İş Hayatında Başarı Melike Yıldız

X, Y ve Z Kuşakları Nedir? X, Y ve Z Kuşaklarının Özellikleri Nelerdir?

Yeni CV örneklerini incele

Aynı dönemde doğan ve yaşadıkları çağın özelliklerini taşıyan kuşağa denir. Bu kuşaklar XYZ kuşağı olarak isimlendirilir. Kuşaklar ilgi alanları, yaşam tarzları fikir ayrılıkları, kültürel değerler açısından kendi içerisinde farklılıklar oluşturmuştur.

Peki X, Y ve Z kuşakları nedir? Bu kuşakları birbirinden ayıran özellikler nelerdir? İşte X, Y ve Z kuşakları hakkında bilinmesi gerekenler!

X Y Z kuşakları nedir?

Sen ve kardeşin arasındaki düşünce farklılıklarını hiç düşündün mü? Ya da annen ve sen arasındaki farklılıklar hiç seni düşündürdü mü? Bu farklılıkların sebebi zamanla birlikte kuşak adını almıştır. Her 15-20 yılda bir kuşağı temsil eder. Jenerasyon olarak aynı yaşam tarzı ve sosyolojik kültürel etkinliklere sahip kuşaktır. Kuşaklar birbirini etkilerler ve birbirlerinin devamlılıklarının sağlar.

Ailenin en büyüğünden en küçüğüne kadar hem ilgi alanları hem de yaşam tarzı olarak birçok farklılıklar görülür. Bu kuşak farklılıkları nesilden nesile değişim ve dönüşüm etkisi gösterir. Gelişen çağın getirdiği etkiler insanları hem toplum açısından hemde nesillerin dünyayı algılamada en çok teknolojik gelişmeler etkilemiştir. Kuşaklar sessiz kuşak, baby boomers, x y z ve alfa kuşağıdır.

Aynı yaşam ve ilgi alanlarının geçmişten günümüze farklı dinamiklerin bir araya gelerek kuşakları oluşturmuştur. Nesillerin benzer ve farklı özellikleri kuşakların dinamik ve karmaşık olduğunu gösterir X kuşak ve sessiz kuşak otoriteye saygılı bir kuşaktır. Baby boomers kuşağı duygusal ve geleneklerine önem veren kuşaktır. X kuşağı mücadeleci kuşaktır. Y yetişkin kuşağıdır. Z kuşağı genç kuşağı temsil eder. Alfa kuşağı ise 2012 ve sonrası kuşaktır.

Tanım olarak kuşak terimi yerine jenerasyon da diyebiliriz. Sosyolojik olarak bakıldığında belirli bir zaman aralığında doğmuş aynı yaşam tarzını benimseyen aynı kültürel sosyolojik olarak davranan ortak düşüncede bulunan kişileri kapsar. X kuşağı çalışkan ve otoriteye saygı duyan kuşaktır. Y kuşağı topluma ve kurallarına önem veren ve bireyselliği benimseyen bir kuşaktır. Z kuşağı aşırı sosyal ve teknoloji meraklısı aşırı özgürlükçü ve dijitali fazlasıyla benimseyen kuşaktır.

Günümüzle birlikte gelişen teknolojik olaylar ve siyasi toplumsal kültürel olayların hepsi kuşakları etkilemiştir. Özetle, bilinen 6 farklı kuşak vardır.

 1. 1925 - 1945 / Sessiz kuşak
 2. 1946 - 1964 / Baby boomers
 3. 1965 - 1979 / X kuşağı
 4. 1980 - 1999 / Y kuşağı
 5. 2000 - 2010 / Z kuşağı
 6. 2011 ve sonrası / Alfa kuşağı

X kuşağı kimdir?

1965-1979 kuşağı arasında doğan nesilleri kapsar. X kuşağı yaşlı ve orta yaşlı kesimi kapsar. Ekonomik psikolojik sosyal kültürel kavramların etkisi ile şekillenen kuşaktır. Kaset, CD, plak, mp3’ü gören ve teknoloji ile bu denli yakın olan bir nesildir. İnternetin ilk ortaya çıktığı kuşaktır. Merdaneli çamaşır makinelerini kullanan kuşaktır. Renkli televizyon X kuşağında görülmüştür.

X kuşağı ekonomik kriz sebebiyle işkolik olan bireylerden oluşmuştur. SMS ve bilgisayarları ilk kullanan nesildir. Topluma karşı duyarlı olmuşlardır. X kuşağında evlenme yaşında değişiklikler olmuştur. X kuşağında iş hayatında kadınlarda aktif bir rol oynamışlardır. Üretimden hizmet sektörüne geçişi tanıklık etmişlerdir.

X kuşağı hangi yılları kapsar?

