İş Hayatında Başarı Çağla Dilmen

Olağanüstü Bir Şekilde Motive Olan Girişimcilerin 8 Özelliği

Yeni CV örneklerini incele

Para kazanmaktan daha önemli şeylerle motive edilmiş yaşamlar; bir iz bırakmak için yaşarlar. Para ancak yüzeysel ve anlamsız bir hale gelmeden bu kadar motive edici olur. Motive olma hissi; derinden gelen anlayışla bir amaç ve ne hissettiklerinin, görüşlerinin ve amaçlarının dışa vurmaya zorlanmasıdır. Bu derinden gelen his motivasyonlarının yakıtıdır hepsini bir kenara koyarsak e-motion hareketteki enerjiyi işaret eder.

    1. Tüm sorumluluğu üzerine almak 

Bir toplumda bahaneler üretmek kolaydır çünkü insanlar çocukluklarından hükumetin başarısızlığına kadar her şeyi bahane olarak kullanırlar, bu insanlar kendi başarı veya başarısızlıkları için başka herhangi birinin sorumlu olma düşüncesini reddederler. Fazla motivasyona sahip bu kişiler güçlerini, koşulların getirdiği olaylarda dahi dışarıdaki insanlara asla vermezler.

Motivasyona sahip bu kişiler sürekli tekrarladıkları ‘bana bağlı’ düşüncesine göre yaşarlar. Diğer düşüncelerin kendi gerçeklikleri haline gelmemesi gerektiğini ve başarılarının geleceğini kendi yaptıkları seçimlerle tamamen ellerinde olduğunu fark ederler. Tamamen sorumluluk sahibi olma düşüncesi göz korkutucu görünebilir ama ürkütmekten çok yüksek motivasyona sahip insanlar bu baskıyı ilham verici bulurlar. Tabi ki hayatta bazı kontrol edemeyeceğimiz durumlar olabilir; doğa, geçmiş ve diğer insanlar ama bu sebepten dolayı kişiler düşüncelerini, duygularını, seçimlerini ve hareketlerini yönetmek için tam sorumluluk alırlar.

    2. Açık bir amaçla yaşamak

Yüksek motivasyona sahip insanları diğerlerinden ayıran anahtar unsur bu insanların hayatlarını farkında olarak yaşamalarıdır. İnandıkları şeyi yaparlar ve bu dünyaya gelmelerindeki amacı gerçekleştirdiklerine inanırlar. Amaçlarını bilip bu amaca mahsus yaşarlar. Hayatta bir amacı olduğunu hissetmek tamamen gelişmiş bir insan olmak için en önemli elementlerden biridir. Fazla motive olan bu insanlar en çok sevdikleri şeyi yaparken kendilerini canlı hissederler.

Bir amaca bağlı yaşadıklarından dolayı bütün hayatları yeteneklerinin tamamını kullanarak işlerini doğru yapma üzerine kuruludur. Sevdikleri şeyi yaparlar ve işleri bunu gösterir. İnançları, kanıları güçlü olduğu kadar açıktır da. Bu hayatlarına partner olarak doğru insanları almaları konusunda yardımcı olur. Başka insanların hayatlarına değer katmak isterler ve niyetleri açık olduğundan dolayı para sorun haline gelmez.

     3. Ödün vermeye gönüllü olmak

Yüksek motivasyona sahip insanlar istedikleri başarıya ulaşmak için ödeyecekleri bedeli çok nadir sorgularlar. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en büyük fark hedeflerini gerçekleştirmenin nelere mal olacağını bulmaktır. Başarılı insanlar hayallerini gerçekleştirmek için olan girişimlerinde acımasızdırlar ve yapmaları gereken şeye harcayacakları çaba veya zaman için şikayet etmezler. Başarılı insanlar yaptıkları şeyin sebepleri konusunda net olular. Sebepleri motivasyonlarını sürdürmek konusunda daha derin bir anlam sağlar. Pratikte eğer bedelini öderlerse hayattan istedikleri her şeye sahip olabileceklerini anlarlar.

    4. Odaklanmış olmak

Hepimizin hayatı görevler, mesajlar, e-postalar, çocuklar ve partnerlerimizin zamanımız için rekabet etmesiyle yüklenmiş durumda. Bu yüzden başarıya ulaşmak için odaklanabilmek çok önemlidir. Sevgi başta olmakla beraber bunların hepsi önemlidir bu sebepten odaklanabilen insanlar öncelikleri konusunda net olurlar. Yolun sonundaki başarıya ulaşmak için zamanlarını nereye ve nasıl yatırım yapmaları gerektiğini bilirler. Tutkularına odaklanırken aynı zamanda ihtiyaçları olan desteği; zamanlarını buna göre organize ederek sürdürebilirler.

