Yeteneklerini Geliştir Toptalent

Problem Çözme Becerisi Nedir? Problem Çözme Becerileri Nasıl Geliştirilir?

Yeni CV örneklerini incele

Hepimiz zamanımızın çoğunu hem işte hem de özel hayatımızda sorunları çözmeye harcıyoruz. Bu sorunlardan bazıları küçük olduğu için bunları kendimiz hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Ancak diğerleri işbirliği, yaratıcılık ve çözmek için önemli miktarda çaba gerektiren karmaşık zorluklar olabiliyor.

İş yerinde karşılaştığımız sorun türleri büyük ölçüde içinde bulunduğumuz şirketelere ve yaptığımız işlere bağlıdır. Problem çözme becerileri kariyerin için vazgeçilmezdir. Bilgisayarlar matematiksel problemleri kolay ve hızlı bir şekilde çözebilirken, iş yerinde insani nüans gerektiren çok sayıda konu var.

Ancak karşılaştığımız sorunlar ne olursa olsun, bunlarla etkili bir şekilde mücadele etmenin bazı ortak yolları da var. Ve hepimiz güçlü bir problem çözme becerileri seti oluşturarak özgüvenimizi ve başarılı olma yeteneğimizi artırabiliriz.

Problem çözme nedir?

Problem çözme, sorunları tanımlama ve mümkün olan en iyi çözümleri uygulama sanatıdır. Problem çözme becerilerini yeniden gözden geçirmek, işinin performansını artırmak, yalın başarıya ulaşmak veya profesyonel potansiyelini ortaya çıkarmak için eksik parça olabilir.

Yakın bir zamanda yapılan Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre iş dünyası liderlerinin %94'ü çalışanlarının iş başında yeni beceriler edinmesini bekliyor. Geleceğin çalışanlarında en çok aradıkları mesleki becerilerden biri de problem çözme yeteneğidir. Sorun çözme çoğu iş tanımının bir parçasıdır, elbette. Ancak herkes bunu tutarlı bir şekilde yapamaz.

Problem çözme becerileri nelerdir?

Problem çözme becerileri, sorunları tanımlama, beyin fırtınası yapma, cevapları analiz etme ve en iyi çözümleri uygulama yeteneğidir. İyi problem çözme becerilerine sahip bir çalışan hem kendi kendine başlayan hem de işbirlikçi bir ekip arkadaşıdır; bir sorunun kökenini anlamada proaktiftir ve nasıl ilerleyeceğine karar vermeden önce çok çeşitli çözümleri değerlendirmek için başkalarıyla birlikte çalışır.

Yani problem çözme, bir çözüme ulaşmak için birden fazla beceri gerektirir. Aşağıda yer alan becerilerin hepsi, şirketlerin şu anki ve gelecekteki iş yerlerinde arzu ettikleri hayati mesleki becerilerdir.

 • Karar verme
 • İletişim
 • Araştırma
 • Analitik düşünme
 • Yaratıcılık
 • Aktif dinleme
 • Soğukkanlılık
 • Eleştirel düşünme
 • Detaylara dikkat
 • Devamlılık

Karar verme

Problem çözmede başarılı olmak istiyorsan, karar verme becerilerini geliştirmen gerekir. Hangi verilerin ilgili olduğu, görevlerin kime devredileceği ve hangi çözüm önerisinin en iyi seçenek olduğu gibi önemli kararlar alınmadan hiçbir sorun çözülemez.

İletişim

Etkili iletişim becerileri sürecin her adımı için gereklidir. Hem sorunu hem de nihayetinde çözümü iş arkadaşlarına ve yönetime net bir şekilde açıklamalısın. Sorunun kaynağını belirlemek için doğru soruları nasıl soracağını bilmen gerekir ve başarılı beyin fırtınası oturumları için ekip çalışması hayati önem taşır.

Araştırma

Bir sorunun kaynağını bulurken, o sorunla ilgili gerekli tüm verileri bulmak için araştırma becerilerine ihtiyacın olacaktır. Bu, önemli belgeleri, ekip üyeleriyle yapılan görüşmeleri ve bilgisayar dosyalarını içerebilir. Araştırma becerileri, diğer şirketlerin benzer sorunları nasıl ele aldığını keşfetmek gibi potansiyel çözümler ararken de yararlıdır.

