İş Hayatında Başarı Deren Şenol

X Kuşağının İş Dünyasındaki Etkisi

Yeni CV örneklerini incele

Bugünlerde iş dünyasında yönetici pozisyonunda bulunan çoğu kişi video oyunlar oynayarak büyümüş, zamanının çoğunu online alışveriş sitelerinde harcayan ve sosyal medyayı diğer jenerasyonlara göre daha aktif kullanan kişiler. Eğer bu kişilerin şu an sayıca çoğunluktaki Y kuşağı üyeleri olduklarını düşünüyorsan yanıldığını söyleyebiliriz. Belki şaşırabilirsin; ancak bahsettiğimiz grup 1965-1981 doğumlu kişilerden oluşan X kuşağı.

Pew Research, 2014 yılındaki bir raporunda X kuşağını şu şekilde tanımladı, “Amerika'nın önemsenmeyen ortanca çocuğu” ve bu grup hakkında pek bilgimiz olmadığını ekledi. Şimdilik gözlerimiz, dünyada en çok nüfusa sahip ve birçok iş üzerinde egemenlik kurmuş olan Y kuşağında. Ancak geçmiş araştırmalar, büyüyen ve gelişen iş dünyasında X kuşağının liderlik görevlerinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

2018’de Global Leadership Forecast, 54 ülke ve 26 gelişmiş endüstri sektöründen 25,000 lider ele aldı ve X kuşağının liderlik pozisyonlarının %51’inde egemen olduğunu ortaya çıkardı. 20 yıla yakın tecrübeleri ile çoğu şirketin yöneticilik pozisyonlarında görev yapıyorlar.

Araştırma, X kuşağının Y kuşağı gibi teknolojik aletlerle çocukluktan haşır neşir olmamasına rağmen iş ortamında en az onlar kadar bu konuya hakim olabildiklerini gösteriyor ve hatta X kuşağı üyelerinin %54’ü, Y kuşağı üyelerinin ise %56’sı dijital ortamı kavramış durumda. Bu sonuçlar, Nielsen’ın bulgularıyla destekleniyor: X kuşağı sosyal medyayı alt kuşaklarına göre haftada 40 dakika daha fazla kullanıyor, akşam yemeğinde daha fazla telefonla konuşuyor ve bilgisayar, tablet gibi cihazlarla daha fazla zaman harcıyorlar. İş dünyası ile teknolojik bağlantıyı bir araya getiren neslin bu grup olması şaşırtıcı görünüyor. 

Dijital ortamdaki başarılarına ek olarak X kuşağı, ilişkiler konusunda da Y kuşağı liderleri ile geleneksel iş anlayışına dayanan bir tutum içinde. Bu yaklaşım bünyelerinde gelişen ve değişen yeni yeteneklere yer verdiklerini ve iş stratejilerinde yeni yaklaşımları önemsediklerini gösteriyor.

Ek olarak, bu kuşağın %67’si iş birliği ve iş ortamındaki anlaşmazlıkları gidermek için üst düzey bir çaba sarf ediyor. Genellikle işe yenilikçi, müşterilerin ve şirketin sorunlarını kolayca çözebilen kişileri alıyorlar. İşte genişleyen yetki alanlarına ve sorumluluklarına rağmen terfi almayı çok fazla önemsemiyorlar ve gelişmek için zaman geçmesi gerektiğine inanıyorlar. X kuşağı üyeleri geçen altı yıl içinde ortalama 1.2 terfi almış ve bu sayı en genç jenerasyondan bir miktar (1.6 terfi) daha düşük; ancak bir alt jenerasyondan yüksek (1.4 terfi).

X kuşağı üyelerinin liderlik alanındaki rolü genelde küçümsense bile ağır iş yükleri altına girmeleri bekleniyor. Gelişme oranları daha düşük ve ekipleri daha kalabalık olsa da çalışanlarına her zaman dürüst kalıyorlar. Sadece %37’si -Y kuşağından %5 düşük- kariyerlerinde ilerlemek için mevcut işlerini bırakıyor.

Dürüst, ağır iş yükünü kabullenen, dijital ve geleneksel alanlarda güçlü liderlik yeteneğine sahip X kuşakları, yetenekleri göz ardı edilemeyecek bir nesil. X kuşağını bünyelerinde çalıştırmak ve liderlik yapmalarını isteyen şirketler şunlara dikkat etmeli:

- Liderlere daha fazla dış rehberlik sağlanmalı.

X kuşağı liderleri çok başarılı olsa da organizasyonların dışındaki yöneticilerinden gelecek bilgilere ihtiyaç duyuyorlar. Liderlerin %67’si daha fazla dışarıdan yönlendirmeleri gerektiğini söylerken %57’si dış fırsatların artmasını istiyor.

İşverenler, X kuşağının, daha fazla dış organizasyonlara, konferanslara ve diğer gruplara katılarak diğer şirket çalışanları ve yöneticilerle ilişkileri güçlendirme konusunda adım atmalı.

- Liderler dijital alanda cesaretlendirmeli.

Genellikle teknoloji bazlı olmak üzere çoğu şirket, yenilikçi projelere Y kuşağının liderlik yapması taraftarı. Fakat X kuşağı da yeni yaklaşımları test etme ve mevcut yöntemlerle mücadele konusunda en az Y kuşağı kadar yaratıcı. İki gruptan kişilerin bir arada olduğu bir takımla yola çıkmak büyük ihtimalle en etkili sonucu verecek.

- Geleneksel gelişmeyi desteklemek için teknolojiden faydalanmalı.

Diğer jenerasyonlarda olduğu gibi X kuşağı liderleri de atölyeler, eğitim kursları ve seminerler gibi geleneksel öğrenme yöntemlerini kullanmak istiyor. Fakat ayrıca teknoloji bazlı araçları da kullanırken keyif alıyorlar. Geleneksel yöntemleri ve teknolojik araçları öğrenmeyi güçlendirmek için kullanmaları gelişim fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacak.

En yaşlı X kuşağı üyeleri, en az 10 yıl daha iş gücüne katkıda bulunacak; genç üyeleri ise belki bir 30 sene daha. X kuşağının şirket liderliklerinde uzun bir süre daha bel kemiği olacağı kuşkusuz. İş gücüne yeni giren jenerasyonlara odaklanarak derin ve tecrübeli bilgilerle dolu bir liderlik potansiyelinden mahrum kalmayı kimse istemez.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.