Mülakatlara Hazırlan Toptalent

Yetkinlik Bazlı Mülakat Nedir?

Yeni CV örneklerini incele

Yetkinlik bazlı mülakat son zamanlarda en çok tercih edilen mülakat tekniğidir. Bu mülakat tekniğinde adayın geçmiş performansları ve sorunlar karşısında gösterdiği davranış biçimleri esas alınır. Bu şekilde adayın söz konusu işe uygun olup olmadığı ve ne tür yetkinliklere sahip olduğu hakkında bilgi edinilir. Özünde adayın geçmişine bakarak gelecek performansının öngörülmeye çalışılması olarak da özetlenebilir.

Yetkinlik bazlı mülakatta soru türleri pozisyona göre farklılık gösterebileceği gibi mülakat daha çok yaşanmış örnekler üzerinden gerçekleşir. İnsan Kaynakları uzmanı pozisyonla ilgili aranan özellikleri ön planda tutarak adaya geçmiş deneyimleri ile ilgili sorular sorar. Cevapların da genel değil kişisel cevaplar olması beklenir. Adaydan yaşadığı olayı, olay karşısındaki davranış biçimini, verdiği tepkiyi anlatması istenir.

Bu mülakat türünde adayın yaşamadığı olayları yaşamış gibi anlatması ve gerçek olmayan ideal bir portre çizmesi önlenmeye çalışılır. Yaşanmış iş tecrübeleri ve somut örnekler verilerek yapılan mülakatlar adayın doğru değerlendirilmesini, pozisyona uygun seçimin yapılabilmesini mümkün kılar. Bu nedenle bu teknik en bilimsel işe alım teknikleri arasında yer alır.

Adaylar mülakatta genelde başarısız oldukları durumları anlatmaktan, kötü örnekler vermekten çekinir. Oysa İnsan Kaynakları uzmanı geniş bir perspektiften bakarak sorduğu sorularla adayın olayları detaylandırmasını isteyecektir. Yetkinlik bazlı mülakatla adayın iş ortamından ve iş arkadaşlarından bahsetmesi sağlanarak iş dışındaki davranış biçimleri ve uyum derecesi de gözlemlenmiş olur.

Temel bazı yetkinlikler ve bunlara ilişkin sorulabilecek yetkinlik bazlı mülakat soruları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

İletişim:

• İş arkadaşların ya da yöneticinle iletişim kuramadığını düşündüğün bir olaya örnek verebilir misin? Sence sorun neydi? Kendini ifade etmek için neler yaptın? Sonuç ne oldu?

Takım çalışması:

• İş hayatında ekip arkadaşlarından biriyle anlaşamadığın bir durumu anlatır mısın? Çözüm için neler yaptın?

• Ekibin başarılı bir üyesi olarak görüldüğün ve ödüllendirildiğin bir duruma örnek verir misin? Sizce başarının nedeni neydi?

• İş arkadaşlarınla beraber tamamladığın bir projeye örnek verir misin? Bu projedeki rolün neydi?

Zaman yönetimi:

• Birbiriyle zaman bakımından çakışan bir çok işi bir arada yapmak zorunda kaldığın bir durumu anlatır mısın?

• Önemli bir projeni nasıl planladığın ve yürüttüğünü anlatır mısın? Zaman planın neydi? Ne gibi aksaklıklar yaşadın?

• Zaman zaman işlerimizi yetiştiremediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Yapacaklarını yetiştiremeyecek durumda kaldığın bir olayı anlatır mısın? Durumu düzeltmek için neler yaptın? Buna benzer durumlar son bir sene içinde ne sıklıkla görüldü? Bundan sonra bu tür durumları nasıl engellersin?

• İşlerini önem ve aciliyetlerine göre doğru önceliklendirmen sonucu planına uygun tamamladığın bir deneyimini anlatır mısın?

İkna etme:

• Fikrini etkili bir şekilde çevrene ilettiğin bir deneyimini anlatır mısın? Aktardığın fikir neydi? Sonuç ne oldu? Tekrar aynı durumla karşılaşsaydın neyi farklı yapardın?

• Fikrini kabul ettirmeye çalıştığın ve kolay vazgeçmediğin bir deneyimini anlatır mısın? Karşılaştığın tepkiler nelerdi? Seni zorlayan şeyler nelerdi?

• Karşındaki kişilerin fikir, beklenti ve tarzlarına göre ikna yöntemini değiştirdiğin bir deneyimini anlatır mısın?