Analitik düşünme

Araştırma sana çok fazla veri sağlayabilir, ancak analitik düşünme becerilerin hangi veri ve kaynakların sorununla ilgili olduğuna karar vermene yardımcı olur. Analiz etme yeteneği, anormallikleri bulmana, bir sorunun ne zaman başladığını ve neden kaynaklandığını belirlemene yardımcı olur.

Yaratıcılık

Mantık ve analiz seni bir çözüme yönlendirebilir, ancak özellikle daha karmaşık sorunlar için her zaman yeterli değildir. Yaratıcılık becerileri, bir soruna beklenmedik açılardan bakmak, başkalarının göremeyeceği kalıpları ve olasılıkları görmek, sorunları çözmek için yeni yollar düşünmek için gereklidir.

Aktif dinleme

İş yerindeki hatalar, bir çalışanın yeterince dikkatli dinlememesi nedeniyle ortaya çıkabilir ve aynı şey bu hatayı düzeltmeye çalışırken de geçerlidir. İş arkadaşlarının bir sorun hakkında sana anlattığı her ayrıntıyı özümsemek için aktif dinleme becerilerine ihtiyacın olacaktır. Açıklığa kavuşturmak için sorular sor ve kendininkinden farklı bakış açılarına açık ol.

Soğukkanlılık

Acele ettiğimizde ve stresli olduğumuzda genellikle en iyi şekilde düşünemeyiz, bu nedenle işler ters gittiğinde soğukkanlılığını korumak çok önemlidir. Duygusal olmak yerine sakin, odaklanmış ve mantıklı kalabilmek, sorunları daha hızlı ve doğru bir şekilde çözmene yardımcı olacaktır.

Eleştirel düşünme

Eleştirel düşünme becerilerini mükemmelleştirmek için biraz pratik yapman gerekebilir. Bir sorunun nedenini bulmaya çalışırken tamamen objektif olmalı, benmerkezci düşünmekten ve kişisel önyargılardan kaçınmalısın. Eleştirel düşünürler her zaman kendi düşünce veya eylem hatalarını tespit etmeye istekli ve muktedirler.

Detaylara dikkat

Küçük hatalar bazen büyük sorunlara yol açabilir ve genellikle neyin yanlış gittiği hemen belli olmaz. Bir belgenin, programın, konuşmanın veya başka bir durumun her bir ayrıntısına dikkatle odaklanabilen bir kişi, hatayı bulacak olan kişidir. Bu sorunlara çözüm bulmanın ilk adımıdır.

Devamlılık

Başarılı girişimcilerden ilham verici alıntılardan oluşan her koleksiyonda ortak tema sürekliliktir. İşinde çözmen gereken bir sorun olduğunda, sürecin her adımını takip etmelisin. Örneğin, bilgisayar kodunun her satırını incelemek günler sürebilir, ancak sabır ve devamlılık çözüme ulaşmanın tek yoludur.

Problem çözme aşamaları nelerdir?

Etkili problem çözme, sabırlı olmayı, başarısızlıklardan ve başarılardan ders çıkarmaya istekli olmayı gerektirir. Bu nedenle, bir sorunu çözmek için gereken adımlar sorunun niteliğine göre değişebilir; ancak sana problem çözme adımları hakkında temel bir fikir vereceğiz.

Problemi tanımlama.

Problem çözmenin ilk adımı sorunu net bir şekilde tanımlamak, kapsamını ve sonuçlarını anlamaktır. Bunu başarmak için, çözülmesi gereken sorunu, belirtilerini ve temel nedenlerini net bir şekilde tanımlamak gerekir.

Bilgi toplama.

Sorun tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım sorunla ilgili veri ve bilgi toplamaktır. Bu, sorunu daha iyi anlamak ve ilgili bilgileri toplamak için araştırma, görüşme, anket ve diğer yöntemleri içerebilir.

Çözüm üretme.

Bir sonraki adım, soruna yönelik çeşitli yaklaşımları düşünmek ve potansiyel çözümleri tartışmaktır. Bu, yeni fikirler ve bakış açıları geliştirmek için başkalarıyla birlikte çalışmayı ve çeşitl problem çözme stratejilerini dikkate almayı içerebilir.

