Yeteneklerini Geliştir Ömer Faruk Akyazan

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yeni CV örneklerini incele

Çoğu kişi için yöneticilik ile liderlik aynı şeyler olarak algılanır ve bu terimler birbirlerinin yerine kullanılırlar. Peki aslında böyle midir? İyi bir yönetici aynı zamanda iyi bir lider midir? Ya da lider nedir, ne demektir?

Lider ve yönetici nedir?

Bu kargaşayı çözebilmek için öncelikle yöneticinin bir kuruluşu yönetiminden sorumlu bir “çalışan”, lideri ise başkalarını yöneten, yardımcı olan, yol gösteren kişi olarak tanımlamamız gerekiyor. Yönetici şirketin işleyişinden, tedarikçilerden, hissedarlardan, hükümet ve benzeri genel kuruluşlarla olan ilişkiden sorumludur. Lider ise hedefe giderken teşvik eden, ilham veren ve etrafındaki grubu etkileyen kişidir.

Yönetici ve liderin farkını örnekleyecek olursak bir aslan grubunda, erkek aslanlar yöneticidir yani kendi alanlarının sınırlarını çizer, grubunun ömrünü uzun ve yaşanılabilir tutmak için diğer gruplarla politikalar yapar ve sadece varlığı ile orada olması genelde yeterlidir. Dişi aslanlar ise liderdir yani grubun avlanmasını sağlayan, beraber hareket eden küçük yavru aslanları vahşi yaşama uyarlayan ve yetenekli olandır. Yani anlayacağın üzere erkek aslan disiplindir, dişi aslan ise beceridir. Lider ve yönetici arasındaki farkları bu örnek üzerinden varyasyonlar düşünerek çoğaltabilirsin.

Liderleri yöneticilerden farklı kılan nedir?

Liderleri yöneticilerden farklı kılan şey temelde liderlik daha samimi ve sıcak gelirken, yöneticilik soğuk ve ciddidir. Lider belirli hedeflere ulaşmak için etrafındakileri davranışlarını yönlendirir ve bu kişileri etkilemek onun işidir. Bir yöneticinin aksine vizyon yaratarak ve bunu çalışanlara yönlendirerek hedeflerine kolay ve zahmetsiz bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Bu noktada aslında liderleri gayri resmi bir otoritedir. Sıcak samimiyetinin yanında biraz ciddiyet de taşır, her işte olması gerektiği gibi. Liderler aynı zamanda yöneticilerden farklı olarak ileri görüşlüdürler ve genelde değişimi teşvik ederler. Fikirleri gerekirse çatıştırırlar ve etkili olmaya çabalarlar. Liderler fikirleri düşünürleri, yöneticiler ise yürütmeyi düşünürler.

Lider ve yönetici arasındaki farklar nelerdir?

 • Liderler geleceğe bakar, yöneticiler bugün için çalışırlar.
 • Liderler kültürü şekillendirir, yöneticiler ise onaylar.
 • Liderler diğer insanlara rehberlik ederler, yönetici günlük operasyonlarla ilgilenirler.
 • Bir lider, çalışanın davranışını şekillendirir ve kurumsal vizyonu geliştirerek ve ileterek ve onları bunu başarmaya teşvik ederek yönü tanımlar.
 • Lider olmak için liderlik nitelikleri gerekirken, yönetici olmak için hem liderlik hem de yönetsel niteliklere sahip olmak gerekir.
 • Liderlerin talimatlarına uyup uyulmayacağına kendi irademiz ile karar veririz, yöneticinin ise rol yetkisi nedeniyle talimat ve emirlerine uyulur.
 • Bir lider tüm grup için yönergeler belirlerken, bir yönetici endişenin düzgün çalışması için faaliyetleri planlar.
 • Bir lider insanlara odaklanırken (bizcil), bir yönetici süreçlere ve iş akışlarına (bencil) odaklanır.

Yönetici ve Lider Özellikleri

Tabii ki bu iki terim arasında farklılıklar doğal olarak fazla. Peki aralarında benzer özellikler taşımıyorlar mı? Elbette taşıyorlar. İyi bir yönetici, iyi bir liderin özelliklerini aynı şekilde iyi bir lider de iyi bir yöneticinin özelliklerini taşır çünkü işin özünde idare ve organizasyonun yaşama çabası vardır. Anlatılan farklılıkları keskin bir şekilde ele almaktan ziyade sadece ağır basan taraflarının bunlar olduğunu unutmamakta fayda var.

