Şirketleri Keşfet Ezgi Pür

Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır? Ne Kadar Sürer?

Yeni CV örneklerini incele

Markaların en önemli özelliği, bir şirketi diğer birçok farklı şirketlerden ayırmış olmasıdır. O zaman tüketiciler ürün ya da hizmet arasında tercih yapmaları durumunda marka ön plana çıkartılıp, değerlendirme yapmaktadır ve tercih ettiği markayı seçmektedir. Ticari markaların temel görevi, satıcı tarafından sağlanmış mal ve hizmetleri diğer satıcılar tarafından sağlanmış olanlardan farklı olabilmektedir. Bir ticari marka sadece satıcıları tanımlamakla kalmayıp, bunun yanında tüketicilere markayı taşıyan mal ve hizmetlerin diğer tüm kaynaklardan ayırt edilebilen farklı kaynaktan geldiğini ilettiği için şirketlerin önemli bir unsuru olmuştur.

Gördüğümüz üzere marka bu konuda önemli bir noktadır ve markaların önemi marka tescilini de önemli hale getirmektedir. Bunun yanı sıra markalar yalnızca şirket açısından önemli değildir. Buna bir de tüketici açısından bakmamız gerekiyor. Tüketiciler tarafından da marka olanı tercih etmelerindeki en temel sebep, tercih ettikleri markanın güvenilir olması, devamlı olarak satın alabilme düşüncesinin oluşması ve sürekli karşılarında onlar ile iletişim halinde olacak birilerinin muhatap olmasıdır. Böylelikle markaların tüketici tarafından önemi çoktur. Ancak marka tescili içinde işletme açısından önemi bir o kadar fazladır.

Peki, hem şirketler hem de marka açısından önemli olan bu marka tescili nedir, başvurusu nasıl yapılır ve ne işe yaramaktadır? Bu içerikte sizlere marka tescilini detaylıca açıklayacağız.

Marka tescili nedir?

Marka tescili alma sırasında yapılması gerekenler

Bir markanın kime ait olduğunu belgelendirme durumuna marka tescili denilmektedir. Markalar, işletmelerin devamlılığı açısından önemi bulunur. Bunun devamlılığının sağlanması kadar markaların korunabilmeside bir o kadar önemlidir. Bu sebeple marka tescilinin önemini kavrayabilen birçok kurum ve şirket marka tescili için başvurularda bulunur.

Markaların belgelendirilmesinin ve korunmasının sebebi işletmelerin varlığını markalarının temsil etmesidir. Ayrıca, markaların tüketiciye en kısa yoldan ulaşıyor olmasıdır diyebiliriz. Bu sebeple şirketler için önemi fazla olan haklar korunmalıdır. Bununla ilgili tüm haklar yasal bir şekilde garantiye alınmalıdır. Bu noktada ise marka tescili devreye girmektedir. Markanın hak sahibinin koruma altına alınmasını sağlamaktadır. Şirketlerin her türlü kurumsal kimliğine zarar verecek, halk tarafından tanınan bir markanın kopyalanmamasını için kapsamlı araştırmalar sonucunda üzerine fazlaca düşünülmüş ve alınması gerekli olan belgedir. Marka tescili bunların yanı sıra şirketlerin kurumsal kimliğine zarar verecek her türlü durumda önüne geçilebilmesini sağlamak açısından da önemli bir boyuttadır.

Marka tescili şirkete çok büyük bir değer katacaktır. Markaları kullanmak için tescil ettirmek zorunlu olmasa bile tescil ettirmek sizin yararınıza olacaktır. Başkalarının işletmenize benzer bir şekilde ya da aynı markayı benimseyerek kendi mal ve hizmetlerini tıpkı sizinki gibi tanıtmaya kalkar ise işletmenin itibarı zedelenebilir.

Marka tescili neden önemlidir?

Bir markanın korunması açısından marka tescili genel hukuk korumasının sağlayamadığı bir çok fayda sağlamaktadır:

 • Marka sahibinin markasını tescil ettikten sonra kendi markasına benzer veya aynı markayı başkalarının izni olmadan kullanmasını engelleyecek haklara sahip olmaktadır.
 • Markanın gerçek sahibi ve kalitesi hakkında bir algı oluşturur.
 • Marka tescili yapıldıktan sonra markaya zarar verecek kuruluşlara dava açabilir. Bunun yanı sıra tazminat talep edebilir. Markayı başka kişilerin kopyalamasını ve kullanmasını engeller.
 • Marka tescili yapılması markaya özerklik hissi verir.
 • Şirketin rekabete karşı uygun bir şekilde korunmasını sağlar.
 • Bir şirketin ismini değiştirmek zor ve maliyetli bir iş olabilir. Şirketiniz için başarılı bir itibar oluşturduktan sonra, yeniden adlandırılan markayı tekrardan inşa etmek önemli olacaktır. Bir logo, sembol veya isim tescilli olmadığında başka bir şirketin onu tescil ettirmesi, belki de şirketinizin mevcut kimliği altında faaliyet içerisinde bulunması gibi önemli zorluklar karşınıza çıkacaktır. Bu konuda marka tescili yaptırmak önemlidir.

