Yeteneklerini Geliştir Ezgi Pür

Z Kuşağı Nedir? Z Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Yeni CV örneklerini incele

Günümüzde beş farklı kuşağın olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki, 1927 ile 1945 yılları arasında iki dünya savaşının arasında doğan insanların Sessiz Kuşak olarak, 1945 ile 1964 yılları arasında doğanlar ve dünyada doğum hızındaki büyük artışı temsil etmiş olan bu olaya “baby boom”, doğanlara ise “baby boomer” yani Bebek Bombardımanı Kuşağı denilmiştir. Bireyciliği temsil etmiş 1965 ile 1979 yılları arasında doğanlar X kuşağı, bugünün en büyük tüketici grubunu temsil eden 1980 ile 1999 yılları arasında doğanlar Y kuşağı ve son olarak  doğuştan dijital doğanlar olarak ifade edilen 2000 ve sonrasında doğanlar Z kuşağını oluşturan gruptur.

Z kuşağı nedir?

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiğimiz Z kuşağı, günlük hayatımızın hemen hemen her alanında yaygın olarak kullanılan teknolojiler ile iç içe yaşanan bir zaman diliminde doğan ve bu zamanın getirdiği çeşitli özellikleri içinde barındıran bir kuşağı ifade eder. Z kuşağı bir diğer adı ile Z jenerasyonu, X ve Y kuşaklarındada olduğu gibi yıllarla belirlenir.

Z kuşağının özellikleri nelerdir?

Milenyuma yakın ve sonrasında doğan bireyler olarak adlandırılan ve gelişen teknolojiler içerisinde büyüyen bu bireyler teknoloji ile birlikte yaşamayı sürdürüyor.

Peki bu Z kuşağının özellikleri nelerdir?

 • Z kuşağı bireylerinin analitik ve hızlı bir şekilde düşünme metotlarının yüksek olduğu söylenmektedir.
 • Takım çalışmalarına pek fazla yatkın olmayan bu kuşağın, kendilerine olan özgüvenleri oldukça yüksektir.
 • Onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.
 • Z kuşağı özgürlüğü önemser ve bağımsızdırlar.
 • Tamamiyle teknolojinin hakim olduğu çağda doğmuş olmalarından kaynaklanan, dijital doğanlar olarak teknoloji ile sürekli iç içe yaşayan bu kuşak, internet kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.
 • Çok çaba harcamak ve özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir.
 • Dijital dünya ve teknolojinin sayesinde bilgiye ulaşımın oldukça çabuk olmasından dolayı hızlı bir şekilde yaşamaya alışkındırlar.
 • Toplumsallaşmaya dayalı olarak bütünleşmeler Z kuşağına göre değildir. Daha çok bireysel olmaya önem verirler.
 • Ailelerinin veya akrabalarının çizdiği yollardan değil kendi bildikleri yolları çizmeyi isterler.
 • Z kuşağının hayal dünyaları oldukça geniş denilebilir.
 • Aynı anda bir çok işi yapabilecek kapasitededirler fakat bunun için sıkılmamaları gerekir.

Ayrıca, Z kuşağı yukarda da söylediğimiz gibi çok çaba harcayan ve azimli bireyler olmadığından dolayı, X kuşağı ile bitmek bilmeyen bir çatışma içerisindedir. Y kuşağı ile de genellikle iyi anlaştıkları bir ilişkileri vardır.

Z kuşağı hangi yıllar arasında doğanlar?

Çoğu kaynağa ve araştımacıya göre Z kuşağı, Y kuşağından sonra ve Alfa kuşağından önce 1997 yılı ile 2012 yılları arasında doğan herkestir. Bu kuşağın çoğunluğunu X kuşağının çocukları oluşturmaktadır. 

Z kuşağının X ve Y kuşaklarından farkı nedir?

Herhangi bir demografiyi ya da kuşağı küçümsememeli, etiketlememeli ya da klişeleştirmemeliyiz, ancak belirli bir insan grubunu, bir kuşağı çevreleyen geçmiş hikayeleri ve algıları daha iyi anlamak, onların farklı tutumlarını, bakış açılarını ve motivasyonlarını takdir etmemize yardımcı olur. Bu da, onları daha etkin bir şekilde yönlendirmemizi ve onlarla kolaylıkla etkileşim kurmamızı sağlar.

Her neslin farklı kişilik özellikleri vardır.

