İnsan Kaynakları Toptalent

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? İKY Hakkındaki Tüm Bilgiler

Yeni CV örneklerini incele

İnsan kaynakları yönetimi, bir şirketteki insanlarla ilgili tüm konuları yöneten organizasyonel fonksiyondur. Buna ücret, işe alım, performans yönetimi, şirket geliştirme, güvenlik, sağlık, sosyal haklar, çalışan motivasyonu, iletişim, politika yönetimi ve eğitim dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.


Toptalent İnsan Kaynakları Okulu

 Profesyonel Sertifika Programı

Toptalent olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin İnsan Kaynakları liderleriyle birlikte hazırladığımız Toptalent İnsan Kaynakları Okulu’na katılarak sen de ücretsiz sertifika alabilirsin.

🔗 toptalent.co/insan-kaynaklari-okulu


Peki, tam olarak insan kaynakları yönetimi nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, bir şirketin çalışanlarını işe alma, dağıtma ve yönetme uygulamasıdır. İnsan kaynakları yönetimi genel olarak, basit bir şekilde insan kaynakları “İK” olarak adlandırılır. Bir şirketin ya da kuruluşun İK departmanı, genellikle çalışanları ve şirketin çalışanları ile ilişkilerini yöneten politikaları oluşturmaktan, yürürlüğe koymaktan ve denetlemekten sorumludur.

İnsan kaynakları terimi, ilk olarak 1900'lerin başında ve daha sonra 1960'larda daha yaygın olarak şirket için çalışan insanları bir bütün olarak tanımlamak için kullanıldı. İKY, bu çalışanlara şirketin varlıkları olarak vurgu yapan çalışan yönetimidir. Bu bağlamda çalışanlara bazen insan sermayesi de denilmektedir. Diğer iş varlıklarında olduğu gibi amaç, çalışanları verimli kullanmak, riski azaltmak ve yatırım getirisini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Modern insan kaynakları teknolojisi terimi, insan sermayesi yönetimi, insan kaynakları yönetimi terimine kıyasla daha çok kullanılmaktadır. İnsan sermayesi yönetimi terimi, birçok İK fonksiyonunu yönetmek için büyük ve orta ölçekli şirketler ve diğer yazılım şirketleri tarafından yaygın olarak benimsenmiştir.

İKY, yönetim öğretimi ve araştırmasının merkezinde yer alır ve çalışan yönetimi, endüstriyel ilişkiler ve endüstriyel psikolojideki önceki köklerinden önemli bir alan olarak son on yılda ortaya çıkmıştır. İnsan yönetimi ve yüksek performanslı ekipler, şirketlerdeki her seviyedeki yöneticiler için temel işlevler ve hedefler haline geldi. Yönetim ve insan kaynakları yönetimi aynıdır, asla ayrılmamalılar. Yönetim, çalışan yönetimidir ve bununla birlikte, yönetimin üç işi vardır; bunlardan ikisi doğrudan çalışanla ilgili bir şirketi, yöneticileri, çalışanları ve işi yönetmek.

İnsan Kaynakları Yönetimi ana konusu nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi, ücretlendirme, işe alım, performans yönetimi, şirket geliştirme, güvenlik, sağlık, faydalar, çalışan motivasyonu, iletişim, yönetim ve eğitim gibi insanlarla ilgili konularla ilgilenen organizasyonel fonksiyondur.

Edinme işlevi, insan kaynakları planlaması ile başlar. Çalışanların iş analizini, işe alımını, seçimini ve sosyalleşmesini içerir. Geliştirme işlevi, çalışan eğitimi, yönetim geliştirme ve kariyer gelişimini içerir. İşlerin gelişmesi ve değişmesi ile birlikte teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilmek amacıyla sürekli eğitim gereklidir. İnsan kaynakları yönetimi şirketin her yerini kapsamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları nelerdir?

İnsan kaynaklarını stratejik bir iş ortağı olarak gören şirketler, İK çalışmalarının tam olgunluğunu vermeye inanırlar. Bu tür şirketler, yıldan yıla gelişim yerine liderlik rollerini yerine getirmeye odaklanır.