Motive olmuş insanlar odaklanmalarını sürdürebilmek ve daha geniş bir amaca doğru gitmek için destek grupları oluştururlar. Tekrar belirtmeliyim ki motivasyon bulaşıcıdır, kim olduğu, aşkla veya iş ortaklığıyla ilgili olup olmadığı fark etmez herkes kendi yolculuğunun odak noktası haline gelir. Yüksek motivasyona sahip bu insanlar hedeflerine tutkularında yanında olanları da dahil ederek yakın dururlar ve bir mücadele yaratırlar.

Zamanlarının önemli bir miktarını odaklanarak ve hayallerindeki büyük resmi gerçek hale getirmek için harcarlar. Her alışkanlık gibi odaklanmak da pratik yaptıkça daha kolay hale gelir.

    5. Uzman haline gelmek

Yüksek motivasyona sahip insanlar alanlarında coşku ve tutkuyla çalışırlar. Herkesten daha çok bilirler ama bilmek için olan bu sürekli arayışları devam eder. Bu insanların çoğu amaçlarını paylaşmak için kendilerine en uygun olan platformu kullanırlar bu rehberlik, danışmanlık, yazmak, konuşmak, öğretmek, blog yazmak, televizyon veya radyo olabilir. Bilgiyi olabildiğince insanla paylaşabilmeye önem verirler. Son derece motive olmuş bu kişiler eğitime, insanların öğrenmesi gerektiğine ve öğrenmeyi sevmeye inanırlar.

    6. Yazılı ve sözlü haritalar

Yüksek motivasyona sahip insanlar hayallerini yazılı hale getirirler. Bunu yaparak bir eylem planı oluştururlar bu eylem planı onları gitmek istedikleri yola koyar. Yazılmayan hedeflerin genelde gerçekleştirilemediklerini farkındadırlar. Hedefler yazıldığı zaman imzalanmış bir kontrat gibi geçek hale gelirler. Hedefleri sadece yazılı hale getirmek değil aynı zamanda yüksek motivasyona sahip bu insanlar ‘kendi kendilerine öneri’de de bulunurlar ve hedeflerini her gün yüksek sesle okurlar. Onlarla konuşmak bilinçaltlarını tekrar programlamalarını sağlar ve büyük resimlerine tekrar yönlendirilirler. Hedefleri hakkında iletişime geçtiklerinde hedefleri gerçek hale gelir ve bu hedeflerine karşılık daha derin bir inanç geliştirirler ve buna bağlı olarak onları gerçekleştirmek için motivasyonlarını arttırırlar.

    7. Devam ettirmek

Tutku azmi getirir. Kulağa basit gelebilir ancak yüksek motivasyona sahip insanlar başarmaları gerektiğini düşündükleri şey için gerçek bir tutkuya sahiptirler çünkü bundan fayda sağlayabilecek insanlar üzerindeki değerini görebilirler. Bu sebeple görevlerinin amaçları derinleştikçe dünyaya değer katma potansiyeli olur, durma veya vazgeçme düşünceleri asla göz önünde bulundurulmaz. Yüksek motivasyona sahip insanlar ne istediklerine dair belli bir görüşe tutunurlar ve bu görüşü hüsrandan, şüpheden, kafa karışıklığından, reddedilmekten ve başarısızlıktan korumak, kurşun geçirmez hale getirmek için ellerinden geleni yaparlar. Başarıya giden yol kolay değildir ancak zorlu olması da gerekmez. Yüksek motivasyonlu insanlar görevleri için yaşarlar ve bu yolculuklarının her aşamasını faydalı ve işe yarar kılar.

    8. Gecikme

Yüksek motivasyona sahip insanlar zamanın kısıtlı olduğunu bilirler. Yaşayacakları ve hayallerini dışarıya vuracakları bir sonsuz olmadığını anlarlar. Saatler geçiyor;  zaman şimdi; herhangi bir mola yok er ya da geç kendi numaraları çağırılacak. Motivasyonlu insanlar bunu farkındadır ama bunu olumsuz ya da depresif bir şey olarak görmek yerine bunu enerjik ve olabildiğince tutkulu bir şekilde istedikleri şeyin peşinden gitmek için kendilerini teşvik etmekte kullanırlar.

Başarı normal bir şeydir ancak yüksek motivasyona sahip insanlar için bu harika bir şeydir ama daha da önemlisi bu insanların bir etkiye sahip olmasıdır. Derin duygusal bir bileşenle kendilerinden daha geniş bir kitleye hizmet etmek amacıyla hareket ederler. Başkaları üzerinde etkiye sahip olmak amaçlarını mücadele etme arzusuna çevirmeyi sağlar. Bu sebepten acı çekmeye, fedakarlıkta bulunmaya başarıları değer kattıkça başarmaya isteklidirler. Kendi hayatlarını ve başkalarının hayatlarını geliştirmekte özgür olmak bu insanların en öncelikli motivasyonudur. Kısıtlanmadan yaşamayı, amaçlarını ifade etmeyi ve onları yerine getirmeyi arzu ederler. Bu derinden hissedilen amaç motivasyonlarını harekete geçiren şeydir. Büyük bir değeri miras bırakmayı isterler.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya ücretsiz üye ol!