1965-1979 yılları arasını kapsar. Yaşlı ve orta kesim bu kuşaktandır. Teknolojiyle tanışan ilk kuşaktır.

X Kuşağının Özellikleri

 • Hem göz göze iletişimde hem de teknoloji açısından iletişime önem veren bir kuşaktır.
 • Soğukkanlı ve kriz yönetiminde problem çözme becerilerini geliştirmişlerdir.
 • Yoksulluk görenleri bile yaşamlarında kendilerini geliştirmişlerdir.
 • Liderlik özellikleri baskındır.
 • Sadakat duyguları iş hayatlarında da baskındır.
 • X kuşağında kadınlar madde güçlerini ellerine almışlardır.
 • Risk almazlar.
 • Yeniliklere açıktırlar.
 • Teknolojiyi iş için kullanırlar.
 • Bağımsız bir nesildir.
 • Kitap okumasını seven ve bilgiye önem veren bir kuşaktır.
 • Özgüveni yüksek bireyler bu kuşaktan çıkmıştır.
 • Türkiye’de %22 - %33 oranında insan bu kuşaktandır.
 • Hem geleneklerine bağlı hem de yeniliklere açık bir kuşaktır.
 • Manevi değere, gelenek göreneklere ve dine önem veren kuşaktır.
 • X kuşağı için aile önemlidir.
 • X kuşağı otoriteye önem verir.
 • X kuşağında birçok icat ön plana çıkmıştır.
 • Az çocuk anlayışını benimsemişlerdir.
 • Kadınlar erkeklere göre daha eğitimlidir.
 • X kuşağına ortanca kuşakta denir.

Y kuşağı kimdir?

Y kuşağı, 1980 -1999 arası doğan nesilleri kapsayan bir kuşaktır. Y kuşağına milenyum kuşağı denir. Y kuşağı eğlenceli, yaratıcı ve zekidir. Şüpheci oldukları için olayların nedenleri bu kuşak için önemlidir. Düşünce tarzları ve giyimleri ile fark edilmeyi seven bir nesildir. Türkiye nüfusunun %35’ini oluşturur. Bilgisayar, televizyon, internet ile yakından ilgilenen bir nesildir.

Y kuşağı hangi yılları kapsar?

1980-1999 yılları arasını kapsar. Şu anda yetişkin olan nesildir. Bu kuşağa milenyumlar da denir.

Y Kuşağının Özellikleri

 • Y kuşağı toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı bir nesildir.
 • Farklı kültürlere karşı açık görüşlüdürler ve seyahat etmeyi severler.
 • Eğitim düzeyleri yüksektir.
 • Planlama becerileri yüksektir.
 • Bencil bir nesil değildir.
 • Garantici bir yapıya sahiptirler.
 • Yaratıcı ve hayal kurmayı severler.
 • Sosyal medyayı aktif kullanırlar.
 • Teknolojinin imkânlarından yararlanmayı severler.
 • Evlenme oranları düşüktür.
 • Aile ile yaşamayı önemseyen kuşaktır.
 • Televizyon ile en çok vakit geçiren nesildir.
 • Düşünen ve sorgulayan bir nesildir.
 • Girişimci yönleri ağır basar.
 • Bilişim ve sosyal medya sektörlerine ilgi duyan bir nesildir.
 • Araştırma yapmayı severler.
 • İş hayatlarında aktif ve lider vasıflılardır.
 • Sabırsız bir nesildir.
 • Çok yönlü bir yapıya sahipler.
 • Baskı ve kısıtlanmaktan hoşlanmazlar.
 • Birey olmayı benimsemiş bir nesildir.
 • Sokakta oyun oynayan tek nesil olma özelliği taşır.

Z kuşağı kimdir?

1999’dan 2010 yılına kadar doğan kuşağı kapsar ve teknoloji çağının çocuklarıdır. Z kuşağı genç kuşak olarak tanımlanmıştır. Z kuşağı, teknolojinin içine doğan bir nesil olduğu için küçük çocukların bile elinde küçük yaşlarda tabletleri var. Bu tabletleriyle oyun oynuyorlar, çizgi film izliyorlar. Ayrıca, telefonu da rahatlıkla kullanabiliyorlar. Yani, Gen Z çocukları sokakta oynamak yerine evde tablet ya da telefonla oynamayı tercih ediyorlar.

Z kuşağı hırslı, kendine güvenen ve istediği şeyi elde etmeyi bilen bir kuşaktır. Ayrıca, Z kuşağı hakkını arayan, düşünce özgürlüğüne inanan ve biraz daha esnek bir yapısı olan bir nesildir. Z kuşağına hem teknoloji kuşağı hem de internet kuşağı denir.

