderler, ne kadar zor görünse de her zaman şeffaflık düzeyini korular. Bu da onlara karşılığını almalarına olanak sağlar.

 • Kararlılık

Bugün toplumla ilgili en büyük sorunlardan biri, bizi çevreleyen o çok sayıda seçenek arasından seçim yapamamamız olmaktadır. Bu nedenle, böyle dinamik bir ortamda büyük liderlerin bizi taşımak için yeterli kararlılığa sahip olması zorunludur. Hızlı olmalı ve ihtiyaç duydukları verileri toplayarak eğitimli bir şekilde hareket halindeyken büyük kararlar verebilmelidirler.

 • İyimser olmak

Ne kadar kolay görünse de pozitif enerjiyi sürdürmek kolay değildir. İşler kötüye gittiğinde moral, bozulan ilk şey olmaktadır. Ancak her zaman iyi liderler onu geri çekebilenlerdir. Cesaret verici sözler söylemenin, takım ruhunu güçlendirmenin ve insanların yaptıkları şey hakkında kendilerini geliştirmeye devam edebilecek kadar iyi hissetmelerini sağlamanın zamanını biliyorlar.

İyi bir lider hangi özelliklere sahip olmalıdır?

İyi bir lider hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Başarılı liderler, kişisel ve profesyonel yaşamlarında aşağıda sıralamış olduğumuz beş liderlik özelliğini sergileyerek, diğerlerini harekete geçirmeye ve gelecekteki başarı için bir yol belirlemeye teşvik eder. İyi liderler bunun yanı sıra, bu niteliklerin olumlu etkisini güçlendirmek için temel davranışları düzenli olarak uygular.

 • Kendilerinin farkındadırlar.

Kendilerinin farkındadırlar ve kişisel gelişimi ön planda tutmaktadırlar. Etkili liderlerin duygusal zekalarını geliştirmeye odaklandıkları söylenmektedir. Bu kaliteyi geliştirmek için çalışan liderler daha uyumlu, esnek ve diğerlerinden gelen geri bildirimleri kabul etmektedir. Aynı zamanda etkili dinleyicilerdir ve değişime oldukça açıktırlar.

 • Başkalarını geliştirmeye odaklanırlar.

Bu liderlik kalitesi, etkili liderlerin bir bireyin veya grubun hazır, istekli ve belirli bir eylemde bulunup bulunamayacağına uyum sağladığını öne süren durumsal liderlik teorisinin ilkelerine dayanmaktadır.

 • Başkalarına ilham verirler.

Lider olmak, bir ekibin parçası olmak anlamına gelir ve iyi bir lider, birlikte çalışılan kişileri ellerinden gelenin en iyisini yapmak için motive edip onlara ilham verir. Bir ekip üyesinin cesaretlendirmeye veya rehberliğe ihtiyacı olduğunda, bunu teklif ederler. Bazen bir insanın ihtiyacı olan tek şey, dinleyecek ve anlayışlı biri olmaktır.

 • Durumsal farkındalık geliştirirler.

İyi bir liderin işareti, büyük resmi görebilen ve sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin edebilen kişidir. Bu, sıkı teslim tarihlerine sahip karmaşık projeleri ele alırken sahip olunması gereken değerli bir beceridir. Ön görme ve olası problemlerden kaçınmak için önerilerde bulunma yeteneği bir lider için paha biçilmezdir. Bu yetenek, başkalarının gözden kaçırdığı fırsatları tanımaya da yardımcı olur ve bu da kesinlikle tanınmayı sağlar. 

 • Kültürlerarası etkili iletişim kurarlar.

İyi liderler bireyler, iş bildirimleri, tüm şirket ve şirket dışındaki paydaşlarla net bir şekilde iletişim kurabilir. Giderek küreselleşen bir ekonomi içerisinden liderlerin farklı iletişim geleneklerini de kabul etmesi ve saygı duyması gereklidir.

Madde Madde Liderlik Özellikleri

Aşağıda bir liderde olması gereken özellikleri ve bunların açıklamalarını paylaşacağız:

 • Kararlı olmak.

Koşullar ne olursa olsun, en iyi ve en doğru kararı alabilme becerisine ve bu kararların altına imza atabilecek bir potansiyele sahip olunmalı.

 • Vizyon sahibi olmak.

Bu özelliğe sahip olan liderler geleceği önceden tahmin ederek, birlikte çalıştığı çalışanlarını da hedeflediği maksimum performansa yönlendirecektir. Aidiyet duygularını besleyerek, çalışanlarının kalıcı olmalarını sağlamaktadır.

 • Güvenilir olmak.

Güven, iyi liderlerin en önemli özelliği olmuştur. Güven çok zor kazanılan bir şeydir ancak çok çabuk kaybedilebiliyor. Bu duygu karşılıklı olmalıdır. Karşılıklı güvenin oluşmadığı iş ortamlarında iyi işler çıkamayacaktır.

 • Muhakeme becerisi gelişmiş olmak.

Liderler, fikirlerini şekillendirmek ve karar alabilmek için kişisel özelliklerinin getirdiği bilgi ve deneyimi bir araya getirmek amacıyla muhakeme yeteneği kullanırlar. Ön göremedikleri bir yolun olmadığını karar vererek doğru tercihler yaparlar.