Öyleyse, İKY'nin fonksiyonlarının her biri hakkında daha fazla bilgi edinelim.

 • İş tasarımı ve iş analizi

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerinden biri iş tasarımı ve iş analizidir. İş tasarımı, işin görevlerini, sorumluluklarını ve operasyonlarını tanımlama sürecini içerir. Rasyonellik ve araştırmaya dayalı doğru çalışanları işe almak için, işe uygun ideal adayın özelliklerini belirlemek zorunludur. Bu, en iyi performans gösteren çalışanınızın becerilerini ve karakter özelliklerini tanımlayarak gerçekleştirilebilir. Bunu yapmak, iş için istediğiniz adayın türünü belirlemenize yardımcı olacaktır. İşe hak kazanmak için adaydaki temel minimum gereksinimlerinizi tanımlayabileceksiniz.

 • Çalışan işe alma ve seçme

İşe alım, insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden biridir. HRM, şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmak için nitelikli ve verimli çalışanları elde etmeyi ve elde tutmayı amaçlar. Bütün bunlar, başvuranlar ve uygun adaylar listesinden doğru çalışanları işe almakla başlar. İnsan Kaynakları Yönetimi'nin işe alımdaki temel işlevleri tamamlandıktan ve görüşmelerin ardından aday seçildikten sonra, ilgili iş pozisyonlarında kendilerine iş teklifi sunulur. Bu süreç önemlidir çünkü seçilen bu çalışanlar sonuçta şirketin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.

 • Çalışan eğitimi ve gelişimi

Uygun eğitimi vermek ve seçilen adayların doğru gelişimini sağlamak İK'nın çok önemli bir işlevidir. Sonuçta, şirketin başarısı, çalışanların iş için ne kadar iyi eğitildiğine ve şirket içindeki büyüme ve gelişme fırsatlarına bağlıdır.

İnsan kaynaklarının rolü, yeni çalışanların görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmek için şirkete özgü bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak olmalıdır. İş gücünün genel verimliliğini ve üretkenliğini artırır, bu da sonuçta şirket için daha iyi işlerle sonuçlanır.

İKY, çalışanları daha büyük görev ve sorumluluklara hazırlamada çok önemli bir rol oynar ve bu da çalışanların iş yerinde bütünsel gelişimine yol açar. Çalışanlarına bol miktarda büyüme ve gelişme olanağı sağlayan bir şirket ise sağlıklı bir şirket olarak kabul edilir.

 • Ücretler ve yan haklar

Ücretler ve yan haklar, bir şirketin toplam maliyet harcamasının en önemli noktasını oluşturur. Masrafları ödemek bir zorunluluktur ve aynı zamanda çalışanlara tatmin edecek maaşlar vermek de gereklidir. Bu nedenle, insan kaynakları yönetiminin rolü, şirketin mali durumunu bozmadan daha fazla çalışanı iş yerine çekmek için çekici ancak verimli yan haklar ve maaş paketleri formüle etmektir.

Bu nedenle, temel İK departmanı işlevlerinden biri, çalışan ücretleri ve bunların mevcut faydaları hakkında net politikalar ve yönergeler belirlemektir.

 • Çalışan performans yönetimi

İK fonksiyonları listesindeki bir sonraki aktivite, etkin çalışan performans yönetimidir. Etkili performans yönetimi, çalışanların çıktısının şirketin amaç ve hedeflerini karşılamasını sağlar. Performans yönetimi sadece çalışanın performansına odaklanmaz. Ayrıca ekibin, departmanın ve bir bütün olarak şirketin performansına odaklanır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin ilkeleri nelerdir?

İnsan kaynakları yönetiminin tüm temel ilkeleri, kapsamlı analiz, araştırma ve incelemenin sonucudur. İKY’nin bilinmesi gereken ilkeleri şunlardır:

 1. Bireysel Gelişim İlkesi

Bu faktör, çalışanlarda bağlılığı ve bu bağlılığı sürdürmede çok önemlidir. Çalışanlara bireysel düzeyde büyümek için eşit fırsatlar sunan herhangi bir şirket, iş tatmini ve güvenliği de sağlar. Çalışanları maksimum potansiyellerine ulaşmaya teşvik etmek İK departmanının sorumluluğundadır.