Çözümleri değerlendirme.

Olası çözümler üretildikten sonra, bir sonraki adım bunları değerlendirmek ve en iyi hareket tarzını belirlemektir. Bu, her bir çözümün potansiyel sonuçlarının analiz edilmesini, ilgili kaynakların ve sınırlamaların göz önünde bulundurulmasını ve en iyi seçeneğin belirlenmesini içerir.

En iyi çözümü seçme.

En iyi çözümü seç ve değerlendirmeye dayalı olarak uygula. Bu, gerçekleştirilecek görevleri, gerekli kaynakları ve tamamlanma zaman çizelgesini belirleyen ayrıntılı bir uygulama planı gerektirir.

Sonuçları kontrol etme.

Son adım, sonuçları kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Bu, çözümün ilerlemesinin izlenmesini, etkilerinin değerlendirilmesini ve en iyi sonucu elde etmek için uygun değişikliklerin yapılmasını içerir.

Problem çözme teknikleri nelerdir?

Problem çözme teknikleri, problemlerin tanımlanması, analiz edilmesi ve çözülmesi için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan çerçevelerdir. Aralarından seçim yapabileceğin birkaç teknik ve her birinin kendine özgü güçlü-zayıf yönleri var. İşte uygulayabileceğin o problem çözme teknikleri:

Bilimsel Teknik

Bilimsel teknik, gözlem, sorgulama, teori oluşturma, test etme ve sonuçların değerlendirilmesini içeren organize ve pratik bir problem çözme yöntemidir. Yeni bilgi ve teknolojiler yaratmak için bu model mühendislik ve bilim alanlarında sıklıkla kullanılır.

Tasarım Odaklı Düşünme Tekniği

Tasarım odaklı düşünme tekniği, kullanıcının ihtiyaçlarını anlamayı, sorunu tanımlamayı, çözümler üretmeyi, prototip oluşturmayı ve bunları test etmeyi içeren kullanıcı merkezli bir problem çözme yöntemidir.

Bu teknik, ürün tasarımı, yazılım geliştirme gibi kullanıcı merkezli yöntemlerin önemli olduğu sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yaratıcı Problem Çözme Tekniği

Yaratıcı problem çözme tekniği, problemleri çözmek için sorunu tanımlamayı, fikirler üretmeyi, çözümler oluşturmayı ve daha sonra bu çözümleri uygulamaya koymayı ve değerlendirmeyi gerektiren kapsamlı bir yöntemdir.

Bu yöntem, eğitim, iş dünyası ve yaratıcı problem çözmenin önemli olduğu diğer alanlar da dahil olmak üzere sektörlerde düzenli olarak kullanılmaktadır.

Polya'nın Problem Çözme Tekniği

Polya'nın problem çözme tekniği, sorunu analiz etmeyi, bir strateji geliştirmeyi, planı uygulamaya koymayı ve sonucu değerlendirmeyi içeren dört aşamalı bir yöntemdir.

Matematik ve fen derslerinde kullanılan bu teknik, kullanımı kolay ancak güçlü bir problem çözme yöntemi olarak görülmektedir.

Sistematik Problem Çözme Tekniği

Bu teknik, karmaşık problemleri yapılandırılmış ve sistematik bir şekilde ele almak için iş dünyasında ve yönetimde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Problem çözme becerileri nasıl geliştirilir?

Ölçülebilir sonuçları takip etmekten zihin haritalarını denemeye kadar, iş aramana ve kariyerine fayda sağlamak için daha çözüm odaklı olmana yardımcı olabilecek çeşitli bilgiler var.

İşte problem çözme becerilerini geliştirmek ve öne çıkarmak için 10 strateji:

 1. Aktif dinleme üzerinde çalış.
 2. Dijital dönüşüm hakkında bilgi edinmeyi hedefle.
 3. Farklı düşünmeyi öğren.
 4. Soruna değil, çözüme odaklan.
 5. Nasıl ve nedenin bilincinde ol.
 6. Sudoku ve çapraz bulmacalarla başla.
 7. Ölçülebilir sonuçları takip et.
 8. Bir günlük tut.
 9. Liderlik rolleri üstlen.
 10. Zihin haritalarını kullanmayı dene.