X kuşağı, 1960'ların başlarından 1980'lerin ortasına kadar doğan insanları ifade eder. Özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • X kuşağı çalışanlar, iş gücündeki konumları nedeniyle şirketler için oldukça değerlidir çünkü işverenlere zengin bir bilgi, deneyim ve istikrar sunabilir.
 • X kuşağı, yetişkinliğe erişmeden önce kendilerine bakmaya alıştıkları için kendi kendine yeterli, becerikli ve bireyseldir.
 • Özgürlüğe ve sorumluluğa değer verirler, zorlukları kendi başlarına aşmaya çalışırlar.
 • İşte geçirilen zamanla kişisel zaman arasında sağlıklı bir dengeye değer verir ve kendi isteklerinin peşinden gitmek ister.
 • Güçlü bir girişimci ruha sahip olma eğilimindedirler.
 • Analogdan dijital teknolojiye geçiş sırasında büyüdü. Bilgisayarlarla büyüyen ilk nesil olarak, yeni teknolojik programları kolaylıkla öğrenip adapte olabilirler. Cep telefonlarının ve internetin doğuşuna tanık oldular. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi çeşitli teknolojik cihazlarla rahattırlar.

Bunun yanında Y kuşağı, 1980'lerin başı ile 1990'larin sonu arasında doğan nesil olarak bilinir. Bu neslin ne zaman başlayıp bittiğine dair kesin bir tarih yok ve uzmanlar da Y neslinin ne zaman başladığı konusunda hemfikir değiller. Y kuşağından bekleyebileceğimiz özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Y kuşağı yenilikçidir ve daha verimli olmanın yeni yollarını arar.
 • Bireysel olarak çalışmak ve belirli bir dizi göreve odaklanmak yerine, Milenyaller genellikle projeleri tamamlamak için birlikte çalışmanın yollarını bulmaya çalışırlar.
 • Zorlukların ve engellerin üstesinden gelmek için çok çalışmaktan korkmazlar.
 • Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasında büyüdükleri için bu da onları diğer nesillerden daha fazla övgüye bağımlıdırlar.
 • Y kuşağının çoğu esnek bir çalışma programını ve iş yerini tercih eder.
 • Y kuşağı teknoloji ile büyüdü ve işlerini daha iyi yapmak için ona güveniyorlar. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlarla donanmış bu nesil, e-posta, SMS ve sosyal medya platformları (yani Twitter, Instagram) aracılığıyla iletişim kurmayı severler.

Son olarak, Z kuşağı ise yukarıda belirttiğimi gibi Z Kuşağı, 1997 ve 2012 yılları arasında doğan bir grup insandır. Z kuşağının her üyesi kendi kişiliği, değerleri ve inançları ile benzersiz bir birey olsa da, bu kuşaktaki birçok insan aşağıdaki gibi bir dizi benzer özelliği paylaşır:

 • Z kuşağının belki de en göze çarpan özelliklerinden biri, teknolojiye olan güvenleridir. Z kuşağı, internetten önceki bir zamanı hatırlayan nesillerden farklı olarak, kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlarla dolu bir dünyaya doğdu. Cihazlarına kendilerini yoğun bir şekilde adadıkları için bunları gün boyunca kişisel ve profesyonel etkileşimler için sürekli olarak kullanırlar.
 • Z kuşağı, rekabetçi ruhları ile tanınır. Belki de bilgiye sürekli erişimleri nedeniyle doğru cevabı bilmek ve hemen paylaşmak istiyorlar. En iyisi olmaya ve başarılarının takdirini kazanmaya aşırı derecede odaklanırlar.
 • Çeşitliliği memnuniyetle karşılarlar. Diğer ırklardan, cinsiyetlerden ve geçmişlerden insanlarla kolayca etkileşime girebilir (özellikle çevrimiçi olarak), fikir ve inançları paylaşabilirler.
 • Z Kuşağı üyeleri bağımsız çalışmayı ekip çalışmasına tercih eder.
 • Fikir paylaşmanın ve söylemde bulunmanın yaygın olduğu dijital bir dünyada büyüyen Z Kuşağı üyeleri, fikir ve görüşlerini başkalarıyla paylaşmaya isteklidir.
 • Mesajlaşmaktan ve görüntülü sohbet etmekten hoşlanırlar, ancak Y kuşağına göre yüz yüze konuşmaya katılma olasılıkları daha yüksektir ve genellikle aktif olarak insan etkileşimi ararlar.

