Sektörünü ve Departmanını Seç Fatih Bildirici

Sanayi ve İnovasyonda Yeni Dönem: Endüstri 4.0

Yeni CV örneklerini incele

Endüstri 4.0 yada diğer söyleyişle 4. Sanayi Devrimi üretim teknolojilerinin, ekonominin, nesnelerin interneti, büyük veri ve start up ekonomisi gibi yeni kavramların şekillendirdiği bir dünyayı ifade eden kollektif bir terimdir. Tüm bunların ve daha fazlasının ortaya çıkardığı, çıkaracağı yeniliklerin kullanıldığı ve üretim teknolojilerinden yaşama kadar farklı alanlarda alışılmadık bir çağa giren insanoğlu bu yeni çağı ve devrimi Endüstri 4.0 olarak nitelemiştir.

 inovasyon-ve-endüstri-devrimi-industry-revelotion-nedir-13

Üretim ortamlarında kullanılan verinin toplanması, işlenmesi ve daha verimli, yenilikçi ve teknolojiye entegre iş modellerinin ortaya çıkmasıyla farklı bir çağa adım atacak bu model geçmişteki 1. 2. ve 3. Sanayi dönemlerine, devrimlerine oranla katbekat fazla bir verimlilik ortaya çıkaracaktır.

Endüstri 4.0 yapısı genel olarak 3 temel yapıdan oluşur. Bu yapılar gelecekte tüm cihazların birbiriyle etkileşimini sağlayacak olan IOT(Nesnelerin İnterneti), IAAS(Hizmetlerin İnterneti) ve SPS(Siber-Fiziksel Sistemler) olarak sıralanabilir. Bu sistemler sayesinde tüm üretim araçlarının birbiriyle iletişimde olacağı ve maksimum verim ve etkinlikte çalışacağı modellerin kurulmaya ve uygulanmaya başlandığı bir alan olarak ifade edilebilecek Endüstri 4.0 çalışan tüm sistemlerin sanal bir kopyasının oluşturulup kararların ve etkinliğin bu sanal kopyadan şekillendirileceği bir sistemdir temel olarak.

Bunun yanısıra bu gelişimi şekillendirecek 6 temel prensibin Endüstri 4.0’ın da temel prensipleri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar karşılıklı ve etkileşimli çalışabilirlik, sistemlerin sanallaştırılması, özerk yönetim ve otonom karar verebilme mekanizması, gerçek-zamanlı çalışabilirlik, modülerlik ve eşlenebilirlik, hizmetlerin tanımlanması.

Geliştirilme ve kurulma maliyetleri oldukça yüksek olan ve tüm teknolojik değişimlerin yanında zihniyet değişimini de getiren Endüstri 4.0 bu yüksek maliyetler ve sorunları getirdiği birçok avantajla telafi etmektedir. Endüstri 4.0 sistemi ile gelen avantajları ise temel olarak şöyle sıralayabiliriz;

* Üretim sistemlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve takip edilmesi.

* Olağanüstü bir verimlilik getirmesi ve verimliliği artıracak modüler değişikliklere uygun ortam yaratması.

* Uygulanma maliyetleri dışında süreçteki maliyeti gözle görülür şekilde düşürmesi.

* Sistem sürdürülebilirliği ve ömrünün yüksek olması.

* Yeni hizmet ve model geliştirilmesine uygun bir yapı sunması.