Aktif dinleme üzerinde çalış.

Sorun çözme becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini her zaman geliştirmek anlamına gelir. Bir sorunu veya bir kişiyi sadece yanıt vermeyi düşünerek dinleme. Ne söylediklerini anlama niyetiyle dinle. Duyduklarını bir soru şeklinde geri göndermekten korkma.

"Söylediklerinden anladığım kadarıyla..., bu doğru mu?" gibi bir cümleyle yanıt vermek, bir kişinin ne söylediğini gerçekten anlamak ve hatta satır aralarını okumakla ilgili olarak eleştirel düşünme yeteneğini gerçekten gösterecektir. Bu bakış açısını benimsemek yaratıcı çözümler düşünmene yardımcı olabilir çünkü sadece yüzeysel olarak dinlemiyorsundur. Bu taktiği bir mülakatta veya özgeçmişinde önceki bir şirkete getirdiğin değişiklikleri vurgulayarak kullanmak, bu beceriyi göstermenin iyi bir yolu olabilir.

Dijital dönüşüm hakkında bilgi edinmeyi hedefle.

Sektör tercihine bağlı olarak, özgeçmişine eklemek üzere yeni bir beceri öğrenmek için her zaman fırsatlar vardır. Bu nedenle, ister finansal hizmetler sektöründe ister satış ve pazarlama alanında çalışmak iste, problem çözme becerilerini geliştiren ve karar verme sürecini hızlandıran ilgili dijital dönüşüm yaklaşımları hakkında bilgi edinmek için biraz zaman ayır.

Dijital dönüşüm çözümleri hakkında ne kadar fazla bilgi ve beceri sahibi olursan, kendin ve şirketin için sorun çözmeyi o kadar kolaylaştırabilirsin. Bu şekilde kendini değerli bir varlık olarak sunabilirsin, bu nedenle istediğin rol veya şirket için sorun çözme açısından hangi platformun en mantıklı olduğunu araştırmak için biraz zaman ayır.

Farklı düşünmeyi öğren.

Problem çözme söz konusu olduğunda, yakınsak düşünmeyi kullanmak çok yaygın bir yaklaşımdır. Bu düşünme biçiminde bilinen birkaç gerçekle başlar ve nihai bir çözümle bitirirsin. Bu yöntem kesinlikle etkili olsa da, problem çözme becerilerini geliştirmek için iyi bir uygulama da ıraksak düşünmeyi kullanmaktır.

Farklı (ıraksak) düşünme, çözmek istediğin sorunla başlamayı ve ardından bu soruna yönelik birden fazla farklı çözüm üzerinde beyin fırtınası yapmayı içerir. Bu yöntemi kullanmak, daha önce hiç düşünmemiş olabileceğin yeni ve yaratıcı çözümler bulmanı mümkün kılar. Bir çözüm listesi oluşturulduktan sonra, listeyi daraltmak ve eldeki soruna en uygun çözümün hangisi olduğuna karar vermek için de yakınsak düşünme yöntemini kullan.

Soruna değil, çözüme odaklan.

Nörobilimciler, soruna odaklanmanın beyninin cevap bulmasını engellediğini kanıtlamıştır. Bunun nedeni, soruna odaklanmanın olumsuzluğu başarılı bir şekilde beslemesi ve beynin olumsuz duygular üretmesine neden olmasıdır. Bu duygular olası çözümleri engeller.

Sorunu görmezden gel demiyoruz ama sakinliğini korumaya çalışmalısın. Önce sorunu kabul etmek ve ardından odağını neyin yanlış gittiğine ve kimin suçlanacağına değil, çözümlerin neler olabileceğine odaklandığın çözüm odaklı bir tutuma kaydırmak faydalıdır.

Nasıl ve nedenin bilincinde ol.