Lider Özellikleri

Bir takıma liderlik etme ve işleri bitirme konusunda harika bir iş çıkaran insanlarda bulunan en önemli liderlik özelliklerinden bazıları sabır, alçakgönüllülük, metanet, adalet, vizyon duygusu ve iyi bir dinleyici olmayı içerir. Güçlü liderlik özelliklerine sahip insanlar belirli bir dizi beceri kullanırlar. Bu karizma gibi görünür ama aslında değildir. Gerçek bir lider, işleri halletmek için insanları bir araya getiren kişidir. Başkaları üzerindeki güce değil, diğer insanların gerçek güvenine güvenirler. İnsanlarla güven inşa ederler, iş birliğini kolaylaştırırlar ve ortak bir hedefe ulaşmak için herkesi bir ekip olarak bir araya getirirler. Bir liderin vizyonu vardır. Bir şeyler inşa etme, dünyaya yeni bir şey getirme arzusu. Ayrıca, başkalarıyla güçlü bağlantılar kuracak ve herkesi doğru yolda tutacak empati ve anlayışa sahiptirler.

Yönetici Özellikleri

İyi yöneticiler (Genel müdürler, başkanlar vb.), ekiplerindeki potansiyeli belirleme becerisine sahiptir. Görevleri devrederek ve sorumlulukları buna göre bölerek bu yetenekleri kendi avantajlarına kullanırlar. Bu da çalışanlarının maksimum üretkenlik elde etmelerine ve performanslarından memnun olmalarına yardımcı olur. Yöneticiler, yönetimin dört işlevini yerine getirmekten sorumlu olduklarından, birincil kaygıları örgütsel hedeflere ulaşmaktır. Yöneticiler, organizasyonlarda işleri halletmek için para alırlar. Bu nedenle yönetici, çalışanlarının davranış ve performanslarından olduğu kadar kendisinden de sorumludur.

İyi bir lider aynı zamanda iyi bir yönetici midir?

İyi bir lider taşıdıkları özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda, evet kısmen iyi bir yöneticidir diyebiliriz. Fakat tam manasıyla iyi bir yönetici olamaz. İki taraf da kısmen birbirlerinin özelliklerini taşıyabilirler.

Lider vasıflı insanların özellikleri nelerdir?

 1. Vizyon: Belki de herhangi bir liderin sahip olabileceği en büyük kalite vizyondur, içinde çalıştıkları organizasyonun veya ekibin nereye gittiğini, neler yapabileceğini ve oraya ulaşmak için ne gerektiğinin büyük resmini görme yeteneğidir.
 2. İlham: Bir vizyona sahip olmak kadar, bu vizyonu başkalarına iletme ve bu konuda onları hatta yeni nesilleri heyecanlandırma yeteneği de aynı derecede önemlidir.
 3. Stratejik ve eleştirel düşünme: İyi bir lider, içinde çalıştığı organizasyon veya ekip hakkında eleştirel düşünebilecek ve onun güçlü yanları, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında net bir anlayış geliştirebilecektir.
 4. Kişilerarası iletişim: İyi liderler, diğer insanlarla samimi hissettirecek şekilde etkileşim kurabilmelidir.
 5. Özgünlük ve kişisel farkındalık: Büyük bir lider olmanın en önemli yollarından biri, güçlü yönlerinizi ve kusurlarınızı anlamaktır.
 6. Açık fikirlilik ve yaratıcılık: İyi bir lider olmak, yeni fikirlere, olasılıklara ve bakış açılarına açık olmak ve işleri yapmanın "doğru" bir yolu olmadığını anlamak demektir.
 7. Esneklik: Liderlik aynı zamanda durum gerektirdiğinde uyarlanabilir ve çevik olmak demektir.
 8. Sorumluluk ve güvenilirlik: Bir liderin sahip olabileceği en önemli niteliklerden biri sorumluluk ve güvenilirlik duygusudur.
 9. Sabır ve azim: İyi bir lider, bir strateji, bir durum ya da bir amaç için uzun bir bakış açısına sahip olmayı bilir.
 10. Sürekli İyileştirme: Gerçek liderler mükemmelliğin bir efsane olduğunu bilirler, kişisel düzeyden ekibe ve genel organizasyona kadar her düzeyde gelişmeye her zaman yer vardır.

Bu liderlik özelliklerinin yanında, öz farkındalık, motivasyon ve kendine güven gibi liderlik becerilerini liderlik eğitimi geliştirerek iş hayatındaki zorluklara hazırlanabilirsin. 

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.