Yetkinlik Bazlı Mülakat Nedir?

Yazar: Toptalent

Yetkinlik bazlı mülakat son zamanlarda en çok tercih edilen mülakat tekniğidir. Bu mülakat tekniğinde adayın geçmiş performansları ve sorunlar karşısında gösterdiği davranış biçimleri esas alınır. Bu şekilde adayın söz konusu işe uygun olup olmadığı ve ne tür yetkinliklere sahip olduğu hakkında bilgi edinilir. Özünde adayın geçmişine bakarak gelecek performansının öngörülmeye çalışılması olarak da özetlenebilir.

Yetkinlik bazlı mülakatta soru türleri pozisyona göre farklılık gösterebileceği gibi mülakat daha çok yaşanmış örnekler üzerinden gerçekleşir. İnsan Kaynakları uzmanı pozisyonla ilgili aranan özellikleri ön planda tutarak adaya geçmiş deneyimleri ile ilgili sorular sorar. Cevapların da genel değil kişisel cevaplar olması beklenir. Adaydan yaşadığı olayı, olay karşısındaki davranış biçimini, verdiği tepkiyi anlatması istenir.

Bu mülakat türünde adayın yaşamadığı olayları yaşamış gibi anlatması ve gerçek olmayan ideal bir portre çizmesi önlenmeye çalışılır. Yaşanmış iş tecrübeleri ve somut örnekler verilerek yapılan mülakatlar adayın doğru değerlendirilmesini ve pozisyona uygun seçimin yapılabilmesini mümkün kılar. Bu nedenle bu teknik en bilimsel işe alım teknikleri arasında yer alır.

Adaylar mülakatta genelde başarısız oldukları durumları anlatmaktan, kötü örnekler vermekten çekinir. Oysa İnsan Kaynakları uzmanı geniş bir perspektiften bakarak sorduğu sorularla adayın olayları detaylandırmasını isteyecektir. Yetkinlik bazlı mülakatla adayın iş ortamından ve iş arkadaşlarından bahsetmesi sağlanarak iş dışındaki davranış biçimleri ve uyum derecesi de gözlemlenmiş olur.

iş-görüşmesi

Temel bazı yetkinlikler ve bunlara ilişkin sorulabilecek yetkinlik bazlı mülakat soruları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

İletişim:

–         İş arkadaşlarınız ya da yöneticinizle iletişim kuramadığınızı düşündüğünüz bir olaya örnek verebilir misiniz? Sizce sorun neydi? Kendinizi ifade etmek için neler yaptınız? Sonuç ne oldu?

Takım çalışması:

–         İş hayatınızda ekip arkadaşlarınızdan biriyle anlaşamadığınız bir durumu anlatır mısınız? Çözüm için neler yaptınız?

–         Ekibin başarılı bir üyesi olarak görüldüğünüz ve ödüllendirildiğiniz bir duruma örnek verir misiniz? Sizce başarınızın nedeni neydi?

–         İş arkadaşlarınızla beraber tamamladığınız bir projeye örnek verir misiniz? Bu projedeki rolünüz neydi?

Zaman yönetimi:

–         Birbiriyle zaman bakımından çakışan bir çok işi bir arada yapmak zorunda kaldığınız bir durumu anlatır mısınız?

–         Önemli bir projenizi nasıl planladığınız ve yürüttüğünüzü anlatır mısınız? Zaman planınız neydi? Ne gibi aksaklıklar yaşadınız?

–         Zaman zaman işlerimizi yetiştiremediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Yapacaklarınızı yetiştiremeyecek durumda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız? Durumu düzeltmek için neler yaptınız? Buna benzer durumlar son bir sene içinde ne sıklıkla görüldü? Bundan sonra bu tür durumları nasıl engellersiniz?

–         İşlerinizi önem ve aciliyetlerine göre doğru önceliklendirmeniz sonucu planınıza uygun tamamladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?

İkna etme:

–         Fikrinizi etkili bir şekilde çevrenize ilettiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Aktardığınız fikir neydi? Sonuç ne oldu? Tekrar aynı durumla karşılaşsaydınız neyi farklı yapardınız?