 1. Doğru Seçim İlkesi

İşe alım, İK departmanının en önemli sorumluluklarından biridir. Bununla birlikte, her iş için doğru insanları bulduklarından da emin olmalıdırlar. Bu temel düzeyde bir uyumsuzluk olduğunda, diğer tüm insan kaynakları ilkeleri başarısız olur.

 1. Eşit Katılıma İzin Verme İlkesi

Tüm çalışanlar, şirket içinde söz sahibi olduklarını hissetmelidir. Onlara, performansı ve bağlılığı otomatik olarak artıran muazzam bir sahiplenme duygusu verir. 

 1. Adil Ücret İlkesi

Sonunda, her şey çalışanların bir şirketteki rolleri için aldıkları ücrete bağlıdır. Yapılan işin miktarı ve bireyin üstlendiği sorumluluklar, ücret skalasını belirlemelidir.

 1. Teşvik İlkesi

Teşvikler, çalışanları daha iyi performans göstermeye yönlendirir. İK departmanı, çalışanların performansını düzenli olarak gözden geçirmeli ve iyi performans göstermeleri için onları ödüllendirmelidir.

 1. Çalışma Onuru İlkesi

Yönetimin her seviyesindeki çalışanlara itibar ve saygı gösterilmelidir. Bu, yönetimin temel ilkeleri arasındadır.

 1. İşgücü-Yönetim İlkesi

İK departmanı ayrıca iş kanunlarına ve yönetmeliklerine uymaktan da sorumludur. Ayrıca, bu yasaların ihlali durumunda gerekli önlemleri almaya hazır olmalıdırlar.

 1. Takım Çalışması İlkesi

Bir şirketin çalışanları için düzenli faaliyetler ve ekip oluşturma atölyeleri olmalıdır. Takım ruhu duygusunu aşılamak ve takımın ortak hedefler belirlemesine yardımcı olmak, şirkete genel olarak fayda sağlayacaktır. Bir ekibi motive etmek; ayrıca aralarında karşılıklı saygı ve dostluk duygularını geliştirmek İK departmanının görevidir.

 1. Ulusal Refah Prensibi

İK departmanı, çalışanların büyük resme bakmasına yardımcı olur. Bir şirketin amaçlarına katkıda bulunmanın yanı sıra, ulusal refaha da katkıda bulunmalıdır. Basit bir ifadeyle, şirketler iyi gittiğinde ekonomi de iyi gidiyor. Sonunda, toplum genel olarak fayda sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi'nin amaçları nelerdir?

İKY uygulamalarının rolü, bir iş yerindeki insanları şirketin misyonunu gerçekleştirmek ve kültürü güçlendirmek için yönetmektir. Etkili bir şekilde yapıldığında, İK yöneticileri, şirketin hedeflerini ilerletmek için gerekli becerilere sahip yeni profesyonelleri işe almanın yanı sıra hedeflere ulaşmak için mevcut çalışanların eğitimine ve gelişimine yardımcı olabilir.

Bir şirket yalnızca çalışanları kadar iyidir ve İKY'yi şirketin sağlığını korumanın veya iyileştirmenin çok önemli bir parçası haline getirir. Ek olarak, İK yöneticileri, şirketin rekabetçi kalmasına yardımcı olmak için iş piyasasının durumunu izleyebilir. Bu, ücret ve yan hakların adil olduğundan emin olmayı, çalışanların tükenmesini önlemek için etkinliklerin planlanmasını ve iş rollerinin piyasaya göre uyarlanmasını içerebilir.

