Yeteneklerini Geliştir Toptalent

Problem Çözme Becerileri: Tanım, Adımlar ve Örnekler

Yeni CV örneklerini incele

Neredeyse her kariyer sektöründe, problem çözme, şirketlerin adaylarda aradıkları temel becerilerden biridir. Problem çözme becerisi gerektirmeyen mavi yakalı, idari, yönetsel veya profesyonel bir pozisyon bulmak zordur. 

Problem çözme becerileri nelerdir?

Sosyal bir beceri (eğitim veya öğretim yoluyla öğrenilen zor bir becerinin aksine, kişisel bir kuvvet) olarak düşünülürse, yaratıcı ve etkili bir problem çözme yeteneği, şirketlerin adaylarda aradıkları en değerli özelliklerden biridir.

Örneğin, bir televizyon teknisyeni müşterisinin sorununu zayıf bir sinyalle çözmeye çalışıyor olabilir. Bir öğretmenin, yazma yeterliliği testinde öğrencilerinin performansını nasıl artıracağını bulması gerekebilir. Bir mağaza yöneticisi, hırsızlığın önüne geçmeye çalışıyor olabilir. Bir bilgisayar uzmanı yavaş bir programı hızlandırmanın yolunu arıyor olabilir.

Problem çözme adımları ve becerileri

Şimdi olası sorunlar hakkında beyin fırtınası yaptığına göre, bir sonraki adımın, çözmen gereken becerileri not ederek bu konular için etkili çözümler bulmaktır. İşte sorun çözmede en sık kullanılan adımlar, bunlarla ilişkili beceriler ve farklı kariyer sektörlerinde nerede kullanıldığının örnekleri:

Problem çözmenin beş ana adımı:

1. İstenmeyen duruma yol açan faktörleri ya da sebepleri analiz etmek.

Bir problemi çözmek için önce ona neyin sebep olduğunu bulman gerekir. Bu, verileri toplamayı ve değerlendirmeyi, olası katkıda bulunan koşulları izole etmeyi ve sorunu çözmek için ele alınması gereken temel sebep ve faktörleri belirlemeyi gerektirir.

Gereken Beceriler:

• Aktif Dinleme
• Veri Toplama
• Veri Analizi
• Bilgi Toplama
• Tarihsel Analiz
• Nedensel Analiz
• Süreç Analizi
• Kimlik Tespiti

Örnekler: Hastalıkları teşhis etmek, sosyal sorunların sebeplerini belirlemek, problemlerin kapsamını belirlemek için verileri yorumlamak, evlilikte anlaşmazlığa yol açan davranışları belirlemek, geçersiz araştırma modellerini tanımak vb.

2. Hedefine ulaşmak için bir dizi alternatif müdahale oluşturmak.

Bir soruna neyin neden olduğunu belirledikten sonra, olası alternatif çözümler bulmanın zamanı gelir. Bazen bu, takım çalışmasını gerektirir, çünkü iki (ya da daha fazla) zihin genellikle bir taneden daha iyidir. Tek bir stratejinin karmaşık bir sorunu çözmenin bariz tek yolu olması nadirdir; bir dizi alternatif geliştirmek uyguladığın ilk stratejinin başarısız olması durumunda temellerini korumaya ve risk riskini azaltmaya yardımcı olur.

Gereken Beceriler:

• Beyin Fırtınası
• Yaratıcı Düşünce
• Tahmin
• İleri Görüş
• Proje Tasarımı
• Proje Planlaması

Örnekler: Beyin fırtınası çözümleri, iyileştirme planları geliştirme, hipotez geliştirme ve test etme.

3. En iyi çözümleri değerlendirmek.

Sorunun niteliğine ve emir komuta zincirine bağlı olarak en iyi çözümler atanan ekipler ve ekip liderlerince değerlendirilebilir ya da büyük kurumsal karar mercilerine iletilebilir. Kararı veren kişi başarılı bir çözüme ulaşmak için olası bedelleri, gerekli kaynakları ve karşısına çıkabilecek engelleri değerlendirmelidir.

Gerekli Beceriler:

• Analiz
• Tartışma
• Teyit Etme
• Takım çalışması
• Test Geliştirme
• Arabuluculuk
• Öncelik Verme

Örnekler: Stresin azaltılması İçin alternatif stratejilerin değerlendirilmesi, sınır anlaşmazlıklarına diplomatik çözüm önerileri, ekonomik krizde işten çıkarılacak insanların belirlenmesi, bilgisayar srızalarının giderilmesi vb.

4. Bir plan uygulamak.

Bir eyleme karar verildikten sonra sorunu çözmeye yarayıp yaramadığını hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilecek kriterler ile birlikte harekete geçilmelidir. Planın uygulanması ayrıca tipik olarak personeli standart çalışma prosedürlerinde (SOP) değişiklik yapma konusunda uyarmayı da içerir.

Gerekli Beceriler:

• Proje Yönetimi
• Proje Uygulaması
• İşbirliği
• Zaman Yönetimi
• Kıstas Geliştirme

Örnekler: Uygulamaya ilişkin engellere hazırlıklı olmak, çözümleri uygulamak, kişilerarası çatışmalara arabuluculuk etmek, arızalı makinelerin onarımını yapmak vb.

5. Müdahalelerin etkisini değerlendirmek.

En iyi problem çözücülerin bir çözüm uyguladıktan sonra bunun ne kadar çabuk işe yaradığını ya da işe yarayıp yaramadığını tespit etmek için sistemleri vardır. Bu yolla, sorunun kısa sürede çözülüp çözülmediğini bilirler.

Gerekli Beceriler:

• İletişim
• Veri Analizi
• Anketler
• Müşteri Geribildirimi
• İşin Sonunu Getirmek
• Sorun Gidermek

Örnekler: Son kullanıcıların araştırılması, üretim rakamlarının karşılaştırılması vb.

Genel hatlarıyla problem çözme becerilerini geliştirmek için gerekli olan diğer beceriler bunlardır. Toptalent.co Akademi bölümündeki Yeteneklerini Geliştir başlığı altındaki içeriklerimizi okuyarak problem çözme becerilerinin yanında kariyerin için gerekli diğer becerileri de geliştirebilirsin.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.