–         Fikrinizi kabul ettirmeye çalıştığınız ve kolay vazgeçmediğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Karşılaştığınız tepkiler nelerdi? Sizi zorlayan şeyler nelerdi?

–         Karşınızdaki kişilerin fikir, beklenti ve tarzlarına göre ikna yönteminizi değiştirdiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız?

–         Kişilerin dikkatini çekip bakış açılarını değiştirebildiğiniz derecede etki yaratabildiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Sonuç ne oldu?

–         Bulunduğunuz ortamda kendi görüşünüz doğrultusunda fikir birliği sağladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Konu neydi? Fikir birliğini nasıl sağladınız?

Müşteri memnuniyeti : 

–         Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirdiğiniz yöntemleri anlatır mısınız?

–         Müşterinin beklentilerinin üstüne çıktığınız bir durumu anlatır mısınız? Neler yaptınız? Müşterinin tepkisi ne oldu?

–         Müşteri şikayetiyle ilgilendiğiniz bir örneği anlatır mısınız?

–         Zor bir müşteri ile başa çıktığınız bir durumu anlatır mısınız?

İlişki Yönetimi:

–         Uzlaşmacı ve sabırlı bir davranış sergilediğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nerelerde zorlandınız?

–         Tutarlı davranışlarınız sayesinde ilişkilerinizde güven yarattığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?

–         Karşınızdaki kişilerin neler hissettiklerini tahmin ederek davranışlarınızı ona göre ayarladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Sonuç beklediğiniz gibi oldu mu?

–         İlişki içinde olduğunuz kişilerle ve bu kişilerin sorunlarıyla ne şekilde ilgilendiğinizi bir örnek vererek anlatır mısınız? Sizce başarılı oldunuz mu?

–         Diplomatik davranarak görüş ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların üstesinden gelebildiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Söz konusu görüş ayrılığı ve anlaşmazlıklar nelerdi? Sergilediğiniz davranış ne oldu?

Problem çözme:

–         Bugüne kadar iş hayatınızda yaşamış olduğunuz en önemli problem neydi? Nasıl çözdünüz?

Yaratıcılık:

–         Yaptığınız işe yenilik getirdiğiniz bir olayı anlatır mısınız?

–         Daha önceki işinizle ilgili olarak herhangi bir yeni yöntem geliştirdiğiniz ya da uygulama başlattığınız bir durumu anlatır mısınız?

Karar alma: 

–         İş hayatınızda almak zorunda kaldığınız zor bir kararı anlatır mısınız? Sonuç ne oldu?

–         Zor bir durumdan kurtulmak ya da bir sorunla karşılaşmamak için önemli bir kararı hızlı almak zorunda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız?

Strese dayanıklılık:

–         Baskı ve stres altında çalışmak zorunda kaldığınız bir zamanı anlatır mısınız? Bu durumla nasıl başa çıktınız?

Risk alma:

–         İş hayatınızda aldığınız en önemli risk sizce neydi? Sonuç ne oldu?

–         Risk almanızı gerektiren işle ilgili önemli bir karar vermek durumunda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız?

Sonuç Odaklılık:

–         Eylem ve davranışlarınızı sonuca odaklanarak şekillendirdiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nasıl engellerle karşılaştınız?

–         Takip ettiğiniz bir işi etkin ve hızlı şekilde sonuca ulaştırdığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? İşi en kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek için neler yaptınız?

–         Hedefinize sıkı sıkıya odaklanarak başarıya ulaştığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Hedefinize ulaşabilmek için neler yaptınız?

–         Belirli bir sonuca ulaşabilmek için kullandığınız yöntemleri bir örnek üzerinden anlatır mısınız? En çok hangi konuda zorlandınız? Tekrar olsa neyi farklı yapardınız?

–         İş bitiriciliğiniz sayesinde önemli ve zor bir görevi tamamladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?

–         Sonuca varmanıza katkısı olmayan veya engelleyen işleri ortadan kaldırmanız sayesinde etkin bir şekilde tamamladığınız bir işinizi anlatır mısınız? Bu işleri nasıl tespit ettiniz? Nasıl ortadan kaldırdınız?


İLGİNİ ÇEKEBİLECEK İŞ İLANLARI

POPÜLER MAKALELER

bimilim