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

Uluslararası şirketlerin gerek genel müdürlükleri gerek yurt dışı üretim birimlerindeki fabrikalarında, gerekse insan kaynaklarının temini, tahsisi ve etkin bir şekilde kullanılması süreçlerinin tüm işleyişinde hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmanın yanı sıra, işe almaları, eğitmeleri, motive etmeleri, beslemeleri ve elde tutmaları gerekmektedir. Uluslararası ticarette Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi denmektedir.

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, yurt içi İnsan Kaynakları Yönetimi'ne kıyasla daha geniş bir çalışma konseptine ve kapsamına sahiptir. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi'ne farklı yaklaşımlar vardır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

Stratejik insan kaynakları yönetimi, bir şirketin insan kaynakları ile stratejilerini, amaçları ve hedefleri arasındaki bağlantıyı oluşturur. Stratejik insan kaynakları yönetiminin etkili olabilmesi için insan kaynaklı, şirket politikaları oluşturulurken ve uygulanırken stratejik bir ortak olarak hayati bir rol oynamalıdır. Stratejik İK, çalışanları işe alma, eğitme ve ödüllendirme gibi farklı faaliyetler boyunca gösterilebilir.

Stratejik İK, insan kaynaklarının bir şirketin büyümesi üzerinde doğrudan etki yaratabileceği yollara bakmayı içerir. İK profesyonelleri, şirketin uzun vadeli planlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanları geliştirmek ve elde tutmak için stratejik bir yaklaşım benimsemelidir. Tüm ekipler aynı hedeflere doğru çalıştığında şirketlerin başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Stratejik İK, çalışanların analizini yapar ve şirket için değerlerini artırmak için gerekli eylemleri belirler. Stratejik insan kaynakları yönetimi, çalışanların zayıf yönlerini ele almak için İK teknikleri geliştirmek için bu analizin sonuçlarını da kullanır.

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki farklar nelerdir?

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki temel fark, kapsam ve yönelimlerinde yatmaktadır. Personel yönetiminin kapsamı sınırlıdır ve ters bir yaklaşıma sahiptir, burada çalışanlar bir araç olarak görülür. Burada çalışanın davranışı, şirketin temel yetkinlikleri uyarınca manipüle edilebilir ve yıprandığında değiştirilir.

Öte yandan, insan kaynakları yönetimi daha geniş bir kapsama sahiptir ve çalışanları şirketin varlığı olarak görür. Ekonomik performansı ve yüksek düzeyde insan kaynakları gelişimini artırmaya yardımcı olacak hedefler, sorumluluk, ödül vb. açısından karşılıklılığı teşvik eder.

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Yönetimin şirket içindeki iş gücü ile ilgilenen kısmı Personel Yönetimi olarak bilinir. Şirket insan gücünün mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasına odaklanan yönetim dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi olarak bilinir.
 • Personel Yönetimi, çalışanlara araç veya makine gibi davranırken, İnsan Kaynakları Yönetimi, onu şirketin önemli bir varlığı olarak görür.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi'nin gelişmiş versiyonudur. Personel Yönetimi'nde karar verme süreci yavaştır, ancak İnsan Kaynakları Yönetimi'nde aynı şekilde nispeten hızlıdır.
 • Personel Yönetimi'nde inisiyatiflerin parça parça dağılımı vardır. Ancak, İnsan Kaynakları Yönetimi'nde inisiyatiflerin entegre dağılımı vardır.
 • Personel Yönetimi'nde iş tasarımının temeli iş bölümüdür, İnsan Kaynakları Yönetimi durumunda ise çalışanlar herhangi bir görevi yerine getirmek için gruplara veya ekiplere ayrılır.
 • Personel Yönetimi öncelikle çalışan işe alma, ücretlendirme, eğitim ve uyum gibi olağan faaliyetlere odaklanır. Bunun aksine, İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanlara değer verilmesi, kullanılması ve korunması gereken değerli varlıklar olarak muamele etmeye odaklanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi okuyanlar ne iş yapar?

Çalışanlarla ilişkiler kurmalarına ve problem çözme becerilerini kullanmalarına olanak tanıyan bir insan kaynakları yönetimi derecesi almayı seçen öğrenciler için çok sayıda olasılık vardır. Aşağıda, öğrencilerin insan kaynakları yönetiminde bir derece aldıktan sonra takip edebilecekleri ortak pozisyonlar bulunmaktadır.