Z kuşağının artı ve eksi yönleri nelerdir?

Z kuşağı birçok artı ve eksi özelliği içerisinde barındırır. Artı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Dünyada neler olup bittiğini takip ederler ve ilgilenirler.
 • Bilgilerinin izinden gitmeyi severler.
 • Ne isteyip istemediklerini gayet iyi bilirler ve ona göre hareket ederler.
 • Özgüvenleri yüksektir ve bu yüksek özgüven onlar içinpek çok kapının anahtarıdır.
 • Kendilerini eğitmeye ve yaratıcılık gerektiren şeyler yapmaya önem verirler. Bu da iş hayatında önemli yerlere gelebilmelerine yardımcı olur.
 • Farklı sosyolojik gruplar ile ilişki kurma konusunda başarılıdırlar.
 • Her zaman haklarını ararlar ve kendilerine yapılan haksızlıklara karşı asla susmazlar.
 • İstekleri doğrultusunda sonuna kadar diretirler ve haklı olduğu konularda asla geri adım atmazlar.

Z kuşağının eksi yönleri ise şunlardır:

 • Toplumsallaşmadan ziyade bireyci bir yaklaşımdadırlar.
 • Takım çalışmalarını sevmedikleri için “ekip çalışması” kavramı çok bir şey ifade etmez.
 • Kural tanımadıkları ve kendilerinden emin oldukları için onları ikna edebilmek oldukça zordur.
 • Doğru bildiklerini daima savundukları ve dışarıdan yabancı bir fikre sıcak bakmadıkları için aileleri ile sık sık çatışma içerisindedirler.
 • Teknoloji sayesinde bilgiye çabuk ulaşabilmeleri için hızlı yaşayıp çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler.

İş Hayatında Z Kuşağı

Çeşitli uzmanlara göre Z Kuşağı, önceki nesillere göre geleceğin çalışanları olarak daha iyi olacak. İleri teknolojilerden yararlanmak için gereken becerilerle, günümüzün yüksek teknoloji dünyasındaki tipik şirketlere çok daha fazla yardımcı olacaklardır. Onları iş dünyasında değerli kılan şey, yeni fikirleri kabul etmeleri ve önceki nesilden farklı bir özgürlük kavramıdır.

Şaşırtıcı bir şekilde, teknolojik yeterliliklerine rağmen, Z kuşağı aslında çevrimiçi etkileşimin aksine yüz yüze iletişimi tercih ediyor. Ancak sosyal medyaya ve teknolojiye alışkın oldukları için küresel bir iş ortamına iyi hazırlanmış durumdalar.

Bunula birlikte, sadece bir iş sahibi olmakla yetinmiyor, bundan daha fazlasını arıyorlar. Z kuşağı, dünyayı iyileştirmeye yardımcı olan bir işte tatmin ve heyecan duygusu istiyor. Bu neslin birçok üyesi, okulu bitirmeden önce bile gelecekteki olası profesyonel fikirleri ve fırsatları araştırmak için online araçlardan yararlanıyorlar. Üniversiteden önce, Z kuşağı zaten kendi dünyasında nasıl avantaj elde edeceklerini araştırıyor.

Ayrıca, Z kuşağı daha çok start-up zihniyetine sahip. Daha önce de belirtildiği gibi, işlerine yaklaşımlarında çok bağımsız ve yaratıcıdırlar. Geleneksel kariyer adımlarına (dört yıllık bir üniversiteden mezun olmak, diploma almak ve iş bulmak) o kadar odaklanmazlar. Lisede bile küçük bir şirkete başlayabilirler ve ardından çevrimiçi bir derece elde edebilirler. Yani, bir şeyleri yapmanın geleneksel düzeni değişitirip kendi kafalarına göre ilerlemeyi tercih ediyorlar.

Dahası, Z Kuşağı çok bağımsız ve kurumsal dünyaya karşı ihtiyatlıdır, onlar için stres, kötü atmosfer ve yönetici baskısı ile eş anlamlıdır. Z kuşağının %53'ünün bir şirket çalışanı olarak gelişmek yerine girişimciliğe başlamayı tercih etmesi boşuna değil, özellikle de ebeveynlerinin iş gücünde mücadelesine tanık oldukları için. Bu eğilimi değiştirmek ve Z Kuşağı çalışanlarını entegre etmek ve yönetmek isteyen bir şirketin, Z kuşağının eğlenceli (%25), yenilikçi (%23), etik (%22) ve uluslararası (%20) şirketleri seçeceğini bilmelidir.

