Yeteneklerini Geliştir Toptalent

Veri Bilimi Alanında Çok Şey Öğrenebileceğiniz Türkçe Kaynaklar

Yeni CV örneklerini incele

Üzerinde yaşadığımız dijital çağda, internet üzerinde üretilen aktivitelerin bir sonucu olarak devasa miktarlarda yapısal ve yapısal olmayan veri yığınları oluşmuştur. İnterneti yaygın olarak kullanmaya başladığınız yılları düşünün. 2003 yılında insanlık bir yılda, tüm insanlık tarihi boyunca üretilen veri kadar veri üretti ve aynı hızda üretmeye devam ediyor. Öyle ki IDC istatistiklerine göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı, 2009’un 44 katı olacak. Veri Bilimi çok multidisipliner bir meslektir ve bu alanda çok sayıda alandan bir çok teori ve teknik kullanılır. Bunlar kısaca;  sinyal işleme, matematik, olasılık modelleri, makine öğrenmesi, istatistik, bilgisayar programlama, veri mühendisliği,  görselleştirme, veri ambarı gibi alanlardır. Bu içeriğimizde veri bilimine dair birçok şey öğrenebileceğiniz eğitimler bulacaksınız.

Not: Eğitimlerin büyük kısmı Türkçe'dir.

Khan Academy SQL'e Giriş: https://tr.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql#sql-basics

SQL 

SQL - The Hitch Hikers Guide To Writing SQL Queries - https://www.udemy.com/sql-the-hitch-hikers-guide-to-writing-sql-queries/

W3Schools - SQL Fundamental: https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp

Pyhton - Bilgisayar Kavramları

Pyhton V3 - Dile ve Eğitime Giriş: https://www.youtube.com/watch?v=AaOv4BjN2UY

Pyhton V3 - Sistemin İndirilmesi: https://www.youtube.com/watch?v=O-a_mljaY8c

Pyhton V3 - Kurulum: https://www.youtube.com/watch?v=2qWbANfSyvc

Pyhton V3 - IDLE Çalıştırılması ve ilk Örnek: https://www.youtube.com/watch?v=lQti91_cRJU

Pyhton Bölüm 5: Basit Hesaplamalar: https://www.youtube.com/watch?v=4xITqWYfNIw

Python V3 - Dizgiler (Strings): https://www.youtube.com/watch?v=PQ8vuR-8zm4

Python V3 - Listeler ve İşlemler: https://www.youtube.com/watch?v=h7-ZVZJxiok

Python V3 - 8: If-Else ile Çalıştırma: https://www.youtube.com/watch?v=bRpZlLqaCjc

Python 9 - Döngüler ve While: https://www.youtube.com/watch?v=pDSlzQInZv8

Python 10 - Döngüler If,Break,Pass: https://www.youtube.com/watch?v=jspyrOLnGzs

Python 11 - Örnek Problem Çözümü: https://www.youtube.com/watch?v=ZGhJyNUHT0c

Python V3 12- Fonksiyonlar: https://www.youtube.com/watch?v=OjUFn_yAUC0

Python 13 - Argümanlar: https://www.youtube.com/watch?v=jll0clJYUwk

Veri Bilimi Araçları - 10 Derste 10 Araç (Güncellenecektir)

Veri Bilimi: 10 Derste 10 Araç - https://www.youtube.com/watch?v=tnNKMl1PkSQ

Araç 1 SPSS Modeller - https://www.youtube.com/watch?v=xWzpx_FKTcI

Araç 2 - KNIME - https://www.youtube.com/watch?v=loE0wD_ng5U

Yazılım Mühendisliği Proje Yöneticiliği

Scrum - Çevik Yazılım Geliştirme : https://www.youtube.com/watch?v=Lk7N1zd7Mv8

Agile - Çevik Yazılım Geliştirme: https://www.youtube.com/watch?v=nHv3-VtiP38

WEKA ile Veri Madenciliği

Bölüm 1- Giriş ve Ekranları Tanıma: https://www.youtube.com/watch?v=5s8IgMfH698

WEKA Eğitim Serisi 2 - https://www.youtube.com/watch?v=nQm1TB3qUKA

ZeroR Algoritması ve WEKA : https://www.youtube.com/watch?v=YNG4M1hGecw

OneR - Tek Sınıflandırma ve WEKA: https://www.youtube.com/watch?v=RZwvGkN3SHE

Naive Bayes ve WEKA: https://www.youtube.com/watch?v=BHmpDK9PoDs

WEKA'da Karar Ağaçları (Decision Trees): https://www.youtube.com/watch?v=VH1h44mvLTk

WEKA Bölüm 7: Lineer Discriminant: https://www.youtube.com/watch?v=9kVXzXQtUsU

WEKA 8 - Doğrusal Regresyon: https://www.youtube.com/watch?v=b8jlp1i_h5w

WEKA 9 - Regresyon İle Tahmin: https://www.youtube.com/watch?v=KhOYNI5hBvY

WEKA 10 - Lojistik Regresyon: https://www.youtube.com/watch?v=T8QQ_NfE76I

KNN En Yakın Komşu Algoritması - WEKA: https://www.youtube.com/watch?v=jlQCcIPQKlA&t=11s

Yapay Sinir Ağları - WEKA 12: https://www.youtube.com/watch?v=Bo3i9cyZ5U4&t=3s

Destekçi Vektör Makineleri - WEKA 14: https://www.youtube.com/watch?v=SIU_GWaEiIs

WEKA 15 - Clustering Yöntemleri: https://www.youtube.com/watch?v=ZODLfCKdggE

WEKA 16 - Clustering (Devam): https://www.youtube.com/watch?v=xFKCrRZ4QRA

Association Rule Mining - WEKA 17: https://www.youtube.com/watch?v=zbN92ytGBFk

Knowledge Flow - WEKA 18: https://www.youtube.com/watch?v=8jaA6cIBJM4

Simple CLI - WEKA 19: https://www.youtube.com/watch?v=_dU96hlWIxU

WEKA 20: Weka Kütüphaneleri ve Java: https://www.youtube.com/watch?v=gnlDb7hzhno

WEKA 21 - Metin Madenciliği: https://www.youtube.com/watch?v=gnlDb7hzhno

Spark Eğitim Serisi

Spark'a ve Eğitim Serisine Giriş: https://www.youtube.com/watch?v=rz7agsqD0wE&t=1s

Kurulum ve Uygulamalara Giriş: https://www.youtube.com/watch?v=D_-wO1k1BbI

Spark 3 Çalıştırma ve Örnek Kodlama: https://www.youtube.com/watch?v=zL2aLNeI5S4

Spark 4 MapReduce Programming: https://www.youtube.com/watch?v=RSq1qAgaGw8

Spark ile Programlama - MapReduce Proje: https://www.youtube.com/watch?v=3vKqWnyCvdI

Spark MapReduce Proje - Çözüm: https://www.youtube.com/watch?v=6I0Us_Wf0T0

Spark SQL 1 - https://www.youtube.com/watch?v=AaL6nGrTNg4

Spark SQL 2 - https://www.youtube.com/watch?v=8jAKmPMCOrQ

Spark 9 - Streaming Kütüphanesi: https://www.youtube.com/watch?v=H50G7_egNeg

Spark 10 - Streaming ve Twitter: https://www.youtube.com/watch?v=zoQGlHI_GuE

Spark 11- Makine Öğrenmesi MLLIB: https://www.youtube.com/watch?v=D99U0kjnbLI

Spark 12- MLLIB 2: https://www.youtube.com/watch?v=w8iLud_LYEo

Güncellenecektir...