Yeteneklerini Geliştir Toptalent

Türkiye Problem Çözmede OECD’nin Gerisinde

Yeni CV örneklerini incele

OECD’nin işyerinde yetişkinlerin becerilerini ölçen araştırmasına göre Türkiye, okuduğunu anlama, rakamları anlama ve problem çözmede çok gerilerde kaldı. 15 yaş grubundaki öğrencileri karşılaştıran PISA araştırmasında ortalamanın altında kalan Türkiye’de yetişkinler daha da kötü bir performans gösterdi.

40 ülkede 5’er biner yetişkinle yapılan görüşmeler neticesinde şekillenen PIAAC araştırmasına göre, okuryazarlık (işyerinde anlama-anlatım, anladığını uygulama), matematik ve teknoloji kullanım becerisi olmak üzere 3 alanda beceriler ölçüldü.

Türkiye, işyerinde problem çözme ve teknolojiyi kullanmada 8 puanla OECD sonuncusu olurken, ortalama puan 31 çıktı. Çalışanların sadece yüzde 8’i bu alanda yetkin çıkarken, yetişkinlerin yüzde 40’ı işyerinde hiç bilgisayar deneyimi olmadığını söyledi.

Yetişkinlerin yüzde 45’i okuduğunu anlamada en kötü seviyede

dogus-hikayesi

Bu oran OECD ülkeleri arasında en yüksek oran olarak dikkat çekerken, yetişkinlerin yüzde 45.7’si okuduğunu anlamada en kötü seviyede yer aldı. OECD ortalamasında bu oran yüzde 18.9 olurken, Türkiye sondan üçüncü sırada oldu. Rakamları anlamada (ki bu kategoride sayma, sıralama, basit aritmetik işlemler soruluyor) en kötü seviyede performans gösteren Türkler’in oranı da yüzde 50.2 oldu.

Sadece 16-24 yaş arası dikkate alındığında Türkiye’nin beceri performansı biraz daha iyileşiyor. Okuryazarlık becerisinde ortalama puan 268; Türkiye’nin puanı 227 çıkarken, sadece 16-24 yaş arasında Türkiye’nin puanı 237’ye yükseldi. Bu kategoride OECD ortalaması da 275’e yükseldi. Aradaki farkın en yüksek olduğu yaş grubu 35-44 yaş arası. Bu yaş grubunda Türkiye ile OECD ortalaması arasında 48 puanlık bir fark çıktı.

Okuryazar Türkler, siyasete etki ettiğine inanmıyor

OECD’de okuryazarlık becerileri arttıkça siyasete etki ettiğine dair inanç, güven duygusu, gönüllü etkinliklere katılma gibi ekonomik olmayan eğilimler güçleniyor ama Türkiye’de bu ilişki zayıf. OECD ortalamasına göre okuryazarlık durumu en iyi olan kategoridekilerin yüzde 48’i siyasi süreçlere etki edebildiklerine inanırken, Türkiye’de bu oran yüzde 23. Üstelik bu oran tüm okuryazar seviyelerinde aşağı yukarı aynı.

Cinsiyetler arası büyük uçurum Türkiye’de

Kadın ve erkek arasında performansta en büyük uçurum Türkiye’de. Türkiye’de erkekler 3 alanda da, yani okuduğunu anlama, rakamları anlama ve problem çözmede açık ara kadınlardan daha iyi skor elde etmiş durumda.

Becerisi en yüksek olan Türkler saatte en fazla 16 dolar kazanıyor

1264566_d554b56056c7f9893b3e6e1cf1dbc20d-2

Bilgiyi işleme becerisi ile ücret ilişkisi Türkiye’de çok güçlü. Satın alma gücü paritesine göre düzenlenmiş saatlik ücretler baz alınarak yapılan sıralamada, Türkiye’de en iyi ücret alanlar arasında en yüksek okuryazarlık seviyesine sahip olanların aldığı saatlik ücret 16 dolar iken en iyi ücret alan en düşük okuryazarlık seviyesine sahip olanların aldığı saatlik ücret ise 6 dolar. Öte yandan, aynı okuryazarlık seviyesine sahip çalışanlar arasında dikkat çekici büyüklükte ücret farklılıkları var.

Örneğin, okuryazarlık seviyesinde 5 kategoriden 2’nci kategoride yer alan bir çalışan okuryazarlık seviyesinde en yüksek kategoriye mensup bir kişiyle aynı ücreti (9 dolar) kazanabiliyor. Bu da, Türkiye’de çalışanların kazandığı ücretlerin başka unsurlar tarafından da belirlenebildiğini ortaya koyuyor.