İş başındayken sorun çözmek, iş arama sürecinde sergilenmesi gereken harika bir beceridir. Yakında bir iş arayışına gireceksen, ortaya çıkan sorunları nasıl ele aldığına ve neden bu şekilde sorun çözdüğüne özellikle dikkat etmeye başla. Eylemlerinin ve belirli şeyleri yapma nedenlerinin bilincinde olarak, bir mülakat ortamında bu becerileri nasıl pazarlayacağın konusunda daha güçlü bir anlayışa sahip olacaksın!

Sudoku ve çapraz bulmacalarla başla.

Problem çözme becerilerini geliştirmenin bir diğer harika yolu da bulmaca çözmektir. Örneğin; sudoku, çapraz bulmaca ve benzeri alıştırmalar yapabilirsin. Problem çözme kaslarını çalıştırmaya yardımcı olacak bu aktivitelere günde en az 30 dakika ayırmalısın.

İş ararken bu becerilerini çeşitli şekillerde paylaşabilirsin. İlk olarak, ön yazında pratik yaptığından bahsedebilirsin. Sudoku gibi bulmacalar oldukça popülerdir ve bu nedenle işe alım yöneticilerinin bunlara aşina olma ihtimali yüksektir. İkinci olarak, herhangi bir mülakatta problem çözmeden ve bunun işine nasıl fayda sağladığından bahsedebilirsin.

Ölçülebilir sonuçları takip et.

Ekibindeki ölçülebilir ve somut sonuçları takip etmeye kendini dahil et; bu hata/doğruluk oranı veya başka herhangi bir metrik olabilir. Çalışmalarının ve eylemlerinin söz konusu sonuçların kalitesini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu öğren. İşinin doğası bu tür bilgilere erişmene izin vermiyorsa, belirli iş yeri zorluklarını ele alan şirket içi projeler için gönüllü ol.

İşaret edilen zorlukları çözme becerini gösterdikten sonra, bunu iş başvurunda ve ön yazılarında net ifadelerle vurguladığından emin ol. Örneğin, "Veri toplama ve giriş mekanizmalarında değişiklikler yaparak veri işleme doğruluğunun %99,1'den %99,5'e çıkarılmasına yardımcı oldum" gibi.

Bir günlük tut.

Günlük tutmak, problem çözme becerilerini geliştirmek için mükemmel bir yoldur. İşin veya dahil olabileceğin herhangi bir proje hakkında yazabilirsin. Günlüğünün yardımıyla sürecini özel olarak listeleyerek gerektiğinde bu günlüğe bakarak becerilerini geliştirdiğini görebilirsin ve ardından özgeçmişine problem çözme becerilerini ekleyebilirsin.

Liderlik rolleri üstlen.

Bir proje yönetme veya liderlik rolündeyken, çok hızlı düşünüp anında harekete geçmen gerekir. Mevcut rolünde, ekip liderlerine hızlı bir projeye liderlik etmeyi deneyip deneyemeyeceğini sor. Bu, problem çözme ve insanları yönetme becerilerini geliştirmene yardımcı olacaktır. Her ikisi de kurumsal yapılarda hayati önem taşır.

Zihin haritalarını kullanmayı dene.

Zihin haritaları, bilgileri örümcek diyagramı şeklinde görsel olarak düzenlediğin bir not alma yöntemidir. Zihin haritaları, odağını korumana, zihnini yaratıcı düşünmeye teşvik etmene ve karşılaştığın zorluklara karşı sürekli bir çözüm akışı oluşturmana yardımcı olmak için kullanılabilir.

Zihin haritaları etkilidir çünkü belirli ayrıntıları tek seferde hatırlarken karşılaştığın zihinsel yükü azaltırlar. Bu ayrıntıları kağıda dökerek zihinsel yükünü hafifletebilir, kaynakları serbest bırakabilir ve sorunlarının çözülebileceği yolları belirlemeni kolaylaştırabilirsin. Bu, sorun çözme sürecini optimize eder ve buna bağlı olarak diğer sorun çözme yöntemleriyle katlanabileceğin yorgunluğu azaltır.

Basitçe ana problemini merkeze yazarak başla ve problemin nedenlerinden oluşan dallar ekle. Ardından, daha fazla ayrıntıyı detaylandırmak için alt dallar kullan. Son olarak, olası çözümler için son bir dal oluştur.

Problem çözme becerileri neden önemli?