Bunların yanında, bir markanın taklit edilmesi durumunda zarar görecek olan markanın asıl sahibi olan işletme olacaktır. Ticari markanızı tescil ettirmezseniz bunu başka birileri yapabilir. Bu durumda hem güveni zedelenecek hem de şirketin gelir durumunuda olumsuz yönde etkileyecektir. Bu işinizi ve üstlendiğiniz herhangi bir ürün veya hizmet geliştirmeyi hemen riske sokacaktır.

Marka tescili işte bu gibi durumların önüne geçilebilmesini sağlayan bir araçtır. Tescilli bir ticari markayı güvence altına almak, markanızı korur ve birinin benzer şekilleri kullanmasını ve işinizden geride kalmasını önlemek için size çeşitli araçlar sağlayacaktır. Tescil sayesinde planlamış olduğunuz ticari fikirlerinizin başkaları tarafından izinsiz olarak kullanmalarını engeller ve koruması sağlanmış olur. Markanıza tescil yaptırarak şirketiniz için güzel bir itibar sağlamış olursunuz. Böylece markanızı tescil ettirerek ürünlerinizi bu şekilde tanıtmanız müşterilerinize de güven verecektir.

Marka tescili nasıl yapılır?

Online marka tescili için bu adımları takip edin

Markanızı tespit ettikten sonra benzerlik araştırmasını yapabilirsiniz. Benzerlik araştırmasının peşinden markanızın hangi mal ve hizmetler için kullanacağınızın da tespitini oluşturduktan sonra markanızı tescil etmek için başvuruda bulunabilirsiniz.

İhtiyacınız olan koruma türünün aslında ticari marka koruması olduğunu belirttikten sonra ki adın genel başvuru kayıt dönemi olacaktır. Bunun için koruma altına almayı istediğiniz markanızı Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla yapılmakta olan başvuru öncelikle iki türlü gerçekleşmektedir:

 1. Bireysel olarak yapılan başvuru
 2. Atanılan bir vekil tarafından yapılacak başvuru

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sizden istediği belgeler olacaktır. Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayıp teslim etmeniz gerekmektedir. Belgelerinizi kuruma eksiksiz bir şekilde teslim ettiğinizden itibaren başvurunuz kesinlikle onaylanır ve markanız koruma altına girmiş olur. Belgelerinizde bir eksiklik olma durumunda ise kurum size 2 aylık bir ek süre tanıyacaktır. Bu süre içerisinde belgelerinizi tamamlayıp teslim etmeniz gerekli olacaktır. Aksi takdirde belgeleri tamamlayamazsanız başvurunuz maalesef iptal olacaktır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunuz eksiksiz ve usule uygun olduğu görülmüş olur ise Resmî Marka Bülteni aracılığıyla orada yayınlanacaktır. Bundan sonraki aşamada ise diğer üçüncü kişilerin görüşleri ile tekrar inceleme süreci başlatılır. Bu süreç içerisinde itiraz edilmemiş olan başvuruların tescil işlemi tamamlanır ve sicil kayıtları oluşturulur. Son adımda ise oluşturulan sicil kaydı ile birlikte Marka Tescil Belgesi başvurunun sahibine teslim edilir. Böylece süreç tamamlanmış olacaktır.

Fakat Türkiye’de tescilli olan marka sadece Türkiye’de koruma sağlayacaktır. Diğer ülkelerdeki markalar ile benzer veya aynı kullanımına engel olmayacaktır. Böyle bir durumda marka sahipleri açısından o ülkelerde ileride yapabilecekleri yatırımlar açısından tehdit oluşturacaktır. Bunun içinse marka sahiplerinin uluslararası marka tescil sistemine geçmesi gerekmektedir. Markanın tescil edilmesi gerekli olan yabancı ülkenin tescil organında tescil ettirmesi yerince olur. Ancak tescil istenen yabancı devlette marka benzeri veya aynı olan marka başvurusu reddedilecektir. Bu yüzden markanın iyice araştırılması daha sonrasında ise uluslararası tescil için başvuruda bulunulması daha doğru olacaktır. Sonuç olarak uluslararası marka tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu tescilinden farklı ve daha maliyetli uzun zaman alacak bir işlemdir diyebiliriz.

Marka tescili sorgulama nasıl yapılır?

Marka tescili başvurusunda bulunmadan önce detaylıca bir araştırma yapmak gereklidir. Bu araştırmanın önemi eğer markanızın benzeri başka bir marka var mıdır? ya da uluslararası tescil yapacaksınız, tescil başvurusu yapacağınız ülkede markanızın benzeri veya aynı markadan var mıdır? gibi sorulara cevap olacaktır. Bunların tespit edilmesi oldukça önemlidir. Marka sorgulaması yapılmadığı takdirde benzer marka tespit edildiğinde sizin başvurunuz direkt olarak kabul edilmeyecektir.

