Yeteneklerini Geliştir Toptalent

Herkesin Bilmediği 7 Liderlik Özelliği

Yeni CV örneklerini incele

İyi bir lider olmak için nelere sahip olman gerekir?

Neler iyi bir lider olman yolunda seni etkiler?

Bir zamanlar,  basamakları başarılı ve hızlı bir şekilde tırmanmayı etkileyen en önemli faktörlerin doğum sırası ve sosyoekonomik statü olduğu düşünülürdü. Lakin son zamanlarda, liderliğe giden yolda insanı etkileyen faktörün kişinin nitelikleri olduğu düşüncesi hızla yayıldı.

Vizyon dâhilinde hareket etme, tutku ve dürüstlük herkes tarafından bilinen liderlik özellikleridir. Bunların yanı sıra, az bilinen hatta bazı kesimler tarafından “zayıflık” olarak görülen liderlik nitelikleri de bulunmaktadır. Bu nitelikler geliştirilip, kişinin liderliğini ve kariyerini geliştirmesinde kullanılabilir.

Şimdi bu gizli liderlik özelliklerini biraz yakından inceleyelim;

1. Empati

Empati, kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisidir. Bu nitelik, iş ortamındaki çatışmaları ve ilişkileri yönetebilmek için olağanüstü bir derecede önemlidir. Ancak, empati müşteri ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının rekabeti önemli bir derecede etkilediği bu dönemde daha da önemli hale gelmiştir. Bu özelliğe sahip liderler şirket içinde daha önemli fonksiyonlarda bulunurken, bu özelliği işlerini yaparken öne çıkmak için kullanırlar.

2. Optimizm

Optimizm kişinin umutlu olması olarak düşünülse de aynı zamanda başarılı sonuçlar güveni gösterir. Tabii ki körü körüne iyimser olmak kişiyi başarısızlığa uğratacak bir şeydir fakat optimistik liderler takımlarını etkileyip, motive edebilir.

3. Bağışlayıcılık

Kimse geçmişte yaptığı tüm hataları her zaman hatırlatan bir yönetici ile çalışmaktan hoşlanmaz. Aslında, çalışanın inisiyatif kullanıp, risk almalarına izin vermek fakat bunu yaparken onların bunun sonradan karşılarına çıkmayacağını bilmeleri önemlidir. Çünkü bunu yapmak kreatiflik ve motivasyonu öldüreceği gibi, çalışanların bir düşünceyi iki kere düşünmesine veya yeni bir proje süreci deneyimlemesine sebep olur.

Liderler hataları affetmeyi öğrendikçe çalışanların ve liderlerin yaratıcılıkları artar, bununla doğru orantılı olarak liderlerin etkileyiciliği artar ve bütün hepsi grupta büyük miktarda başarıya yol açar.

4. Altruizm

Diğerkâmlık olarak da bilinen altrüizm  “başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme” ya da “diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma ve ‘bencillik karşıtı hareketlerde bulunma” olarak tanımlanır.

İş ortamında ise, etrafındaki insanların kendilerini iyi hissetmesi, iyi olmaları ve iyi performans göstermelerini istemene altrüizm denir. Bir ortamda tek çalışan olmadığın için tüm beğeniyi almaya ihtiyacın yok! Bunun yerine, kendinle beraber etrafındaki tüm çalışanların gelişimi ve saygınlığını artırarak, tüm ekibinin saygınlığını artırmak, senin de saygınlığını daha çok artıracaktır. Altrüizm, önemli bir liderlik özelliği olmasıyla beraber kişinin gücü ve kuvvetiyle ilişkilendirilmeyebilir.

5. Etkili konuşma

Etkileyici konuşma ve yazma yeteneği dijital iletişimin arttığı son günlerde gittikçe önem kazanmaktadır. İnsanlar, liderlerin etkileyici bir iletişim yeteneğine sahip olmasını beklerken, aynı zamanda onların kendilerini şaşırtmalarını beklerler. Etkili bir konuşma bir sözleşmeyi kolayca bitirebilir. Etkileyici bir not aynı zamanda korkuları bastırır, çatışmaları köreltir ya da kişileri yeni işler yapmaya yöneltip, etkileyebilir. Yazma ve konuşma yeteneğini geliştirip, daha etkili ve ikna edici bir lider olabilirsin.

6. Muhakeme yeteneği

Muhakeme yeteneği, bir olayda birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek ya da iş kararlarını verirken doğru bir yargıya varma yeteneğidir. Muhakeme ederken, problemi tamamı ile ve doğru bir şekilde anlayıp, birden çok çözüm yolundan en etkili yolu seçmen gerekir. Sorunları çözmek için hemen adım atmak yerine, durumu analiz edip en iyi seçeneği bulman seni etkili bir lider yapacaktır.

7. Alçak gönüllülük

Kimse sürekli kendisini öven bir insanla çalışmayı, aynı ortamda bulunmayı istemez. Sakın yaptığın işi ve kendini övme hatasına düşme, bırak sadece işin konuşsun. Özgüven, her zaman çok önemlidir fakat alçak gönüllükle birleşmeden seni hatalara düşürebilir.

Bu yedi liderlik niteliğini zaman ayırıp, geliştirmek için çaba sarf edersen gelecekte başarılı bir girişimci ya da etkileyici, gelecek vadeden bir lider olman muhtemeldir.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.