İş Hayatında Başarı Fatih Bildirici

Yapay Zeka İşinizi Elinizden Alacak Mı?

Yeni CV örneklerini incele

Oxford University akademisyenleri Michael Osborne ve Carl Frey, her bir işin otomasyona ne kadar duyarlı olduğunu hesapladı ve bunu hesaplarken gereken dokuz önemli beceriye dayandı; sosyal algılama, müzakere, ikna, başkalarına yardımcı olma ve bakım, özgünlük, güzel sanatlar, parmak becerisi, el becerisi ve sıkışık çalışma alanında çalışma ihtiyacı gibi.

Araştırma başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri istihdam veri tabanından ayrıntılı iş verileri kullanılarak gerçekleştirildi. İngiltere'de iş analizi, bulguları İngiltere'deki ilgili mesleklere uyarlayarak Ulusal İstatistik Ofisi iş sınıflamaları temel alınarak yapıldı. Birleşik Krallık araştırmasının amacına uygun olması için için, ABD'de bulunan bazı meslekler birleştirildi. Bu durumlarda, olasılıklar grup içindeki her mesleğin işgali için otomasyon olasılıklarının ağırlıklı ortalamaları hesaplandı.

Yani kısaca ABD ve İngiltere'de çok geniş bir veri ve örneklemlerin kullanıldığı bir modelde bir araştırma yapılarak şu soruya cevap arandı: Yapay Zeka işinizi elinizden alacak mı? Yerinizi robotlara bırakmak zorunda kalacak mısınız? Hakikaten Elon Musk'ın dediği gibi Yapay Zeka sizin için bir son mu olacak?

Ulaşmak için hemen tıklayın; Robotlar İşimi Elimden Alacak Mı?