Problem çözme becerilerini bu kadar önemli kılan şeyin tam olarak ne olduğunu merak ediyor musun? Sonuçta, ustalaşabileceğin, geliştirebileceğin veya özgeçmişine eklemen gereken yüzlerce sosyal beceri var. Bu yüzden "neden problem çözmeye odaklanmalıyım?" diye merak etmen normaldir.

Problem çözme becerisi, hem kişisel hem de profesyonel dünya için gerekli olan temel bir yaşam becerisidir. İşte problem çözme becerilerini geliştirmenin her birey için önemli olmasının nedenlerinden bazıları:

 • İstihdam edilebilirliğini artırırlar. Problem çözme becerileri, çeşitli mesleklerde şirketler için en önemli beceriler arasındadır. Kısacası, şirketler her zaman mesleki zorlukların üstesinden gelebilecek proaktif düşünürler ararlar.
 • Kariyerinde daha kolay ilerlemene yardımcı olurlar. Kariyerin boyunca karşılaşacağın farklı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilirsen, terfi alma olasılığın daha yüksek olacaktır.
 • Kişisel markanın önemli bir parçası haline gelebilirler. Mevcutta çalıştığın şirket, iş arkadaşların ve gelecekte çalışacağın şirket seni yaratıcı, güvenilir ve yardımsever biri olarak görecektir.
 • Bunlar bir dizi başka değerli beceriye vurgu yaparlar. Bir sorun çözücü olduğunu kanıtladığında, ayrıntılara dikkat ettiğini, mantıklı, yaratıcı, analitik, meraklı olduğunu ve şirketlerin çalışanlarında aradığı diğer şeyleri etkili bir şekilde söylemiş olursun.
 • Yaratıcılığı artırırlar. Problem çözme süreci, zorluklara karşı yeni fikirler ve yaklaşımlar üretmeyi içerdiğinden yaratıcılık gerektirir.
 • Özgüveni artırırlar. Problemleri başarılı bir şekilde çözmek özgüven oluşturur ve bireylerin gelecekte karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelme konusunda kendilerini daha güçlü hissetmelerine yardımcı olur.
 • Eleştirel düşünmeyi geliştirirler. Problem çözme, bireylerin durumları analiz etmesine ve değerlendirmesine yardımcı olarak onları daha bilinçli karar vericiler haline getiren eleştirel düşünmeyi gerektirir.
 • Ekip çalışmasını ve iş birliğini geliştirirler. Problem çözme genellikle iş birliğini içerir, bu da ekip çalışması becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve ilişkileri güçlendirir.
 • Stresi azaltırlar. Etkili problem çözme, zorluklara karşı çözümler sunduğu ve çatışmaları çözmeyi kolaylaştırdığı için stresi azaltabilir.

Problem çözme becerileri özgeçmişe nasıl dahil edilir?

Problem çözme becerileri ile ilgili tüm detaylara değindiğimize göre, diğer adaylar arasından sıyrılabilmen için bunları özgeçmişine nasıl ekleyeceğini göstereceğiz. 

İşte CV hazırlama sırasında problem çözme becerilerini eklerden dikkat etmen gerekenler:

1. Özgeçmiş özetinde problem çözme becerilerinden bahset.

Özgeçmiş özeti, özgeçmişinin en üstünde yer alan ve aşağıdakileri içeren üç veya dört cümlelik bir paragraftır:

 • Mesleğin ve deneyim yılların
 • En önemli becerilerin (yani teknik beceriler veya yumuşak beceriler)
 • Bir veya iki kayda değer başarı

Özgeçmiş özetinin amacı, işe alım yöneticisinin dikkatini çekmek, onlara ilgili bir aday olduğunu göstermek ve CV’nin geri kalanını ayrıntılı olarak incelemelerini sağlamaktır.

Bu nedenle, sorun çözme becerilerini etkili bir şekilde vurgulamak için ilk şansındır. Bunu ya en önemli becerilerin arasında sayarak ya da belirli bir beceriye sahip olduğunu kanıtlayan bir başarından bahsederek yapabilirsin.

En iyi senaryoda, her ikisini de yapabilirsin.