Z kuşağı nasıl yönetilir?

Yeni nesil iş gücüne girerken, onlara hitap eden ve ihtiyaçları ile gelişen bir ortam yaratmak gerekiyor. Demografik olarak en çeşitli ve teknolojik olarak en bağımlı nesillerden biri olarak kabul edilen Z kuşağı üyeleri de artık iş gücüne katılmaya başladı. Bu nedenle, ihtiyaçlarının ve öğrenme yollarının Milenyaller ve Baby Boomers meslektaşlarından nasıl farklılaştığını kabul etmek önemlidir.

İşte Z kuşağının iş hayatında değer verdiği ve onlara sağlanması gereken 6 şey:

Sürekli Öğrenme: Z Kuşağı, mesleki gelişime ve iş başında öğrenmeye öncelik verir. Hem resmi eğitim programları hem de gayri resmi etkileşim dahil olmak üzere büyüme fırsatları sunan bir iş yeri istiyorlar. Seminerler veya sertifika programları gibi yapılandırılmış ortamlarda öğrenmeye isteklidirler, ancak hatalardan ders çıkarmak için hakkında yapıcı geri bildirim almak gibi daha küçük eylemler de çok faydalıdır. Çalışanları bilgilerini genişletebilecekleri yollar hakkında bilgilendirmek, Z Kuşağı üyelerine işyerinde gelişmek için ilham vermenin harika bir yoludur.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Bu kuşak üyeleri, hem çeşitli hem de kapsayıcı bir şirketin parçası olmak istiyor. Z kuşağının %63'ü farklı eğitim geçmişlerinden, beceri düzeylerinden ve kültürlerden insanlarla çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Çeşitlilik, şirketi Z kuşağı için daha çekici kılmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanları elde tutma planının önemli bir parçasıdır.

Denge: Z kuşağı, önceki nesillere göre iş-yaşam dengesine daha fazla öncelik verir. Bu neslin üyeleri, şirketlerin, çalışanların iş dışında sorumlulukları olduğunu kabul ettiğinde ve bunları dengeleme esnekliği sunduğunda takdir eder. Çalışanlara uzaktan çalışma veya çalışma saatlerini ayarlama seçeneği sunmak, dengeyi desteklemenin bir yoludur.

Mülkiyet: Z kuşağı, iş unvanları tarafından motive edilmez, ancak rol atlamacılarıdır. Bu genç çalışanların kurumsal merdiveni tırmanmaya hiç ilgisi yok, ancak bu, liderliği tamamen reddettikleri anlamına gelmiyor. Z kuşağına baştan sona uygulayabilecekleri bir projenin sahipliğini verebilirsiniz. Ayrıca, onlara fikirlerini paylaşmaları ve yaratıcılıklarını şirketinize fayda sağlamak için kullanmaları için alan vermeyi unutmayın.

Teknoloji: Teknoloji ve bu nesil el ele diyebiliriz. Yöneticilerin Z kuşağının dijital ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Bu nesil, teknolojinin kişisel ve profesyonel yaşamlarına sorunsuz bir şekilde uymasını ve çalışmasını bekliyor. Yavaş Wi-Fi ve sezgisel olmayan arayüzler, Z kuşağını hayal kırıklığına uğratacak ve verimlerini yavaşlatacaktır. Bu genç çalışanlarınızı mutlu etmek istiyorsanız, iş yerinizin sosyal etkileşim ve üretkenlik isteklerini tatmin etmek için modern teknolojiyi entegre ettiğinden emin olmanız gerekir.

Finansal İstikrar: Parayla motive olmayan Y kuşağının aksine, Dijital Yerliler tam tersi. Z kuşağı her şeyden önce finansal güvenliğe değer veriyor ve %70'i sağlık sigortasının olmazsa olmaz olduğu konusunda hemfikir. Yemek kartı gibi avantajlar güzel olsa da, onları elde tutmaya yaramaz. Çekici finansal destek politikaları ile bu nesli kendinize çekebilirsiniz. Ayrıca, müzakere etmeye hazır olun. Z kuşağı, değerlerine uymayan bir maaşı kabul etmeyecektir. Ama onlara doğru miktarı verirseniz, bu nesil daha çok ve daha uzun süre çalışacak.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.