İnsan Kaynakları Elif Mürtekin

İnsan Kaynakları Gerçekten Ne Yapar?

Yeni CV örneklerini incele

İnsan Kaynakları tüm çalışanları yöneten, katılımı ve verimliliği en üst düzeye çıkaran, şirketin iş gücünden doğabilecek her türlü sorundan korunmasını sağlayan bir kuruluştur.


Toptalent İnsan Kaynakları Okulu

 Profesyonel Sertifika Programı

Toptalent olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin İnsan Kaynakları liderleriyle birlikte hazırladığımız Toptalent İnsan Kaynakları Okulu’na katılarak sen de ücretsiz sertifika alabilirsin.

🔗 toptalent.co/insan-kaynaklari-okulu


İşte tipik bir İnsan Kaynakları profesyonelinin sorumluluklarının temel bileşenleri:

Stratejik Partner

Son yıllarda İK, şirketler tarafından her zamankinden daha fazla stratejik bir iş ortağı olarak görülmeye başlandı. Şirketler, İK'nın bir şirketin stratejisini geliştirmede oynadığı kritik rolün yavaş yavaş farkına varmaktadır.

İK'nın stratejik bir iş ortağı olarak sağladığı değer göz ardı edilemez. Stratejik planların uygulanması, çalışanların katılımı ve insan kaynakları girdisi olmadan başarılı olamaz. İK yönetiminin değerini anlamak, başarılı bir iş stratejisi geliştirmede etkilidir. İK’nın ileri görüşlü ilkeleri ve iş zekası stratejik planların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Ücret ve Yan Haklar

Herhangi bir endüstride rekabette öne çıkmanın bir yolu, verilen ücret ve sunulan yan haklardır. İK Uzmanları, en iyi yetenekleri çeken ücret ve yetenekleri geliştirme programlarını tasarlamak için çalışırlar. Bu süreç, çalışan gider bütçesinin yönetimini, performans standartlarının belirlenmesini, ücret politikalarının belirlenmesini ve çalışanlar için rekabet avantajlarının geliştirilmesini içerir.

Örneğin; bir şirketin şu anda faaliyet gösterdiği sektör, aileleri olan ve istikrar arayan deneyimli adayları çekiyorsa, ödeme programı büyük ölçüde ailelere yönelik olabilir. Buna karşılık, şirket çoğunlukla genç ve dinamik bir iş gücünü çekiyorsa, İK uzmanı doğru yetenekleri çekmek için yan haklarda daha ilgi çekici şeyler sunabilir ve tatil süresini artırmayı düşünebilir. Etkili ücret ve yan hak programları çalışanlardan en iyi şekilde yararlanmayı sağlamalıdır.

Mevzuat ve Uyumluluk

İnsan Kaynakları profesyonelleri, bir iş avukatı gibi İş Hukuku alanında uzmanlaşmamaktadır, ancak bu alanda çok bilgili olmaları beklenmektedir. Çalışanları etkileyebilecek tüm yeni mevzuatı takip etmeleri gerekmektedir. Mevzuat sürekli değiştiğinde İK uzmanının görevi, uyumluluklarını sürdürmek için yapılması gereken değişiklikler konusunda kendilerini, ekiplerini ve üstlerini eğitmektir.

Öğrenme ve Gelişim

Şirketlerde yetenekli çalışanları tutabilmek devamlı olan bir sorundur ve bunun için yapılacaklardan biri öğrenme ve gelişimdir. Çalışanlar, onlara yatırım yapan şirketleri takdir ederler.

İK uzmanları şirket içindeki yeteneklerdeki ihtiyaçları ve boşlukları analiz edip gelişme ve büyüme fırsatları sağlamak için çalışır. Bu, en iyi yeteneklerin şirket içinde kalmasını teşvik eder ve olumlu bir iş yeri kültürü geliştirir. İyi bir iş yeri kültürü;  yeni yetenekleri çeker, çalışanların moralini yüksek tutar ve çalışanları motive eder.

Çalışan İlişkileri

İnsan Kaynakları, şirket ve çalışanlar arasında sağlam çalışma ilişkilerinin olmasını sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. İK profesyonelleri, tüm çalışanlara adil ve tutarlı bir muamele sağlayan, çalışanların işleriyle meşgul olduklarından emin olan etkili bir çalışan ilişkileri programı olmasını sağlar.

Ortaya çıkabilecek herhangi bir çalışan çatışmasını izlemek, yönetmek ve çözmekle sorumludurlar. Çalışanların, işteki zorluklarla uğraşırken kullanabilecekleri desteğe ve kaynağa sahip olduklarını bilmeleri önemlidir. Bu süreçlerin oluşturulması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi dış kaynakları kullanmadan önce bir şirket içinde şikayetlerin dile getirilmesine olanak sağlar.

Performans Yönetimi

İK profesyonelleri, çalışanların güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirlemek için yönetim ile birlikte çalışır. Yönetim ekibinin şirketin hedeflerine ve değerlerine dayalı performans incelemeleri geliştirmelerine yardımcı olurlar. Performansta herhangi bir aksama varsa; İK uzmanı bireysel gelişim kursları gibi planlar üzerinde çalışacaktır.

İşe Alım ve Yetenek Kazanımı

Herhangi bir şirket sahibinin de kabul edeceği gibi işe alım zor ve zaman alıcıdır. Yetenek seçimi ve kazanımı İK profesyonellerinin etkili bir şekilde yapabileceği karmaşık bir süreçtir. İK profesyonelleri, işe alınan yeteneğin işle ilgili bilgi, beceri, motivasyon ve kültürel uygunluğa sahip olmasını sağlar. Etkili bir işe alım için bu sürecin verimli bir şekilde yürütülmesi şarttır.

İnsan Kaynakları bir çalışanın yaşam döngüsünün her yönüyle ilgilidir. Şirketin başarısı İK'nın, ekibin ve şirketin stratejik hedeflerine ulaşma, yönetme ve büyütme becerisine büyük ölçüde bağlıdır.