 1. İnsan Kaynakları Asistanı

İnsan Kaynakları Asistanları, ofisin sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak için İnsan Kaynakları yöneticileri ve uzmanlarıyla birlikte çalışır. Sorumluluklar arasında evrakları sıralamak ve dosyalamak, yaklaşan toplantıları planlamak, yeni başvuranların alınmasına yardımcı olmak için iş ilanları hazırlayıp yayınlamak ve İK ekibini desteklemek için diğer idari görevlerde yer alır.

 1. Bordro Uzmanı

Bir Bordro Uzmanı, çalışanlar tarafından gönderilen zaman çizelgelerini işler ve bordrolarını yönetir. Tüm çalışanların doğru miktarda ödeme almalarını ve zamanında ödeme almalarını sağlarlar. Diğer sorumluluklar arasında, çalışanlardan banka hesabı bilgilerinin toplanması, vergi politikalarından haberdar olunması ve ara sıra bordro denetimlerinin yapılması yer almaktadır.

 1. Ofis Yöneticisi

Ofis Yöneticileri, ofisin düzenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için idari görevleri tamamlayabilir. Ofis Yöneticileri, çalıştıkları yere bağlı olarak, toplantıların ve önemli etkinliklerin zamanlamasını, maaş bordrosunu ve ofis bütçesini yönetmeyi, önemli çalışan belgelerini düzenlemeyi, diğer idari çalışanları işe almayı ve yaklaşan ofis etkinliklerini planlamayı denetleyebilir.

 1. Eğitim Koordinatörü

Eğitim koordinatörleri, çalışanları organizasyonun kurallarını, yapısını ve hedeflerini takip ederken işlerini nasıl etkili bir şekilde tamamlayacakları konusunda eğitmek için genellikle insan kaynakları departmanıyla iş birliği yapar. Sorumluluklar, kursiyerlerin şirket hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak eğitim materyalleri hazırlamayı, eğitim programları için bir bütçe oluşturmayı ve çalışanları eğitmek için bir program oluşturmayı içerebilir.

 1. İnsan Kaynakları Uzmanı

Bir İK Uzmanı, ofisin mevcut süreçlerini ve akışını değerlendirir ve verimli çalışmasını sağlamak için yeni stratejiler uygular. Bunu, yeni insan kaynakları politikaları oluşturarak, güçlü çalışan eğitimi ve bağlılığı programları oluşturarak, her departman içindeki bütçeleri izleyerek ve çalışanların yıllık veya üç aylık performans değerlendirmelerini yaparak yaparlar.

 1. İnsan Kaynakları Yöneticisi

İK yöneticileri, tüm çalışanların rollerinde rahat olduğundan emin olmak için çalışanların yönetimini denetler. Bunu, hem yöneticilerde hem de çalışanlarda ekip çalışması becerileri oluşturmaya ve yöneticinin veya çalışanın sahip olabileceği sorunları ele almaya dahil edecek stratejiler oluşturarak yaparlar. Diğer sorumluluklar arasında, genel çalışan işe alım sürecini yönetmenin yanı sıra maaş ve yan haklar programını oluşturma, denetleme yer alır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Maaşları

Türkiye'de İnsan Kaynakları'nda çalışan bir kişi genellikle ayda yaklaşık 7.410 TL kazanmaktadır. Maaşlar 8.430 TL (en düşük ortalama) ile 16.870 TL (en yüksek ortalama) arasında değişmektedir.

Bu konut, ulaşım ve diğer faydaları içeren ortalama aylık maaştır. Maaşlar, farklı İnsan Kaynakları kariyerleri arasında büyük ölçüde farklılık gösterir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Burada sizlere açıkladığımız İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, sizler için hazırlanmış olan İnsan Kaynakları Sertifika Programı ile İKY öğrenebilir ve sertifikaya sahip olabilirsiniz.