• Kişilerin dikkatini çekip bakış açılarını değiştirebildiğin derecede etki yaratabildiğin bir deneyimini anlatır mısın? Sonuç ne oldu?

• Bulunduğun ortamda kendi görüşün doğrultusunda fikir birliği sağladığın bir deneyimini anlatır mısın? Konu neydi? Fikir birliğini nasıl sağladın?

Müşteri memnuniyeti : 

• Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirdiğin yöntemleri anlatır mısın?

• Müşterinin beklentilerinin üstüne çıktığın bir durumu anlatır mısın? Neler yaptın? Müşterinin tepkisi ne oldu?

• Müşteri şikayetiyle ilgilendiğin bir örneği anlatır mısın?

• Zor bir müşteri ile başa çıktığın bir durumu anlatır mısın?

İlişki yönetimi:

• Uzlaşmacı ve sabırlı bir davranış sergilediğin bir deneyimini anlatır mısın? Nerelerde zorlandın?

• Tutarlı davranışların sayesinde ilişkilerinde güven yarattığın bir deneyimini anlatır mısın?

• Karşındaki kişilerin neler hissettiklerini tahmin ederek davranışlarını ona göre ayarladığın bir deneyimini anlatır mısın? Sonuç beklediğin gibi oldu mu?

• İlişki içinde olduğun kişilerle ve bu kişilerin sorunlarıyla ne şekilde ilgilendiğini bir örnek vererek anlatır mısın? Sizce başarılı oldun mu?

• Diplomatik davranarak görüş ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların üstesinden gelebildiğin bir deneyimini anlatır mısın? Söz konusu görüş ayrılığı ve anlaşmazlıklar nelerdi? Sergilediğin davranış ne oldu?

Problem çözme:

• Bugüne kadar iş hayatında yaşamış olduğun en önemli problem neydi? Nasıl çözdün?

Yaratıcılık:

• Yaptığın işe yenilik getirdiğin bir olayı anlatır mısın?

• Daha önceki işinle ilgili olarak herhangi bir yeni yöntem geliştirdiğin ya da uygulama başlattığın bir durumu anlatır mısın?

Karar alma: 

• İş hayatında almak zorunda kaldığın zor bir kararı anlatır mısın? Sonuç ne oldu?

• Zor bir durumdan kurtulmak ya da bir sorunla karşılaşmamak için önemli bir kararı hızlı almak zorunda kaldığın bir olayı anlatır mısın?

Strese dayanıklılık:

• Baskı ve stres altında çalışmak zorunda kaldığın bir zamanı anlatır mısın? Bu durumla nasıl başa çıktın?

Risk alma:

• İş hayatında aldığın en önemli risk sence neydi? Sonuç ne oldu?

• Risk almanı gerektiren işle ilgili önemli bir karar vermek durumunda kaldığın bir olayı anlatır mısın?

Sonuç odaklılık:

• Eylem ve davranışlarını sonuca odaklanarak şekillendirdiğin bir deneyimini anlatır mısın? Nasıl engellerle karşılaştın?

• Takip ettiğin bir işi etkin ve hızlı şekilde sonuca ulaştırdığın bir deneyimini anlatır mısın? İşi en kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek için neler yaptın?

• Hedefine sıkı sıkıya odaklanarak başarıya ulaştığın bir deneyimini anlatır mısın? Hedefine ulaşabilmek için neler yaptın?

• Belirli bir sonuca ulaşabilmek için kullandığın yöntemleri bir örnek üzerinden anlatır mısın? En çok hangi konuda zorlandın? Tekrar olsa neyi farklı yapardın?

• İş bitiriciliğin sayesinde önemli ve zor bir görevi tamamladığın bir deneyimini anlatır mısın?

• Sonuca varmana katkısı olmayan veya engelleyen işleri ortadan kaldırman sayesinde etkin bir şekilde tamamladığın bir işini anlatır mısın? Bu işleri nasıl tespit ettin? Nasıl ortadan kaldırdın?


Mülakat Simülasyonu ile mülakat sorularına nasıl cevaplar vermen gerektiğini ücretsiz test et ve öğren. 
İnsan kaynakları profesyonellerinin en sık sorduğu mülakat soruları ve cevapları hakkında bilgi sahibi ol.
Daha önce hiç bir iş görüşmesine gitmedin ya da bu konuda çok az deneyimlisin. O zaman mülakat tekniklerini öğrenebileceğin “Mülakat Simülasyonu” tam sana göre! Hemen başla!

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.