Y kuşağı gibi eğitimli kuşaktır; bu yüzden, Z kuşağı iletişim, bilişim ve sosyal medya gibi alanlarda daha çok aktiflik sağlar. Ayrıca, Z kuşağı hızlı tüketen bir nesildir. Z kuşağı teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bilgiye hemen ulaşmayı amaçlar. Z kuşağı daha kararlı, daha bilgili ve ne istediğini bilen bir kuşaktır. Z kuşağı kendi ayakları üzerinde duran ve kendi işini kurmak isteyen bir nesildir çünkü risk almayı severler

Z kuşağı hangi yılları kapsar?

2000-2010 yılları arasını kapsar. Bu nesile dijital kuşak da denilebilir.

Z Kuşağının Özellikleri

 • Z kuşağı hızlı ve analitik düşünceye sahiptir.
 • Z kuşağı bireyselcidir.
 • Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkündür.
 • Normlara uymayı pek sevmezler.
 • Özgüvenleri yüksek olduğu için kendilerine daha çok güvenirler.
 • Bilgiyi çok çabuk tüketmeyi severler, bu yüzden teknoloji içerikli meslekler Z grubuna hitap eder.
 • Aşırı stres ve kaygı Z grubunda fazlasıyla bulunur.
 • Enerjik ve sıkılgan biri yapıları vardır.
 • Dinamiklerdir ve olaylara karşı farklı bakış açıları vardır.
 • Bilgiyi anında tüketmeyi severler.
 • Olaylara karşı sorgulayıcı yaklaşırlar.
 • Sosyal medyayı aktif kullanmayı severler.
 • Z kuşağı eğitim ve bilgiye önem veren bir kuşaktır.
 • İş konusunda çok yönlüdürler ama çok çabuk da sıkılabilme yönleri vardır.
 • Z kuşağı yenilikçidir.
 • Z kuşağı sorgulayıcı ve şüphecidir.
 • Z kuşağı keskin cümleler kurar, bu yüzden diğer kuşaklardan ayrılır.

Z kuşağı için öğrenmenin gerçekleşebilmesi için okullarda tablet ya da elektronik tahtaların olması onların ilgilerini arttırır çünkü bu çocuklar internet ya da dediğimiz gibi teknoloji çocuklarıdır. Z kuşağı bilgiyi çok çabuk tüketmeye kalktığından dolayı dijital okuryazarlıkları düşüktür gördükleri her şeye çok çabuk inanan bir kuşaktır. Z kuşağı itaat etmeyi sevmez o yüzden kendi işinin yöneticisi olmak Z kuşağı için bireyselliğini ortaya çıkartmasında yardımcı olur.

Bununla birlikte, özgüveni yüksek olan Z kuşağı hayatının her karesini sosyal medyada çok rahatlıkla paylaşabilir. Rahat giyinmek esnek jargonla konuşmak Z kuşağına uygundur. Dil öğrenmede en başarılı olan Z kuşağıdır. Çünkü yeniliğe ve değişime açık olan bir nesildir. Teknolojinin gelişmiş olmasından dolayı, toplumu anlamayı dünyayı algılama açısından Z kuşağı en gelişmiş kuşaktır. Hem girişimci hem de beceri konusunda en kendini yetiştirmiş nesildir.

Z kuşağı bireyi kendine değer verir ve haksızlıklara karşı susmaz. Hayal dünyaları geniştir. Sokakta oyun oynayan bir nesil değil, internet aracılığıyla sanal arkadaşlıklar kuran bir nesildir. İsyankâr ve bağlılık düzeyi zayıf bir nesildir. Z kuşağına günümüzdeki 20'li yaşlar diyebiliriz.

Son olarak, Z kuşağı bakıldığı zaman her yönüyle diğer kuşaklardan ayrılır. Bu kuşak farklı kültürlere karşı saygılıdır. Farklı kültürlerden arkadaş olarak en fazla gerek sanal, gerekse normal  arkadaşlığa sahip olan Z kuşağıdır. Z kuşağı oyun bağımlısıdır ve tüm gününü çevrimiçi olarak yaşayabilirler. Geç evlilik düşünen nesildir. Dijital ile çok içli dışlı olduklarından ekrana bakma süreleri oldukça fazladır ve bu da göz problemlerine sebebiyet verir. Dikkat dağınıklığını çok sık yaşarlar. Tüm gün online olduklarından uyum sağlayabilmekte zorluk çekerler.

Sessiz kuşak (gelenekselciler) kimdir?