2. Soyut becerilerinin altına DOĞRU problem çözme becerilerini ekle.

İkinci olarak, problem çözme becerilerini özgeçmişinin sosyal beceriler bölümü altında listelemelisin.

Listeleme kısmı oldukça kolay; sadece Beceriler veya Yetkinlikler başlıklı bir bölüm oluştur ve problem çözme becerilerini yaz.

Bununla birlikte, her sorun çözme becerisini listeleyerek beceriler bölümünü aşırı doldurmamalısın.

İşe alım yöneticisi her bir beceriye sahip olduğuna inanmakta güçlük çekmekle kalmaz, aynı zamanda başlangıçta tüm bu becerilere ihtiyacın olmama ihtimali de yüksektir.

Beceriler bölümünü mümkün olduğunca alakalı hale getirmek için aşağıdakileri yap:

 • İş tanımını kontrol et. İş tanımı sana iş için tam olarak hangi becerilere ihtiyacın olduğunu gösterebilir. Örneğin; bir yazılım mühendisliği pozisyonuna başvuruyorsan, muhtemelen şu problem çözme becerilerine sahip olman gerekecektir: analitik beceriler, yaratıcılık, detaylara dikkat ve bilişsel esneklik.
 • Sahip olduğun becerileri belirle. Hangi becerilerini önceki işlerinden edindiğin gerçek deneyimlerle destekleyebileceğini düşün. Sadece gerçekten sahip olduğun ve özgeçmişinde sahip olduğunu kanıtlayabileceğin problem çözme becerilerini listele.
 • Bu becerileri sosyal becerilerinin altına ekle. Ardından, sahip olduğun ve iş için gerekli olan problem çözme becerilerini özgeçmişinin "Sosyal Beceriler" bölümüne ekle.

3. İş deneyimi bölümünde problem çözme becerilerini kanıtla.

Son olarak, özgeçmişin boyunca bahsettiğin problem çözme becerilerine sahip olduğunu kanıtlamak için iş deneyimi bölümünü kullanmalısın.

Herkes özgeçmişinde problem çözme becerilerine sahip olduğunu iddia edebilir fakat herkes bunu deneyimle destekleyemez.

Problem çözme becerilerine sahip olduğunu ifade etmek ve iş deneyimi bölümünü olabildiğince etkili kılmak için yapabileceklerini aşağıda sıraladık:

 • İş deneyimini işe göre uyarla. Sadece şu anda başvurduğun pozisyonla ilgili olan geçmiş işleri ekle. Örneğin; bir yazılım mühendisliği pozisyonu için başvuruyorsan, işe alım yöneticisi bu alandaki önceki işlerinle ilgilenecektir, ancak muhtemelen bir restoranda garson olarak çalıştığın zamanla pek ilgilenmeyecektir.
 • Sorumlulukların yerine başarılarına odaklan. Çoğu zaman işe alım profesyonelleri önceki işlerindeki sorumluluklarının tam olarak ne olduğunu bilirler. Esas olarak bilmek istedikleri şey, başarılarınla nasıl olumlu bir etki yarattığındır.
 • Başarılarını ölçülebilir hale getir. Başarılardan bahsetmişken, bunları mümkün olduğunca ölçülebilir hale getirmek istersin. Ne de olsa "bir yıl içinde on hastayı x yöntemi kullanarak tedavi etmek" kulağa "on hastayı tedavi etmekten" çok daha iyi geliyor.
 • Eylem fiillerinden ve anahtar kelimelerden yararlan. "Yaptı", "başardı" vb. yerine kullanabileceğin yüzlerce kelime ve fiil vardır. Başarıların hakkında ne kadar açıklayıcı olursan, o kadar etkileyici görünebilirler.

Problem çözme becerisi hem kişisel hem de profesyonel durumlarda kullanılabilecek çok önemli bir beceridir. Problem çözmenin amacı, sorunu başarılı bir şekilde çözecek bir yöntem bulmaktır. Sana önerimiz, her zaman açık fikirli olman, ilgini kaybetmemen ve doğru çözüm için çabalarında ısrarcı olmandır.

Zamanla ve pratikle, her türlü karmaşık zorluğun üstesinden gelebilecek yetenekli bir problem çözücü haline geleceksin.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.