İş Hayatında Başarı Ezgi Pür

Terfi Ne Demek? Terfi Almak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yeni CV örneklerini incele

Çoğumuz sıkı çalışmamızın sadece terfi için yeterli olacağını düşünebiliriz. Ne yazık ki terfi almayı isterken bu yeterli olmayabilir. Kurumsal merdiven tırmanışları iyi bir üne sahip olmasa da işin gerçeğine baktığımızda performansın ile tanınmak istemen de yanlış bir şey yoktur.

Gelecekte daha iyi bir unvana veya daha fazla bir maaşa sahip olmayı istiyorsan, şirketin değerli bir üyesi olmak kritik bir ilk adım olacaktır. Ancak gerçekten geleceğin lideri olarak öne çıkmak istiyorsan, işte nasıl terfi alacağını öğrenmen için atacağın adımlardan bahsedeceğiz.

Terfi ne demek?

Terfi, bir çalışanın daha yüksek bir maaş derecesinde sınıflandırılan pozisyona ilerlemesi veya belirli durumlarda aynı derece içinde önemli ölçüde daha büyük sorumlulukların kabul edilmesidir. İlgili deneyim, performans, yeni maaş aralığındaki göreceli konum, iç eşitlik ve dış rekabet gücünün değerlendirmesine dayalı olarak, terfi sırasında tipik olarak bir maaş artışı uygundur.

Terfi, bir çalışanın bir şirket içindeki otoritesini, gücünü ve statüsünü yükselttiği için yerleşik bir motivasyonel değere sahiptir. Daha yüksek bir işteki açık pozisyonları içeriden terfiler ile doldurmak iyi bir personel politikası olarak kabul edilir. Çünkü bu terfiler çalışanlara bir teşvik ve motivasyon sağlar; aynı zamanda, durgunluk ve hayal kırıklığı duygularını da ortadan kaldırır.

Terfi yalnızca çalışanlara daha fazla sorumluluk eklemenin bir yolu değil, bunun yanında çalışan motivasyonunu ve moralini artırmanın önemli bir biçimi olmaktadır. Çalışanları göstermiş oldukları çabaları doğrultusunda düzenli olarak terfi ettirmenin çok fazla faydası ve avantajı vardır.

Terfi kazanmak böylelikle şirkette daha önemli bir rol üstlenmene, daha yüksek maaş almana ve daha yüksek bir başarı duygusu kazanmana olanak sağlamış olacaktır. Kariyerini şirketinde etkin bir şekilde ilerletmek için mükemmel bir iş performansına sahip olman ve üstlerinin dikkatini çekmen gerekli olacaktır.

Terfinin amaçları ve hedefleri şunlardır:

 1. Bir çalışanın becerisini, bilgisini tanımak ve örgütsel etkinliği artırmak için kullanmak.
 2. Çalışanları daha yüksek verimlilik için ödüllendirmek ve motive etmek.
 3. Rekabetçi ruhu geliştirmek ve çalışanlara beceri, bilgi vb. edinme hevesi sağlamak.
 4. Çalışanların memnuniyetini artırmak ve moralleri yükseltmek.
 5. Çalışanlar arasında şirkete bağlılık oluşturmak.
 6. İnsan ilişkilerini geliştirmek.
 7. Aidiyet duygusunu artırmak.
 8. Yetenekli insanları elde tutmak.
 9. Eğitimli, yetkin ve çalışkan insanları çekmek.
 10. Diğer çalışanları, iyi performans göstermeleri halinde kendilerine de fırsatlar olduğu konusunda etkilemek.

Terfi hem çalışana hem de şirkete fayda sağlamaktadır. Bununla birlikte, yanlış tanıtım, şirket için şu veya bu türden sonuçları davet edebileceğinden büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Yani terfi iki ucu keskin güçlü bir silah gibidir diyebiliriz. Bu sebep ile her şirketin çalışanları için uygun bir terfi politikası geliştirmesi ve uygulaması gerekir.

Bir şirkette çalışanlara verilen terfi üç türde sınıflandırılır:

- Yatay Terfi

Bir çalışan aynı kategoride yer değiştirdiğinde buna yatay terfi denilmektedir. Bir çalışan aynı departman içerisinde, bir departmandan diğerine geçtiğinde bu tür bir terfinin gerçekleşebileceğini unutmamak önemlidir.

- Dikey Terfi

Bu, bir çalışanın maaş, statü, yetki ve sorumluluk artışı içeren bir alt kategoriden alt kategoriye terfi ettirilmesi durumundaki terfi türüdür.

- Kuru Terfi

Maaş artışı yapılmadan terfi yapıldığında buna kuru terfi denir. Bu tür bir terfi ya şirkette kaynak sıkışıklığı olduğunda ya da bazı çalışanlar paradan çok statü veya yetki için yapar.