 • Ekip ruhuna inanmak.

Liderler, farklı farklı inanç gruplarına, değer ve fikirlere sahip olan insanları bir amaç dahilinde ve birlik içerisinde çalışabilecekleri zemini hazırlamış olurlar. Hedefe ulaşmanın bir diğer özelliği ekip ruhu olduğuna inanmaktadırlar.

 • Eşitlik ve adalet duygusunu ön planda tutmak.

İyi bir lider her zaman çalışanlarına karşı eşit ve adil davranır. Aksi olduğu takdirde dışlanma duygusuna kapılmış çalışanlarının motivasyonu düşecektir ve işte verimliliğin düşmesine sebep olacaktır.

 • İyi bir rol model olmak.

Liderler, çevresindekileri gerek etkili iletişim becerisi ile gerekse bilgi ve sahip oldukları vizyon çerçevesinde etkileyen bir yapıya sahiptirler. Bu sahip oldukları değerler sonucunda çevrelerinde oldukça kuvvetli etkiler yaratırlar.

 • Empati kurabilmek.

Çalışanları ile empati kurabilen liderler, onları anlamaya çalışır ve ekipleriyle iş birliği içinde olurlar. Bu da o kişilerin enerjilerini doğru bir şekilde yönlendirebilmesini sağlar.

 • Bağlı olmak.

Liderler, çalışmalarına oldukça bağlıdır. Son derece işlerine bağlı olan liderleri en iyi açıklayan şey dışa dönük, her daim aktif ve coşkulu özelliklere sahip olmalarıdır.

 • Motivasyon sağlamak.

Liderlik, ekip halinde başarılı olma becerisidir. Ekibinin motivasyonunu sağlamak, onlara ilham kaynağı olabilmek liderliğin en temel görevlerindendir.

Liderlik Türüne Göre Sahip Olunması Gereken Özellikler

İyi bir lider nasıl olmalıdır?

Liderlik özelliklerinin değişik yorumlanmasıyla oluşan, kimi geleneksel kimi de modern düşüncede liderlik türleri vardır. Bunlardan en yaygın olanları paylaşacağız.

 • Etkileşimci: Modern liderlik grubunda olan bu liderlik özelliği ekipteki çalışanların ihtiyaçlarını ön planda tutan ve maksimum başarıyı hedefleyen bir liderlik türüdür.
 • Dönüştürücü: Modern liderlik grubundan bir diğeri olan bu tür gelişim ve dönüşüme odaklıdır.
 • Tam serbestlik tanıyan: Bu tür aslında liderlik anlamına ters bir türdür. Bu özellikteki bir lider topluluğa müdahalede bulunmaz.
 • Karizmatik: Toplumu kendi özel aurası ile etkileyen ve iletişimi oldukça kuvvetli olup ikna becerisi yüksek kişilerdir.
 • Vizyoner: Gelecekte hedeflediği işim ne olacağını, liderlerin vizyonu belirlemektedir.
 • Etik: Bu özellikteki bir lider topluluğun değerlerine uygun bir şekilde davranır ve ona uygun kurallar belirler.

Lider olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

Lider olabilmek birçok beceriyi içinde bulundurur. Kimilerine bakıldığı zaman liderlik onlar için doğuştan kazanılan bir yetenek olsa da aslında bu becerilerin geliştirilip, sonradan kazanılabilen birkaç yetenek ile lider olabilmek mümkündür.

Aşağıda sıraladığımız bu özellikler iyi bir lider olabilmek için gerekli olan özelliklerdir:

 • Dürüst ve adaletli olmak
 • Etkili iletişim becerisi
 • İlham verebilme
 • Kararlı olabilmek
 • Daima yeni fikirlere açık olmak
 • İnovasyon becerisi
 • Ekip çalışmasına önem vermek
 • Sorumluluk alabilmek

Liderlik öğrenilebilir mi? Liderlik özelliklerini nasıl kazanabilirim?

İçeriğimizde de açıklamış olduğumuz liderliğin doğuştan gelen becerilerin dışında sonradan geliştirilebilen ve sonradan kazanılabilen yetenekler doğrultusunda iyi bir lider olabilmek mümkün olmaktadır. Çoğu insan bunun doğuştan kazanılan bir yetenek olduğunu düşünmektedir. Ancak geçmişten günümüze başarılı liderlere baktığımız zaman onların iyi kötü bütün tecrübeleri doğrultusunda maksimum hedefe ulaşabilmişlerdir. Üzerinde çalışılabilen ve zamanın da etkisiyle gün geçtikçe daha fazla geliştirilen özelliklere sahiptir. O yüzden lider olabilmek için gerekli olan tüm özellikler sonradan da kazanılabilir diyebilmekteyiz.

Liderlik özelliklerini nasıl kazanabilirim? 

Eğer bu soruyu kendine sormaktaysan, liderlik eğitimi sana oldukça fayda sağlayacaktır. Bu konuda kendine ek olarak farklı faydalı kitaplar edinmeni sağlayacak liderlik kitaplarını da inceleyebilirsin. Ayrıca, çalışma hayatında liderlik vizyonunu geliştirip katkı sağlayacak liderlik eğitimi - CEO Leadership eğitimine sahip olabilirsin.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.