Sektörünü ve Departmanını Seç Fatih Bildirici

“Yönetim Bilişim Sistemleri” Mezun Profili Belirlendi

Yeni CV örneklerini incele

Üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları iş hayatına hazırlayan online kariyer platformu Toptalent.co  “Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunlar Profili Araştırması’nı” gerçekleştirdi.

Yönetim Bilişim Sistemleri, ülkemizde 2000’lere gelirken farkedilen ve ilk defa Boğaziçi Üniversitesi tarafından 1995 yılında kurulan bir bölümdür. Kalkınma ve yükseköğretim stratejileri kapsamında son yıllarda hızlı bir artış trendine giren bölüm ve mezunlarının durumuyla ilgili veri ve kaynağa erişmek oldukça güç. Bu araştırma Toptalent.co tarafından bu eksikliğin giderilmesi, yeteneklere, sektöre katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirildi.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?

Araştırma  web tabanlı yapıldı. Temel olarak mezunların istihdam olanakları ve bölümden memnuniyet değerlendirildi.

 YBS Mezunlarının istihdam oranları %70’in üzerinde , henüz işe başlamamış olanların ise son 2 yıl içerisinde mezun olan adaylar olduğu görülüyor.

YBS Mezunlarının iş bulma sürelerine bakıldığında, istihdam edilenlerin %88 civarında bir kısmının 1 yıldan daha az sürede istihdam edildiklerini yani iş bulmak için çok uzun süreler beklemediklerini söyleyebiliriz. Bu rakamlar özellikle istihdam endişesi taşıyan adayları rahatlatır nitelikte.

 

Sektör ve departman analizinde ise YBS Mezunlarının yüksek oranda Bilişim Sistemleri ve buna bağlı alanlarda istihdam edildiği ortaya çıkıyor. İkinci alan  Enformasyon Sistemleriolarak görünüyor.

 

YBS Mezunlarının net gelir rakamlarına bakıldığında yaklaşık %50’sinin 1500-3000 bandında aylık gelir ettiği, geri kalan yüzde %23 civarında mezunun asgari ücrete yakın rakamlarda gelir elde ettiği, %17’lik bir kısmın 3000 liranın üzerinde, %10’luk bir kısmın ise 5000 lira üzerinde aylık gelir elde ettiği görülmektedir. İş tecrübesi, eğitim süresi ve spesifik bir okuldan mezun olmak, yüksek gelir elde etmede avantaj sağlıyor.

Son olarak araştırmamızda değerlendirilen memnuniyet ölçümü kriteri göz önüne alındığında adayların yine %70’lik bir kısmının YBS eğitimi almaktan memnun olduğu görülmektedir.