Sessiz kuşak, Büyük Buhran'dan 2. Dünya Savaşı'na kadar olan ve katı bir çocukluğu benimseyen dönemi kapsar. Savaş döneminden dolayı yoksulluk kıtlık işsizlik ekonomik sıkıntılar nedeni ile doğum oranları artmamıştır. Tam tersine azalmıştır. Bu kuşak, bugünkü iş koşullarının temelini atan ve emekli olan kısımdır. Saygılı, otoriter, itaat eden ve karar vermekte zorlanan bir kuşaktır. Ayrıca, istikrarlı düzene önem veren, çalışmayı seven, faydacı, tutucu ve disiplinli insanlar sessiz kuşak olarak adlandırılır. Bu özellikler de onları ''gelenekselci'' yapar.

Sessiz kuşak hangi yılları kapsar?

1925-1945 yıllarını kapsayan kuşaktır. Sessiz ve otoriteye saygı duyan ilk kuşak olarak karşımıza çıkar.

Sessiz Kuşağın Özellikleri

 • Uyumlu ve otoriteye saygılı bir kuşaktır.
 • Sanayi sektörüne ayak uydurmuş kuşaktır.
 • İkinci Dünya Savaşı'nı ve Büyük Buhran'ı gören kuşaktır.
 • Savaş ve yoksulluk etkilerinden dolayı başarı ve güce önem vermişlerdir.
 • Nesil olarak ciddi ve güvenilir bir kuşak olmuşlardır.
 • Çalışma hayatı açısından erkeklerin çalışma hayatında aktif bulunduğu ama kadının çalışma hayatında bulunmadığı kuşaktır.
 • Diğer nesillere göre en genç ebeveyn olan kuşaktır.
 • Sessiz kuşağa savaş kuşağı da denir.
 • Özgürlükçü olamayan ve özgürlükçülük kavramını bilmeyen kuşaktır.

Baby Boomer kuşağı kimdir?

II. Dünya Savaşı'ndan sonra bebek doğum oranlarında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu nedenle döneme jargon olarak baby boomer denir. Çünkü bu dönemde 1 milyar bebek dünyaya gelmiştir. Bu nesil hayatta aktif olup ancak yaşlanan ve genç nesiller fikir ayrılıkları açısından çatışan kuşaktır.

Bebek patlaması kuşağı hangi yılları kapsar?

1946-1964 yılları arasını kapsayan kuşaktır. Bebek doğum oranlarının en fazla olduğu 2. kuşaktır.

Baby Boomer (Bebek Patlaması) Kuşağının Özellikleri

 • Çalışkan ve başarı odaklılardır.
 • Aile yükleri ağırdır. Çocukları haricinde anne ve babalarına bakmak zorunda kalmışlardır.
 • İş konusunda istikrarlıdırlar ve çalışmayı seven bir nesildir.
 • Teknoloji çağı çocukları değiller.
 • Sessiz kuşak gibi değillerdir. Yeri geldiğinde sesini çıkartan bir kuşaktır.
 • Baby boomer çocuklarına Soğuk Savaş dönemi çocukları diyebiliriz.
 • Özgürlük felsefesini belirleyen kuşaktır.
 • Hem aktif hem de zengin olma potansiyeline sahip kuşaktır.
 • Dünyayı geliştiren ve değiştiren bir kuşaktır.
 • Kuralcı ve kanaatkâr bir gruptur.
 • Hem teknoloji ile yakın hem de teknolojiye uzak bir kuşaktır.
 • Bu kuşak aşırı işkolik ve biraz da bencil olma duygusu taşıyan bir kuşaktır.
 • Bu kuşak için boomers, me generation, baboo, love gueration gibi terimler kullanılır.
 • Ekonomik açıdan refah içinde büyümüşlerdir.
 • Gelenekselliği ve değerleri reddeden bir kuşaktır.
 • Medya olaylarını televizyondan takip eden ilk nesildir.

Alfa kuşağı kimdir?

Z kuşağından sonra gelen son kuşaktır. Z kuşağından daha zeki ve daha şanslı olan kuşaktır diyebiliriz. Alfa kuşağı 21. yüzyılda doğan son kuşaktır. İçine kapanık ve bireyci bir kuşaktır. Eğitimli, dijitali benimseyen, okur-yazarlık seviyesi en yüksek olan genç nesildir.

Alfa kuşağı hangi yılları kapsar?

Kimi verilere göre 2012 kimi verilere göre ise 2016 baz alınsa da 2010'dan sonra dünyaya gelen gençleri ve çocukları kapsar.

Alfa Kuşağının Özellikleri

 • Alfa kuşağı için teknoloji sınırsız ve sürekli değişim gösterir.
 • Online alışverişi tercih ederler.
 • Yenilikçi ve farklı bakış açılarını benimseyen kuşaktır.
 • En girişimci kuşaktır.
 • Robot teknolojisinin yaygın olduğu kuşağa doğmuşlardır.
 • Yeni teknolojik meslekler alfa kuşağında kendini göstercektir.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.