Türkiye’de markaların tescilini sağlayan yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Yapılan bütün marka tescil başvuruları bu kurumun veritabanı içerisindedir. Yani başvuru yapmayı düşündüğünüz markayı bu kurumun veritabanında sorgulayarak daha önce markanın tescil edilip edilmediği konusunda bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayrıca isterseniz sorgulamayı düşündüğünüz markaya ait olan görsel tasarım, logo gibi çalışmaların yapılıp yapılmadığını da sorgulama ekranında bulabilirsiniz. Bu sayede markanızı sorgulayarak markanızı güvence altında tutmuş olacaksınız.

Marka tescili için gerekli belgeler nelerdir?

Markanızın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'nun istediği belgeler olacaktır. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gereklidir. Marka tescili için gerekli olan evraklar şunlar olacaktır:

 • Eğer başvuru yapacak kişi tüzel kişi ise faaliyet belgesi, vergi levhası, marka örneği ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu gereklidir.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise T.C kimlik numarası, eğer varsa vekaletname, marka örneği ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu gereklidir.
 • Marka tescil belgesi için başvurusu yapılacak malların veya hizmetlerin listesi gereklidir.

Marka tescili yapmak ne kadar sürer?

Türkiye’de marka tescil başvurusu için 2016 yılından itibaren başvurunun tescil edilme süresi ortalama olarak 6-7 ay arasında sürmektedir. 2016 yılı öncesinde bu süre daha fazla olarak 10-12 ay sürmekteydi. Bu sürenin azalmasındaki en büyük etken uzmanların ortalama marka tescil dosyalarını daha kısa süreler içerisinde incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreç sonrasında marka başvurunuzda bir eksikliğin olmaması takdirde 1-2 ay içerisinde olumlu/olumsuz bir sonuç verilecektir. Eğer verilen karar olumlu olursa yani 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'nun içeriğine göre 2 aylık ilan süresinde askıya çıkacaktır. İtiraz edilmediği sürece markanın tescil yazısı çıkmış olacaktır. Marka tescil noksan ödemeleri için 2 aylık yasal süresi bulunmaktadır. Yasal süresi haricinde yapılan ödemeler için bir hak talep edilmemektedir. Yapılacak ödeme tebliğ olan gün başlamakta ve ödemeyi ne zaman yaparsanız, belgenizde o zaman size gönderilecektir.

Markanın koruma süresi toplam 10 senedir. Markaların süresi sona erdiği takdirde tekrar yenilenebilir. Bu yenileme süresi eğer 10 senenin bitiminden 6 ay önce yapılır ise ödenecek olan harçta düşük olacaktır. 10 seneyi 6 ay geçen müracaatlarda mümkündür ancak onlarda yatırılacak ücretlerin miktarı fazla olacaktır.

Marka tescili başvurusu reddedilirse tekrar başvuru yapılabilir mi?

Marka sahiplerinin marka tescili başvurusu bazı durumlarda reddedilmektedir. Bu durumları mutlak ve nispi red olmak üzere iki grupta açıklayabiliriz. Mutlak red sebepleri, marka tescili aşamasında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından markanın tescil durumunu engelleyen daraltıcı sebeplerdir. Nispi red sebepleri ise herhangi bir marka üzerinde başka bir kişinin herhangi bir hakkının bulunması ve bu durum markanın tesciline engel olan durumlar olarak adlandırılır. Peki, bu tescil reddedilmesi sonucunda marka sahipleri tekrardan başvuruda bulunabilirler mi?

Red kararlarına belirlenen gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra bu karara itiraz etmek mümkün olacaktır. Vekaletnamenin eksik olması, imzaların atılmasının unutulması vs. gibi nedenler olduğunda ise reddedilen başvuruların mahkeme ile itiraz yolu her zaman açık olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu yol ile itiraz için alanında uzmanlaşmış patent kurumlarıyla birlikte çalışılması gereklidir. Eksiklerin giderilmesinin ardından tekrardan yenilenecek tescil başvurusu peşine Marka Tescil Belgesi Başvurusu yaparak ve bu başvurunun kabul edildiği üzere belgeyi alabilmek mümkün olacaktır. Bunun sonucunda ise marka, kurumların, işletmelerin kamuoyu içerisinde tanınmasını sağlayan önemli bir özellik olduğundan yasalar aracılığıyla da markanın korunmasını sağlaması şarttır.

Önceden de belirttiğimiz gibi; marka, bir şirketin mal veya hizmetlerini diğer şirketlerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilen bir işarettir. Siz de marka tescili yaptırarak markanızın fikri mülkiyet haklarını koruyabilirsiniz.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.