İş Hayatında Başarı Toptalent

Yönetici Talebinin Yükselişe Geçtiği Alanların Başında Bilişim Geliyor

Yeni CV örneklerini incele

Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafi bölgede artık sık aralıklarla bir siyasi kriz patlak veriyor. Eskiden stratejik kararlar alabilmek için ortamın sakinleşmesini bekleyen şirketler, bugün geride kalmamak için belirsizlik içinde yollarını bulmaya çalışıyor.

Üst ve orta düzey yönetici işe alım firması Michael Page’in Güney Avrupa Direktörü Nicolas Buisson Hürriyet’e verdiği röportajında bu durumu ve işe alım sektörünü anlatıyor.

 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada siyasi krizler bitmiyor ve artıyor. Şirketler bundan nasıl etkileniyor?
Yeni yatırımlar, istihdam rakamlarının belirlenmesi gibi stratejik kararlar alınırken, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ortamın sektör üzerindeki etkileri göz ardı edilemiyordu. Eğer sektörü ciddi şekilde etkileyen siyasi bir kriz varsa ya da seçimler gibi istikrara etki edebilecek bir durum söz konusuysa yönetim kurulu toplantılarından harekete geçmek yerine bekleme kararı çıkıyordu. Ancak günümüzde özellikle Türkiye’nin de içinde yer aldığı coğrafyada kriz eksik olmuyor. Bir tarafta Suriye’deki savaş ve göçmen krizi, diğer yanda bunun tüm çevre ülkelere etkileri sürüyor. Ayrıca, İngiltere’nin kendini Avrupa Birliği’nden soyutlama konusu, petrol fiyatlarının dengesiz seyri de farklı ekonomik sonuçlar oluşturması beklenen konular. Ülkelerin ekonomik durumunu etkileyen bu krizler giderek daha sık aralıklarla meydana geliyor. Şirketlerin istikrarlı bir pazar bulması ve her şeyin durulmasını beklemesi giderek zorlaşıyor. Çünkü duran şirket geriliyor ve rakiplerine karşı dezavantajlı duruma düşüyor. Bu da kurumların stabil bir ortamı beklemek yerine belirsizlik içinde yolunu bularak ilerlemeye çalışmalarına sebep oluyor. Dengesiz düzen artık yeni hayat tarzımız.

Değişen dünya meslekleri nasıl etkiliyor?
Değişen dünya düzeniyle beraber bazı meslekler kaybolurken bazen de yeni meslekler doğuyor. Bir zamanlar dijital kelimesi sadece teknolojiyle bağdaştırılırken bugün şirketlerde dijital ekipler oluşturulmaya başlandı. Page Group’ta da sırf bu dijital ekiplere uygun personel talebini karşılayan ekipler bulunuyor. Bunun yanında, artık çalışanlarına daha çok önem veren ve onları rakiplere kaptırmak istemeyen şirketler için insan kaynakları alanı da eskiye göre daha fazla önem kazandı. Şirketlere insan kaynakları yöneticileri temin eden ekip de bu doğrultuda büyütüldü.

Size göre gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?
Son dönemde yönetici talebinin yükselişe geçtiği alanların başında bilişim geliyor. Özellikle telekomünikasyon sektöründen ve yazılım geliştiren firmalardan üst ve orta düzey personel talepleri geliyor. Bunun yanında veri analistleri de giderek önem kazanıyor. İş dünyasının elindeki veriler her geçen gün büyüyor. Dolayısıyla, bu verileri işleyip okuyup bilgi haline getirebilecek uzman ihtiyacı giderek artıyor. Örneğin, bir kişinin turistik olarak gezdiği ülkeleri analiz edip bir sonraki sefer hangi ülkeye gitmek isteyebileceğini öngörebilen analistlerin önemi daha da artabilir. Bunun yanında kalifiye satış personeline sürekli ihtiyaç var. Günümüzde internetten ürün satışı çok popüler olsa da bu tek başına yeterli olmuyor. İnsanlar ürünü tanıyan bir kişiyle yüz yüze görüşmek ve ona güvenmek istiyorlar. Finans alanında da kalifiye yöneticiler her zaman aranıyor. Çünkü, kriz anında şirket bünyesinde çalışan iyi finans uzmanları şirketleri krizden çıkarabilen kilit kişiler olabiliyor.

Geçen yıl en çok hangi alanlar için personel talebi geldi?
Michael Page Türkiye’ye gelen üst ve orta düzey personel talebi 2015’te, önceki yıllara göre az da olsa arttı. 2015’de 600’den fazla kişi işe yerleştirildi. Satış, pazarlama, ilaç, finans ve mühendislik üst ve orta düzey personelin en çok istihdam edildiği alanlar oldu.