Yeteneklerini Geliştir Fatih Bildirici

Sizi Harika Bir Lider Yapacak 10 Özellik

Yeni CV örneklerini incele

Lider olmak, liderlik yapmak oldukça zahmetli ve birçok özelliği etkin kullanmayla ortaya çıkan bir beceri. Liderlik yeteneğinin her ne kadar varoluşsal olduğunu düşünenler olsa da belli özelliklerle desteklenebilir ve geliştirilebilir olduğu hemen herkesin malumu. İyi liderliğin ve güçlü liderlik özelliklerinin ne kadar önemli olduğu ise artık iş hayatında ve sosyal hayatında daha çok ortada.

Peki liderliği etkileyen ve güçlendiren on özellik, bir liderde bulunması gereken on özellik nedir?

1- Odaklanma Becerisi

pexels-photo-75083-large

Yaptığı işe veya etkileşimde olduğu olguya odaklanma becerisi başarılı bir liderin ve etkili bir liderliğin en önemli şartlarından biridir. İyi bir lider için küçük veya büyük detaylar yoktur. Sürecin ve operasyonun her aşaması, her detayı önemlidir.

2- Güven

millennials-people-pexels-young

Liderin hem taşıdığı, hem yansıttığı hem de etrafına verdiği güven onun en önemli gücüdür. Özgüveni ile kitleleri harekete geçirebilme, zorlukların üstesinde kolayca gelebilme ve etrafındaki insanlarda bunların etkisiyle güven uyandırma saygı kazanmanın ve liderliğin anahtarı konumundadır.

3- Saydamlık ve Hesap Verebilirlik

pexels-photo-27633-large

Liderin etrafında uyandıracağı etkiye önemli etki eden ve saygı uyandıran bir diğer liderlik özelliği olarak da saydamlığı söyleyebiliriz. Yapılan işlerin denetime açık olması aynı zamanda güvenin de göstergesidir ve liderlerin inisiyatif alma yetkisini de kolaylaştırır.

4- Yeni Fikirlere Açık Olma

pexels-photo-40120-large

Sadece kendi fikirlerine değil etrafındaki insanların, ekibinin fikirlerine değer vermek değerli bir liderlik özelliğidir. Ayrıca etki alanında bulunan kişilerden geri dönüşlere verdiği önemde etkili liderlerin yaptığı temel doğruların başında gelir.

5- Etkili İletişim

pexels-photo-57825-large

Herhangi bir sorun durumunda etkili ve sürekli iletişimin önemi büyüktür. İletişim bu tip sorunlarda dengeleyici ve sorun çözen bir etkiye sahiptir. Takım çalışmasının ve ekip ruhunun da önemli bir besleyicisi olan etkili iletişim temel bir liderlik özelliğidir.

6- Pozitif Olma

pexels-photo-119705-large

Her durumda pozitifliği ve olumlu düşünme yeteneği korumak, etraftaki insanlarda ılımlı bir etki bırakacak ve zor durumlarla dahi başa çıkabilme yeteneklerini artaracaktır. Kriz durumlarından başarıyla çıkmak ve büyük sorunlarla baş etmek için oldukça önemli olan pozitiflik iyi bir liderde bulunması gereken bir özelliktir.

7- İnovasyon Yeteneği

pexels-photo-28462-large

Teknolojik gelişmelere yatkınlık, açıklık ve bunların altyapısına hakimlik günümüz liderlerinde bulunması gereken bir özelliktir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda inovasyon ve enformasyon teknolojileri her alanda yoğun bir kullanıma sahiptir ve iyi bir liderin bu teknolojilere entegre olabilmesi artık daha fazla önem taşımaktadır.

8- Tutku

pexels-photo-129927-large

Yapılan iş, yönetilen süreç, proje veya operasyon her ne olursa olsun ona tutkuyla bağlanmak ve onu angarya görmeden severek yapmak başarının öncül şartlarından biridir. İyi bir liderin de bu tutkuya sahip olması ve etrafındakilere bu tutkuyu aşılayabilmesi onun temel liderlik misyonlarından biri olmalıdır. Tutkulu liderlerin ulaştıkları başarıları görünce bu özelliğin ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve artmasını bekliyoruz.

9- İlham Verme

pexels-photo-103127-large-2

Gerek iş dünyası gerek diğer alanlarda liderliğin en çok önem kazandığı alanlardan ve özelliklerden biri de ilham vermek olarak söylenebilir. İyi bir lider etki uyandırmalı, ilham vermeli ve yapılacak büyük işlere bu ilhamı temel olmalıdır. Dünyayı kasıp kavuran büyük projelerin, işlerin ve değişimlerin temelinde başarılı liderlerin bu ilhamları vardır.

10- Tahammül

pexels-photo-28201-large

Sabır gerçekten bağlılığı ve zor durumlarla başa çıkabilme gücünü öne çıkaran bir liderlik özelliği. İyi bir liderin her duruma karşı tahammüllü olması ve serinkanlılığını koruması süreçlerin başarılı yönetilmesi için gereken temel olgulardan biridir.