İş yerinde ve özel şirkette terfi süreci nasıl işler?

Bir şirket için bir çalışanın terfi etmeye hazır olup olmadığına karar vermek zor olabilir. Tüm çalışanlar verilen pozisyondaki hizmet süresi, doğru sayıda başarı ve gerekli beceri ve deneyim eksikliği nedeniyle bir değerlendirme ya da terfi için hazır olmayabilir. Bu yüzden terfi önemli bir karardır. Çünkü sadece rütbe değişikliği değil, aynı zamanda daha fazla görev ve sorumluluk içermektedir. Bu nedenle aşağıda sıralamış olduğumuz becerilerin, performansın ve diğer birçok faktörün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra alınması gerekir:

 1. Performans: Bir çalışanı terfi ettirmek için doğru zamanın ne zaman olduğunu değerlendirmenin en önemli noktalarından biri, belirli bir zaman dilimindeki performansını değerlendirmektir.
 2. Hizmet süresi: Çalışanın terfi için hazır olup olmadığını bilmek için dikkate alınması gereken bir diğer husus da hizmet süresidir.
 3. Yetenek: Kişinin yeteneği aynı zamanda çalışanın terfisinin genel değerini ölçmek için harika bir araçtır.
 4. Eğitim/Teknik nitelikler: Eğitimsel ve teknik nitelikler aynı zamanda terfi söz konusu olduğunda bir ölçü ya da karar verme mekanizmasıdır.
 5. Potansiyelin değerlendirilmesi: Terfilere karar vermeden önce kişinin gelecekte veya yeni bir pozisyonda gerçekleştirmesi gereken potansiyel miktarı da değerlendirilmelidir.
 6. Kişinin terfi aralığı ve kariyer süresi: Bir çalışan için terfi düşünürken dikkate alınması gereken bir diğer şey ise son terfiden bu yana geçen süresi olacaktır.

İş yerlerinde ve özel sektörde çalışanların terfi ettirip ettirmeme kararı, daha düşük seviyedeki çalışanlar için yönetim seviyesindeki çalışanlar için farklılık gösterir.

Bu şekilde artık bir çalışanın terfi etmeye hazır olup olmadığını nasıl belirlendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda şirketin hiyerarşisi sınırları içerisinde kalması gereken uygun bir şekilde yapılandırılmış bir süreçtir. Bu yüzden herkes için adil ve hiçbiri için önyargılı olmayan uygun bir çalışan terfi süreci izlenir.

Terfi almak için yapılması gerekenler nelerdir?

Gelecekte daha iyi bir unvana veya daha büyük bir maaşa gözünü dikmişsen, şirketin değerli bir üyesi olmak kritik bir ilk adımdır. Ancak gerçekten geleceğin lideri olarak öne çıkmak istiyorsan, işte nasıl terfi alacağını öğrenmek için atacağın birkaç adımı paylaşacağız.

 • Şirketin işini kolaylaştır: Bir takım oyuncusu olduğunu ve büyük resme yatırım yaptığını pekiştirir. Ofis dışında olduklarında sorumluluklarını üstlenmek için adım atmayı dene, böylece uzakta geçirdikleri zamanın tadını çıkarabilirler.
 • İletişim becerilerin üzerinde çalış: Ne kadar çok kişiden sorumlu olursan, iletişim becerilerin o kadar önemli olacaktır. Nasıl terfi edileceğini öğrenirken nasıl iletişim kurulacağını öğrenmek birlikte gider.
 • Nasıl geliştirebileceğini sor: Bir terfi ile başa çıkabileceğini üstlerine göstermek için mevcut pozisyonunda zaten müthiş bir iş yapıyor olmalısın. Ancak bu iyileştirme için yer olmadığı anlamına gelmez. Nasıl daha iyi olabileceğini sor.
 • Başkalarını tanı: Terfi sadece seninle ilgili değildir. Şirketler başarılı ekipleri motive edebilen ve yönetebilenleri terfi ettirir. Başkalarını tanıyarak aslında kendini de iyi göstereceksindir.
 • Yöneticinle iletişim kur: Yöneticine terfi istediğini söylemekten çekinme. Temel yetkinlikleri geliştirmene yardımcı olabilir ve bir sonraki terfi geldiğinde seni akılda tutarlar.
 • Gelir getir: Her şirket kendi alt çizgisini önemser. Gelir getirebiliyorsan, şirketin değerli bir parçası olarak görüneceksin.
 • Kibar ol: Şirket içinde güçlü ilişkiler kur. Çoğu yönetici için birini terfi ettirme kararı, başkalarının girdilerini de gerektirmektedir. İyi ilişkiler sürdürmek, diğer meslektaşlarını en önemli zamanda senin için mücadele etmeye teşvik edecektir.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.